Jak działa outlet?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, minimalne wgniecenia, odciski palców itp.) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Gotujesz tam, gdzie chcesz!

Dwupłytowa kuchenka elektryczna PG20N TWICE to szybkie i wygodne gotowanie w miejscu, które wybierzesz!
Urządzenie może pracować w kuchni, na działce lub w innym pomieszczeniu - w zależności od Twoich potrzeb.

Każda z płyt grzejnych posiada oddzielny termostat, więc można ich używać równocześnie. Płynna regulacja temperatury z 7-stopniową skalą oraz moc urządzenia (2250W) zapewniają optymalny poziom ciepła - zarówno przy podgrzewaniu potraw, jak i gotowaniu czy smażeniu. Kuchenka jest też wyposażona w dwie lampki kontrolne, wygodne pokrętła oraz antypoślizgowe stopki, które zapewniają bezpieczne i stabilne przyleganie sprzętu do podłoża.
Jej kształt, czarny kolor oraz metalowe wykończenia wokół pokręteł i płyt grzejnych czynią z niej bardzo efektowne i eleganckie kuchenne urządzenie. 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • 2 płyty grzejne - średnice: 16cm i 13cm
 • płynna regulacja temperatury
 • szybkie nagrzewanie
 • antypoślizgowe stopki
 • 2 lampki kontrolne
 • prosta obsługa
 • moc: 2250W
 • EAN: 5908277384289

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, szczególnie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Wychodząc
z pomieszczenia, gdzie znajduje się urządzenie należy je wyłączyć.
5. Jeżeli urządzenie nie pracuje należy odłączyć je od sieci.
6. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy termostat ustawić w pozycji „MIN”.
7. Nie używać na wolnym powietrzu.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9. Nie układać produktów spożywczych na płycie grzejnej (2). Grozi to poparzeniem i uszkodzeniem urządzenia.
10. Nie należy używać w pobliżu firanek, zasłon lub innych łatwopalnych materiałów.
11. Nie umieszczać urządzenia w kącie pomieszczenia albo bezpośrednio obok ściany. Należy zapewnić co najmniej 5 cm przestrzeni od boków urządzenia.
12. Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.
13. Kuchenkę można stawiać tylko na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni. Nad urządzeniem nie mogą znajdować się przedmioty z materiału łatwopalnego.
14. Nie dotykać obudowy oraz płyty grzejnej uruchomionego urządzenia (grozi ciężkim poparzeniem), a po zakończeniu pracy odczekać do całkowitego ostygnięcia.
15. Nie przesuwać urządzenia w czasie pracy.
16. Nie wolno prowadzić kabla zasilającego nad kuchenką.
17. Nie stosować w celach grzewczych.
18. Naczynia z produktami ustawiać na płycie grzejnej centralnie.
19. Nie używać kuchenki bez naczyń z produktami.
20. Używać tylko metalowe naczynia o płaskiej i stabilnej podstawie.
21. Nigdy nie używać, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub samo urządzenie.
22. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta.
23. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest
zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
24. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałew wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.

 

Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Termostaty
2. Płyty grzejne
3. 2 lampki kontrolne
4. Obudowa

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 2250W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

OBSŁUGA:
Przed przystąpieniem do użytkowania i podłączeniem urządzenia do sieci, termostaty (1) należy ustawić w pozycji „MIN” (urządzenie wyłączone).
• ustawić urządzenie na powierzchni równej, suchej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury

Obudowa (4) w czasie pracy mocno się nagrzewa. Z tego względu należy zapewnić co najmniej 5cm przestrzeni od boków urządzenia.
Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.

• podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi powyżej
• ustawić na płycie grzejnej (2) naczynie z produktami
• włączyć urządzenie wybierając temperaturę pracy termostatem (1)

Każda z płyt grzejnych (2) sterowana jest oddzielnym termostatatem (1).
Można używać obu płyt równocześnie.
Termostat umożliwia płynną regulację temperatury.
Ustawienia 1-3 to niższa temperatura odpowiednia do ogrzewania potraw.
Ustawienia 4 - MAX - wysoka temperatura przeznaczona go gotowania.
Praca urządzenia sygnalizowana jest lampkami kontrolnymi (3).

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wysokiej efektywności pracy używać tylko naczyń z płaskimi dnami i odpowiedniej średnicy gwarantującymi stabilność i dobry kontakt naczynia z płytą grzejną.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
• urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
• należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


CZYSZCZNIE I KONSERWACJA:
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci i poczekać do całkowitego ostygnięcia.
• Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie i myć w zmywarkach do naczyń.
• Wszystkie powierzchnie mogą być czyszczone jedynie poprzez przetarcie miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnych środków czyszczących
• Nie stosować środków do szorowania


GWARANCJA:
• urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym
• nie może być używane do celów zawodowych
• gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi
• szczegółowe warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu