Jak działa outlet?


Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego w sklepie produktu mogła zostać obniżona ze względu na:
- towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
- urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
- urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Gofry to dla wielu z nas smak wakacji… Dlaczego nie cieszyć się nim przez cały rok? 

Dzięki własnej gofrownicy można przygotować tę pyszną przekąskę, kiedy tylko przyjdzie nam ochota.
Potem już tylko ulubione dodatki: owoce, bita śmietana, cukier puder lub dżem….i w kilka chwil delektujemy się świeżymi goframi.

Ich przyrządzenie ułatwią z pewnością powłoki antyadhezyjne, dzięki którym ciasto nie będzie przywierało do płyt grzewczych gofrownicy, a także lampki kontrolne, sygnalizujące pracę urządzenia oraz  termostat, który utrzymuje stałą temperaturę. Dla bezpieczeństwa gofrownica wyposażona jest w uchwyty, które się nie nagrzewają oraz antypoślizgowe stopki, dzięki którym stabilnie przylega do podłoża.  

  

SPECYFIKACJA:

  • miejsce na dwa gofry
  • płyty grzejne z powłoką antyadhezyjną
  • nienagrzewające się uchwyty
  • 2 lampki kontrolne
  • termostat utrzymujący stałą temperaturę
  • antypoślizgowe stopki
  • moc: 700W
  • EAN: 5908277382421

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
- należy zwrócić uwagę aby do jednego obiegu prądu nie włączać za duzo odbiorników,
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
- wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem
- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
- nie używać na wolnym powietrzu,
- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego,
- nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru,
- nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania,
- nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania,firany, wykładziny itp.
- części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt,
- należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu gofrów z urządzenia. Gotowe gofry są gorące i mogą poparzyć,
- nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru,
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
- podczas otwierania pokrywy może uchodzić bardzo gorący strumień pary. Najlepiej przy tej czynności włożyć rękawice kuchenne,
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowanypunkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione
i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od prądu i pozostawić do ostygnięcia,
- nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach
- przetrzeć płytki ręcznikami papierowymi, aby usunąć tłuszcz,
- następnie należy oczyścić urządzenie i kabel lekko wilgotną ściereczką. Przed kolejnym użyciem urządzenia należy wytrzeć je do sucha,
- nie używać detergentów i rozpuszczalników. Mogą one nie tylko zniszczyć powierzchnię gofrownicy, jak również pozostać częściowo na płytkach i wtopić się w następne gofry,
- W przypadku osadów trudnych do usunięcia nie należy używać twardych narządzi gdyż mogą zniszczyć powłoki zastosowane na płytkach urządzenia. Na uparte zabrudzenia najlepiej jest położyć mokrą ścierkę, która rozmiękcza osady,


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

 

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Lampki kontrolne A i B
2. Uchwyt
3. Pokrywa
4. Blokada uchwytu

 

DANE TECHNICZNE:
- moc: 700W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

OBSŁUGA:

Przed przystąpieniem do użytkowania należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszelkie części opakowania.

Uwaga:

Podczas pierwszego użycia może wydzielać się zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to zjawisko normalne i ustępuje po pewnym czasie. W pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno.

OBSŁUGA

- przetrzeć płyty grzejne wilgotną szmatką

- umieścić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni

- lekko natłuścić płyty masłem, margaryną lub olejem aby były zdatne do pieczenia gofrów

- zamknąć pokrywę (3) i zabezpieczyć uchwyt blokadą (4)

- włączyć urządzenie do sieci

- praca urządzenia sygnalizowana jest lampką (A)

- lampka kontrolna (B) sygnalizuje nagrzanie się gofrownicy i gotowość urządzenia do pracy

- otworzyć pokrywę (3) i wlać ciasto, tak aby nie wylewało się poza płytę grzejną.

Zamknąć delikatnie pokrywę i zabezpieczyć uchwyt blokadą (4)

- piec wafle przez 2-6 minut

Czas pieczenia zależy od:

- rodzaju ciasta

- oczekiwanego poziomu wypieczenia gofrów i ilości gofrów w gofrownicy

Uwaga.

Podczas pieczenia jedna z lampek kontrolnych będzie zapalać się i gasnąć. Oznacza to, że termostat utrzymuje odpowiednią temperaturę.

- otworzyć pokrywę gofrownicy i sprawdzić czy gofry osiągnęły właściwy kolor. Jeśli nie, trzeba zamknąć urządzenie i pozwolić by gofry się dopiekły. Po upieczeniu ostatniego gofra należy odłączyć gofrownicę od sieci i zostawić do wychłodzenia z otwartą pokrywą.

Uwaga.

Wyjmując gofry należy uważać by nie zniszczyć powierzchni płytek. Aby tego uniknąć należy stosować drewniane lub plastikowe narzędzia kuchenne. Przed wlaniem kolejnej porcji ciasta należy poczekać aż lampka kontrolna (B) zasygnalizuje nagrzanie się gofrownicy.

 

WSKAZÓWKI:

- wszystkie składniki powinny być należycie wymieszane, co zapewni odpowiedni proces rumienienia

- jeśli zamiast wody użyje się mleka, gofry będą bardziej miękkie i brązowe

- nie należy kłaść chrupiących gofrów jeden na drugim gdyż szybko miękną. Aby pozostały chrupiące należy je kłaść obok siebie.


PRZEPIS NA CIASTO

- 2 szklanki mąki

- 2 szklanki mleka

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia

- szczypta soli

- 1/3 szklanki oleju

- 2 jajka, żółtka oddzielone od białek

Rozgrzać gofrownicę. Wszystkie składniki oprócz białek ubić mikserem na gładką masę.

Białka ubić na sztywną pianę i delikatnie wymieszać z ciastem.

Piec w gofrownicy na rumiano, podawać z bitą śmietaną lub ulubionymi dodatkami.

 

 

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu