Jak działa outlet?


Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego w sklepie produktu mogła zostać obniżona ze względu na:
- towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
- urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
- urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Wygodne grillowanie przez cały rok! 

Elektryczny grill GK150 flaat pozwala na grillowanie, smażenie i podgrzewanie różnego rodzaju potraw, niezależnie od warunków pogodowych czy pory roku.

Jest łatwy w obsłudze i bardzo elegancki. Dzięki ruchomej górnej płycie może być wykorzystywany:

 • do opiekania z obu stron produktów o różnej grubości (pokrywa automatycznie dopasowuje się do grubości produktów)

      lub

 • jako tradycyjny grill poziomy (po otwarciu do 180 stopni), zapewniający dużą powierzchnię grillowania.

Model GK150 flaat posiada obudowę ze stali szlachetnej oraz płyty z powłoką antyadhezyjną i termostat z regulacją temperatury.
Wygodę korzystania z urządzenia zapewniają lampki kontrolne, dwa praktyczne pojemniki na tłuszcz, nienagrzewający się uchwyt oraz ruchome stopki. Przechowywanie grilla ułatwia blokada pokrywy oraz miejsce na przewód zasilający, znajdujące się w podstawie. 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • 2 funkcje:
  - grill kontaktowy – możliwość grillowania produktów o różnej grubości
  - grill płaski – duża powierzchnia grillowania
 • płyty z powłoką antyadhezyjną
 • regulacja temperatury
 • regulowane stopki
 • praktyczne odprowadzenie tłuszczu
 • 2 pojemniki na tłuszcz
 • 2 lampki kontrolne
 • nienagrzewający się uchwyt
 • obudowa ze stali szlachetnej
 • blokada pokrywy ułatwiająca przechowywanie
 • miejsce na przewód w podstawie
 • prosta obsługa
 • moc: 2000W
 • EAN: 5908277384579

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

 2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 3. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

 4. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 5. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

 6. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 7. Nie używać na wolnym powietrzu.

 8. nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, firany, wykładziny itp.

 9. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.

 10. Części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt.

 11. Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu produktów. Gotowe produkty są gorące i mogą poparzyć.

 12. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

 13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

  Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 14. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.

 15. Nie przykrywać urządzenia w czasie pracy.

 16. Nie wkładać do urządzenia produktów w foliach metalowych.

 17. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 18. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 19. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 20. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.

 21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.

  Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.OSTRZEŻENIE:

- Rozkładanie górnej płyty dozwolone jest tylko gdy urządzenie jest zimne. W innym przypadku istnieje ryzyko oparzenia.
- Przy rozkładaniu urządzenia przewód zasilający przeprowadzić tak, aby nie miał kontaktu z górną płytą.

 

Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Pokrywa górna
2. Blokada płyt
3. Blokada „180 stopni”
4. Stopki
5. Korpus
6. Płyty grzejne
7. Lampki kontrolne
8. Termostat
9. Uchwyt
10. Wylewka
11. Pojemnik na tłuszcz

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 2000W
- napięcie zasilania: 220-240 V~ 50/60 Hz

 

PRZEZNACZENIE:
Grill GK150 przeznaczony jest do grillowania, smażenia, podgrzewania itp. różnego rodzaju potraw. Dzięki ruchomej górnej płycie może być wykorzystany jako grill kontaktowy (jednoczesne opiekanie produktów o różnej grubości z dwóch stron) albo jako tradycyjny grill poziomy (po otwarciu do 180 stopni).

 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.
Przed pierwszym użyciem wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte, (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

Podczas pierwszego użycia może wydzielać się specyficzny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to proces normalny i ustępuje po pewnym czasie.
W pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno. Pierwsze użycie urządzenia powinno odbyć się bez produktów.

 

OBSŁUGA:
Przed przystąpieniem do użytkowania i podłączeniem urządzenia do sieci zgodnej z parametrami podanymi na urządzeniu, termostat (8) należy ustawić w pozycji „0”.

 

GRILL KONTAKTOWY
- Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Opuścić pokrywę (1).
- W przypadku grillowania produktów z dużą zawartością tłuszczu można unieść urządzenie za pomocą ruchomych stopek (4), a pod wylewką (10) umieścić jeden z pojemników (11).
- Włączyć urządzenie do sieci. Zapali się czerwona lampka kontrolna.
- Termostatem (8) ustawić temperaturę. W trakcie nagrzewania się urządzenia świeci się zielona lampka, która gaśnie, gdy urządzenie osiągnie wymaganą temperaturę.
- Otworzyć pokrywę (1) trzymając za uchwyt (9). Ułożyć produkty i delikatnie opuścić pokrywę (1). Nie dociskać pokrywy (1) aby nie zgnieść produktów oraz nie blokować jej w czasie pracy blokadą (3). Pokrywa (1) automatycznie dopasowuje się do grubości produktów.
- Podczas pieczenia zielona lampka kontrolna zapala się i gaśnie. Termostat utrzymuje odpowiednią temperaturę.
- Po zakończeniu pieczenia wyjąć produkty. Aby nie uszkodzić płyt grzejnych należy używać sztućców drewnianych lub z tworzyw sztucznych odpornych na wysokie temperatury.
- W trakcie przygotowywania kolejnych porcji produktów zamknąć pokrywę (1) aby utrzymać temperaturę.
- Należy regularnie opróżniać pojemnik (11).
- Po całkowitym zakończeniu opiekania należy odłączyć urządzenie od sieci.


GRILL POZIOMY
- Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Nacisnąć przycisk blokady (3) i trzymając za uchwyt (9) rozłożyć górną płytę.


UWAGA

Rozkładanie górnej płyty dozwolone jest tylko gdy urządzenie jest zimne. W innym przypadku istnieje ryzyko oparzenia.
Przewód zasilający przeprowadzić tak, aby nie miał kontaktu z górną płytą.

- W przypadku grillowania produktów z dużą zawartością tłuszczu można unieść urządzenie za pomocą ruchomych stopek (4), a pod wylewkami (10) umieścić pojemniki (11).
- Włączyć urządzenie do sieci. Zapali się czerwona lampka kontrolna.
- Termostatem (8) ustawić temperaturę. W trakcie nagrzewania się urządzenia świeci się zielona lampka, która gaśnie, gdy urządzenie osiągnie wymaganą temperaturę.
- Ułożyć produkty na płytach i grillować odwracając je co jakiś czas.
- Podczas pieczenia zielona lampka kontrolna zapala się i gaśnie. Termostat utrzymuje odpowiednią temperaturę.
- Po zakończeniu pieczenia zdjąć produkty. Aby nie uszkodzić płyt grzejnych należy używać sztućców drewnianych lub z tworzyw sztucznych odpornych na wysokie
temperatury.
- Należy regularnie opróżniać pojemniki (11).
- Po całkowitym zakończeniu opiekania należy odłączyć urządzenie od sieci.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od prądu i pozostawić do ostygnięcia.
- Pojemniki (11) należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia.
- Nie należy zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Na początku należy przetrzeć płyty grzejne ręcznikami papierowymi, aby usunąć tłuszcz.
- Następnie należy oczyścić urządzenie i kabel lekko wilgotną ściereczką. Przed kolejnym użyciem urządzenia należy wytrzeć je do sucha.
- Nie używać detergentów i rozpuszczalników.
- W przypadku osadów trudnych do usunięcia nie należy używać twardych narzędzi gdyż mogą zniszczyć powłoki zastosowane na płytkach urządzenia. Na uciążliwe zabrudzenia najlepiej jest położyć mokrą ścierkę, która rozmiękcza osady, a następnie przetrzeć papierowym ręcznikiem.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.