Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

Do mielenia i szatkowania!

Mielone mięso to składnik wielu dań. Doskonale sprawdza się w kuchni polskiej, włoskiej, meksykańskiej czy arabskiej, a nasza maszynka do mielenia... doskonale sprawdzi się także i w Twojej kuchni!

Jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, wydajna, łatwa obsłudze i w konserwacji oraz bardzo funkcjonalna! Wraz z przystawką do szatkowania warzyw tworzy perfekcyjny duet, który skutecznie będzie Cię wspierał przy kuchennych pracach.

Model M200Z MITT jest wyposażony w trzy rodzaje sit  z otworami o średnicy 3 mm, 5 mm i 8 mm, dwie nasadki: masarską oraz do przygotowywania kebbe, a także w zestaw do szatkowania z trzema różnymi tarkami. Praktyczny schowek, wbudowany w tylną część urządzenia pomieści nieużywane sita, a elementy zestawów masarskiego i do kebbe można przechowywać w popychaczu.

Maszynka posiada stabilną konstrukcję i silnik, który pracuje w dwóch kierunkach, co – w razie konieczności (np. zaklinowanie mielonych produktów) – ułatwia jej odblokowywanie bez konieczności rozmontowywania poszczególnych części urządzenia.

Z pomocą maszynki M200Z MITT oraz dołączonego niej zestawu do szatkowania przygotujesz ulubione dania mięsne, własne wędliny, pasztety oraz świeże surówki. Zmielisz ser na pyszny sernik oraz na farsz do pierogów. Dzięki trzem różnym sitkom mielone produkty będą miały dokładnie taką konsystencję, jakiej potrzebujesz, a wszechstronne tarki potną warzywa na małe lub średnie wióry oraz odpowiedniej grubości plastry.

SPECYFIKACJA:

 • bogate wyposażenie: 3 sita (3 mm, 5 mm, 8 mm)
  + 3 tarki (drobne wiórki, grube wiórki, plastry)
  + zestaw do kebbe
  + zestaw masarski
 • specjalne, wygodne schowki na akcesoria
 • dwa kierunki pracy silnika
 • łatwa obsługa i konserwacja
 • duża wydajność: 1,5 kg/min
 • wysoka jakość wykonania
 • moc nominalna: 400 W
 • moc maksymalna (MBP): 700 W
 • EAN: 5908277384722

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
2. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
4. Nie używać na wolnym powietrzu.
5. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. Nie należy włączać urządzenia bez zamontowanej pokrywy końcowej.
6. Nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin strączkowych.
7. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
8. Wyłączyć urządzenie przed odłączeniem od sieci oraz montażem i demontażem akcesoriów.
9. Po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządzenie z zasilania.
10. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
11. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
12. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
13. Nie używać urządzenia, jeżeli jakikolwiek element jest uszkodzony.
14. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.
15. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
16. W trakcie pracy urządzenia nie wolno wkładać palców lub narzędzi do tunelu dozownika – do upychania produktów służy wyłącznie popychacz.
17. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie
www.eldom.eu. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
18. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
19. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


UWAGA
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Popychacz
2. Tacka
3. Przycisk blokady
4. Tunel dozujący
5. Komora mielenia
6. Ślimak
7. Nóż
8. Sitka – 3 mm, 5 mm, 8 mm
9. Nakrętka
10. Nasadka masarska
11. Separator
12. Nasadka do kebbe
13. Przysłona
14. Włącznik
15. Korpus
16. SchowekZESTAW DO SZATKOWANIA
(TYLKO MODEL M200ZT)
A. Popychacz
B. Szatkownica
C. Tarcze – do tarcia, grube wiórki, plastry

 

DANE TECHNICZNE:
• moc nominalna: 400 W
• moc zablokowania silnika (MBP): 700 W
• napięcie: 220-240 V, ~50 Hz
• czas pracy ciągłej: 30 min.
• czas przerwy: 15 min.

PRZEZNACZENIE:
Urządzenie przeznaczone jest do mielenia produktów spożywczych, głównie mięsa.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem maszynki należy:
• Zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
• Upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony.
• Umyć elementy, które mają kontakt z żywnością.

OBSŁUGA:
• Ustawić korpus (15) na płaskim, twardym i stabilnym podłożu.
• Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (14) jest ustawiony w pozycji "O".
• Wybrać jedną z funkcji urządzenia.
• Przed uruchomieniem należy upewnić się, że wszystkie elementy zostały poprawnie zamontowane.
• Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do tunelu dozującego.
• Jeśli ślimak został zablokowany, należy przestawić włącznik (14) w pozycję "R" na 3 do 5 s.
• Po przetworzeniu całości produktów wyłączyć urządzenie i poczekać aż się zatrzyma.
• Po zakończeniu pracy odłączyć urządzenie od sieci.MIELENIE:
• W komorze mielenia (5) umieścić kolejno: ślimak (6), nóż (7), jedno z sit (8) i nakręcić nakrętkę (9) – RYS. 3.1.
• Następnie całość zamontować w korpusie (15) – RYS. 3.2. Sprawdzić czy komora (5) została zablokowana.
• Na tunel (4) nałożyć tackę (2) – RYS. 3.3.
• Do tunelu (4) wsunąć popychacz (1) – RYS. 3.4.
• Pod wylot komory mielenia podstawić miskę.
• Mięso pokroić na paski o długości ok. 10 cm i grubości 2 cm. Usunąć kości, chrząstki i ścięgna.
• Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej i uruchomić przyciskiem (14) – pozycja "ON".
• Na tacy (2) umieścić mięso i za pomocą popychacza (1) delikatnie wepchnąć do tunelu (4).
• W przypadku niektórych potraw mięso trzeba zmielić dwukrotnie.

UWAGA: NIE WOLNO MIELIĆ MROŻONEGO MIĘSA!ZESTAW MASARKI
• W komorze mielenia (5) umieścić kolejno: ślimak (6), separator (11) oraz nasadkę masarską (10) i nakręcić nakrętkę (9) – RYS. 4.1.
• Następnie całość zamontować w korpusie (15) – RYS. 4.2. Sprawdzić czy komora (5) została zablokowana.
• Na tunel (4) nałożyć tackę (2) – RYS. 4.3.
• Do tunelu (4) wsunąć popychacz (1) – RYS. 4.4.
• Skórę kiełbasy namoczyć w letniej wodzie (ok. 10 min.).
• Na tacy (2) umieścić masę do napełniania i za pomocą popychacza (1) delikatnie wepchnąć do tunelu (4).
• Wilgotną skórę naciągnąć na nasadkę (10).
• Podłącz urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej i uruchomić przyciskiem (14) – pozycja "ON".
• Napełnić skórę kiełbasy, formując odcinki wg uznania.

UWAGA
Masa do napełniania nie może być zbyt rzadka.ZESTAW DO KEBBE
(Podstawowy przepis na Kebbe znajduje się na stronie 50 instrukcji obsługi).
Kebbe to tradycyjne blisko-wschodnie danie, wytwarzane głównie z jagnięciny i kaszy bulgur.
• W komorze mielenia (5) umieścić kolejno: ślimak (6), przystawkę do kebbe (13) oraz przesłonę (12) i nakręcić nakrętkę (9) – RYS. 5.1.
• Następnie całość zamontować w korpusie (15) – RYS. 5.2. Sprawdzić czy komora (5) została zablokowana.
• Na tunel (4) nałożyć tackę (2) – RYS. 5.3.
• Do tunelu (4) wsunąć popychacz (1) – RYS. 5.4.SZATKOWNICA:
• W szatkownicy zamontować jedną z tarcz (C) – RYS. 6.1.
• Całość zamontować w korpusie (15) – RYS. 6.2. Sprawdzić czy szatkownica (B) została zablokowana.
• Do tunelu wsunąć popychacz (1) – RYS. 6.3.
• Pod wylot szatkownicy podstawić miskę.
• Włączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej i uruchomić przyciskiem (14) – pozycja "ON".
• Przygotowane produkty wkładać partiami do tunelu dozującego i używając popychacza (A) przesuwać je
w dół do obracającej się tarczy (C).PRZECHOWYWANIE:
Nieużywane sitka można przechowywać w schowku (16) – RYS. 1.
Zestaw masarski (10, 11) oraz zestaw do kebbe (12, 13) można schować w popychaczu (1) – RYS. 7.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Kiedy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem należy odłączyć je od sieci.Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu. Przed czyszczeniem rozmontować elementy urządzenia. Elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do naczyń używając szczoteczki, wypłukać pod strumieniem bieżącej wody i wytrzeć do sucha. Sitka i nożyk należy lekko przesmarować olejem jadalnym w celu ochrony przed rdzewieniem. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp. Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody. Korpus urządzenia czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki.
Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie i myć w zmywarce.

Nóż jest elementem eksploatacyjnym i powinien być regularnie wymieniany. Nie jest objęty gwarancją.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub
recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA:
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu