Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

 

Sokowirówka należąca do ekskluzywnej serii nowoczesnych produktów S-line dzięki obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej najwyższej jakości.

Szeroki komin pozwala na wkładanie nawet całych owoców i warzyw. Sito filtruje sok i nie dopuszcza do przedostawania się drobin owoców. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem i przed uruchomieniem bez pokrywy, a gumowe nóżki z przyssawkami gwarantują stabilność sprzętu. Dwa biegi pozwalają dobrać prędkość do rodzaju wykonywanego soku. Wolne obroty wystarczają do przygotowania soku z miękkich owoców i warzyw, a wysokie obroty nadają się do każdego rodzaju produktów. Warto skorzystać z wszystkich parametrów i nowatorskich rozwiązań tej sokowirówki.

 

 

SPECYFIKACJA:

 • 2 prędkości
 • pojemnik na sok
 • pojemnik na resztki produktów
 • obudowa ze stali szlachetnej
 • blokada pokrywy
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • zabezpieczenie przed uruchomieniem bez pokrywy
 • moc: 700W
 • EAN: 5908252477814

 

Sokowirówka należąca do ekskluzywnej serii nowoczesnych produktów S-line dzięki obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej najwyższej jakości.

Szeroki komin pozwala na wkładanie nawet całych owoców i warzyw. Sito filtruje sok i nie dopuszcza do przedostawania się drobin owoców. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem i przed uruchomieniem bez pokrywy, a gumowe nóżki z przyssawkami gwarantują stabilność sprzętu. Dwa biegi pozwalają dobrać prędkość do rodzaju wykonywanego soku. Wolne obroty wystarczają do przygotowania soku z miękkich owoców i warzyw, a wysokie obroty nadają się do każdego rodzaju produktów. Warto skorzystać z wszystkich parametrów i nowatorskich rozwiązań tej sokowirówki.

 

 

SPECYFIKACJA:

 • 2 prędkości
 • pojemnik na sok
 • pojemnik na resztki produktów
 • obudowa ze stali szlachetnej
 • blokada pokrywy
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • zabezpieczenie przed uruchomieniem bez pokrywy
 • moc: 700W
 • EAN: 5908252477814

kosz.jpg

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji
niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu
znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
2. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
3. Nie używać na wolnym powietrzu.
4. Nieniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu4. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
5. Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
6. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane .
7. Urządzenie może pracować tylko z zabezpieczoną pokrywą.
8. Blokadę pokrywy można zwolnić tylko w przypadku kiedy urządzenie jest wyłączone a filtr już się nie obraca.
9. W trakcie pracy urządzenia nie wolno wyciągać pojemnika na miąższ .
10. Z tarczą tnącą należy obchodzić się ostrożnie ponieważ jest bardzo ostra. Należy zachować ostrożność w trakcie czyszczenia urządzenia.
11. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru
12. Po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządzenie od sieci.
13. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
14. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
15. Nie używac sokowirówki, jeżeli filtr jest uszkodzony.
16. Nie przenosić ani nie przesuwać urządzenia w trakcie użytkowania.
17. W trakcie pracy urządzenia nie wolno wkładać palców lub narzędzi do tunelu dozownika – do dociskania produktów służy wyłącznie popychacz.
18. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia W trakcie robienia soków z twardszych produktów, nie należy dopuszczać do pracy sokowirówki dłuższej niż 40 sekund za jednym razem oraz należy zadbać o to, aby potem urządzenie ostygło wystarczająco.
19. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
20. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów znajduje się w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
21. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
22. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
23. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
24. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 

OPIS OGÓLNY:
1. Popychacz
2. Tunel dozownika
3. Pokrywa
4. Tarcza tnąca + filtr
5. Kolektor soku
6. Otwór wylotowy soku
7. Pojemnik na miąższ
8. Włącznik
9. Blokada pokrywy
10. Pojemnik na sok
11. Pokrywa pojemnika na sok

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 700W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 3 minuty
- przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 5 minut

 

Sokowirówka jest specjalnie zaprojektowana z lekkim 5° przechyłem w kierunku wylotu, aby zapewnić maksymalne opróżnienie z soku.

Przed pierwszym użyciem sokowirówki należy:
- dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji,
- upewnić się czy żaden z elementów nie jest uszkodzony,
- umyć elementy, które mają kontakt z żywnością,
- złożyć urządzenie,


MONTAŻ:
- umieścić kolektor soku (5) w urządzeniu
- włożyć tarczę tnącą (4) do kolektora (5),
- założyć pokrywę (3)
- założyć pojemnik na miąższ (7) nachylając urządzenie lekko do przodu.
Najpierw włożyć górną część, a potem dosunąć część spodnią
- zatrzasnąć blokadę bezpieczeństwa(9) na pokrywie (3) (usłyszysz kliknięcie)Upewnić się, że blokady są zatrzaśnięte po obu stronach pokrywy.
- wsunąć dociskacz (1) do tunelu dozownika (2) dopasowując rowek w dociskaczu z uwypukleniem w tunelu dozownika
- umieścić pojemnik na sok (10) pod otworem wylotowym
- założyć pokrywę (3)

 

OBSŁUGA:
Urządzenie działa tylko wtedy jeśli wszystkie elementy zostały zamontowane poprawnie, a pokrywa została założona i zabezpieczona blokadą.
- zmontowane urządzenie umieść na stabilnej i płaskiej powierzchni,
- włączyć urządzenie do sieci,
- umyć warzywa lub owoce i podzielić je na kawałki pasujące rozmiarem do tunelu dozownika,
- upewnić się, że pojemnik na sok (10) został umieszczony pod otworem wylotowym (6),
- włączyć urządzenie przesuwając włącznik (8) w pozycję „1” (wolne obroty) lub „2” (normalna prędkość). Prędkość „1” jest odpowiednia dla miękkich owoców i warzyw jak np. jabłka,
- prędkość „2” jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów owoców i warzyw,
- pokrojone kawałki produktów włożyć do tunelu dozującego (2) i używając popychacza (1) przesuwać je w dół do obracającego się filtra,
- w przypadku przepełnienia się pojemnika na miąższ (7) należy przerwać pracę i opróżnić pojemnik,
- resztki produktów (szczególnie miękkich) mogą się przyklejać do pokrywy (3). Dlatego należy je systematycznie usuwać,
- należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika,
- nie wywierać zbyt dużego nacisku na dociskacz, gdyż może to pogorszyć jakość końcowego efektu lub zablokować filtr,
- pokrywa pojemnika na sok (11) wyposażona jest w specjalną przegrodę. W trakcie wylewania, soku z pojemnika (10) założona pokrywa pozwala odseparować od niego znaczną część kożucha powstałego w wyniku odwirowywania produktów,
- po przetworzeniu całości produktu i ustaniu strumienia soku, wyłączyć urządzenie i poczekać

 

WSKAZÓWKI:
1. Używać świeżych owoców i warzyw ponieważ zawierają one więcej soku. Najlepiej do przygotowania soków nadają się: buraki, seler naciowy, jabłka, marchew.
2. W przypadku soku jabłkowego jego gęstość zależy od rodzaju użytych jabłek – im bardziej soczyste jabłko, tym mniej gęsty sok. Należy wybrać taki rodzaj jabłek, z których można uzyskać sok o preferowanej gęstości.
3. Sok jabłkowy bardzo szybko ciemnieje. Proces ten może być spowolniony poprzez dodanie kilku kropli soku z cytryny.
4. Owoce bogate w skrobię takie jak banany, papaje, awokado, figi czy mango nie nadają się do przetwarzania w sokowirówce. W tym przypadku do ich przetworzenia najlepiej użyć robota kuchennego lub blendera.
5. Sokowirówka nie nadaje się do przetwarzania bardzo twardych czy włóknistych owoców i warzyw.
6. Sok najlepiej spożyć zaraz po przyrządzeniu. Wystawiony przez dłuższy czas na działanie powietrza sok traci swój smak oraz wartości odżywcze.
7. W celu uzyskania maksymalnej ilości soku zawsze powoli dociskać popychacz (1).

 

CZYSZCZENIE:
Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu.
Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
Wszystkie zdejmowalne części można myć w zmywarce, umieszczając je na górnej półce.
Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki. Maksymalna temperatura to 50oC.
Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać aż filtr (4) przestanie się obracać.
Nastepnie rozmontować elementy sokowirówki w następującej kolejności:
- usunąć pojemnik na miąższ (7)
- wyjąć popychacz (1)
- otworzyć blokadę (9)
- usunąć pokrywę (3)
- wyjąć kolektor soku (5) razem z filtrem (4)

Elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia przy użyciu szczoteczki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody.
Filtr tarczy tnącej wykonany jest z bardzo delikatnego materiału. Z tego względu, podczas mycia należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie.
Należy szczególnie ostrożnie myć noże tarczy (4), gdyż są bardzo ostre. Do mycia metalowych części zwłaszcza ostrych noży i tarczy używać miękkiej szczoteczki.

Korpus urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
Ten rozdział podsumowuje najczęściej spotykane problemy, które można napotkać w trakcie użytkowania urządzenia. Prosimy zapoznać się z nimi. Jeśli rozwiązanie problemu na ich podstawie nie jest możliwe – należy skontaktować się z serwisem.PROBLEM


ROZWIĄZANIE

Urządzenie nie działa

Urządzenie jest wyposażone w system bezpieczeństwa. Nie będzie działać jeśli wszystkie elementy nie zostały zamontowane poprawnie. Sprawdź czy części są właściwie zamontowane uprzednio wyłączając urządzenie

Z silnika wydobywa się nieprzyjemny zapach w trakcie kilku pierwszych eksploatacji.

Jest to zjawisko normalne. Jeśli po kilku użyciach zapach wydobywa się nadal, może mieć na to wpływ jakość przetwarzanych produktów.

Urządzenie działa głośno, wydobywa się z niego nieprzyjemny zapach, jest gorące w dotyku, widoczny jest dym itp.

Wyłącz urządzenie z sieci. Skontaktuj się z serwisem

Filtr jest zablokowany.

Wyłącz urządzenie. Wyczyść tunel dozujący oraz filtr – przetwarzaj produkty w mniejszych porcjach.

Filtr dotyka tunelu dozującego i silnie wibruje w trakcie pracy.

Wyłącz urządzenie z sieci. Sprawdź czy filtr został właściwie zamontowany. Wyżłobienia na spodzie filtra powinny być dokładnie wpasowane w wyżłobienia wałka napędowego. Sprawdź czy filtr nie jest uszkodzony. Pęknięcia, rysy, luźny dysk trący lub każda inna nieprawidłowość mogą powodować niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym sitkiem.

 

 

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

Distributors

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu