Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza NU10 roll

 

Nawilżacz ultradźwiękowy i problem suchego powietrza z głowy!

Podczas okresu grzewczego suche powietrze potrafi uprzykrzyć życie! Drapanie w gardle, przesuszone śluzówki, opuchnięte stopy i dłonie oraz ciągłe uczucie zmęczenia… Bardzo wiele osób boryka się z tym problemem! Złe samopoczucie i utrata koncentracji to także częsta konsekwencja nieodpowiedniego poziomu nawilżenia w domu. W takich warunkach sen, zamiast ukojeniem staje się koszmarem.

Czas na dobrą wiadomość! Jest jeden, bardzo prosty sposób, który temu zaradzi! Jaki?

Wydajny nawilżacz – NU10 roll. Posiada szeroki zakres regulacji wilgotności: 45% - 95%, 2 tryby pracy: ciągły i automatyczny oraz 3 poziomy intensywności nawilżania. Jest wyposażony w higrometr (czyli czujnik wilgotności), automatyczne wyłączanie przy braku wody (AUTO OFF) oraz timer. Co ważne podczas jego pracy, dzięki rozbijaniu cząstek wody powstaje naturalna jonizacja powietrza, która dodatkowo oczyszcza nawilżane powietrze i zmniejsza ilość obecnych w nim bakterii.

NU10 roll jest niezwykle łatwy i przyjemny w obsłudze – posiada efektowny wyświetlacz LCD oraz panel dotykowy, pozwala także na sterowanie pilotem.

 

 

           

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wyświetlacz LCD
 • panel dotykowy
 • sterowanie pilotem
 • łatwa obsługa
 • higrostat - szeroki zakres regulacji wilgotności: 45% - 95%
 • 2 tryby pracy:
  - ciągły
  - automatyczny
 • 3 poziomy intensywności nawilżania
 • higrometr - czujnik wilgotności
 • automatyczne wyłączanie przy braku wody - AUTO OFF
 • timer
 • pojemność: 3,2 l
 • wydajność: do 350 ml/h
 • czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę: ~10 godzin
 • wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 35m²
 • naturalna jonizacja - powstaje na skutek rozbijania cząstek wody
 • bateria do pilota: 2x LR1130 1,5V
 • moc: 25W
 • EAN: 5908277386610

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala, chyba że są pod stałym nadzorem.

Dzieci w wieku od 3 lat i mniej niż 8 lat mogą włączać / wyłączać urządzenie tylko pod warunkiem, że zostało ono umieszczone
lub zainstalowane w przewidzianym do tego celu miejscu, w normalnej pozycji roboczej i są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić konserwacji urządzenia użytkownika.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.

 1. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 1. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.

 2. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.

 3. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.

 1. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.

 2. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku zwłaszcza, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

 1. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

 1. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.

 1. Używać jedynie czystą, zimną wodę wodociągową lub inną o niskiej zawartości składników mineralnych o temperaturze maksymalnej 40°C.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Nie przenosić lub podnosić w czasie pracy.

 3. Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać przetwornika ultradźwiękowego.

 1. Urządzenie należy ustawiać z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).

 1. Nie wolno uruchamiać urządzenia, bez zainstalowanego zbiornika z wodą.

 1. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otworów wentylacyjnych oraz urządzeń elektrycznych.

 1. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do dyszy nawilżacza.

 1. Nie zbliżać rąk, twarzy ani innych części ciała do dyszy przy włączonym urządzeniu.

 1. Nie przykrywać dyszy nawilżacza przy włączonym urządzeniu,

 1. Przed opróżnieniem zbiornika lub przesuwaniem urządzenie należy wyłączyć z sieci.

 1. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.

 1. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.

 2. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom S p. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

 

Ten symbol oznacza, że należy czyścić zbiornik co najmniej raz na 72 godziny.

Ostrzeżenie:
Mikroorganizmy, które mogą być obecne w wodzie lub w środowisku, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą rozwijać się w zbiorniku na wodę i być wydmuchiwane w powietrze, powodując bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, gdy woda nie jest wymieniana i zbiornik nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni.

UWAGA Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Dysza
 2. Pokrywa
 3. Zbiornik na wodę
 4. Panel sterowania
 5. Podstawa
 6. Przetwornik ultradźwiękowy
 7. Wylot powietrza
 8. Pływak 1
 9. Pływak 2
 10. Pilot

  PANEL STEROWANIA (4) / PILOT (10)
 1. ON/OFF
 2. HUMIDIFY
 3. HYGROSTAT
 4. TIMER
 5. WYŚWIETLACZ

 

DANE TECHNICZE:

− moc: 25 W

− napięcie zasilania: 220-240V ~ 50-60Hz

− pojemność: 3,2 l

− wydajność: 350 ml/h

− wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia 35 m2

− czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 10 godzin

− bateria do pilota: 2x LR1130 1,5V

 

PRZEZNACZENIE:

Nawilżacz ultradźwiękowy NU10 przeznaczony jest do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Odpowiedni poziom wilgotności powietrza poprawia samopoczucie oraz jakość snu.

Naturalna jonizacja powietrza, będąca wynikiem rozbijania cząstek wody, dodatkowo oczyszcza nawilżane powietrze i zmniejsza ilość obecnych w nim bakterii.


UŻYTKOWANIE:

− Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone. Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe.

− Nie należy ustawiać urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub wilgoci.

− Zaleca się ustawienie nawilżacza na wysokości minimum 1m od podłogi.

UWAGA. W urządzeniu NIE MOŻNA stosować zapachowych dodatków do wody (olejki itp.). Wlanie olejków do zbiornika (3) lub podstawy (5) może doprowadzić do uszkodzenia nawilżacza. Uszkodzenia tego typu nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

 

NAPEŁNIENIE ZBIORNIKA:

− Upewnić się, że urządzenie nie jest włączone i podłączone do sieci.

− Trzymając jedną ręką za zbiornik (3) ściągnąć pokrywę (2).

− Napełnić zbiornik (3) wodą do poziomu maksymalnego – zdj. 1.

− Założyć pokrywę (2) na zbiornik (3).

− Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej.

− Urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Nie działa żadna funkcja, a wyświetlacz jest wyłączony.

 

OBSŁUGA:

Wszystkie zmiany ustawień potwierdzane są sygnałem dźwiękowym.

 

ON/OFF (WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE):

Po naciśnięciu przycisku (A) włącza się wyświetlacz (E). Nawilżacz zaczyna pracować na najwyższym poziomie nawilżania – pracuje silnik wentylatora. Wyświetlany jest poziom wilgotności oraz temperatura. Ponowne naciśnięcie przycisku (A) powoduje wyłączenie urządzenia i przejście w tryb gotowości. Po wyłączeniu wentylator pracuje jeszcze przez kilka sekund.

 

HUMIDITY (MGIEŁKA):

Urządzenie wyposażone jest w trzystopniową regulację nawilżania. Poziom nawilżania zmienia się za pomocą przycisku (B). Zmiany sygnalizowane są cyframi od 1 do 3 na wyświetlaczu.

 

HYGROSTAT (HIGROMETR):

Funkcja umożliwia ustawienie poziomu wilgotności od 45-95% w przedziałach co 5%. Urządzenie rozpocznie działanie po ok. 3 sekundach od wprowadzenia ustawień. Wyłącza się, gdy aktualna wilgotność jest wyższa niż ustawiony poziom. Funkcja włączy się, gdy aktualna wilgotność względna będzie mniejsza o co najmniej 2% od ustawionej. Funkcja włączana jest przyciskiem (C). Włączenie funkcji sygnalizowane jest na wyświetlaczu ikoną.

Aby ustawić żądaną wilgotność należy naciskać przycisk (C) do momentu ukazania się odpowiedniej wartości z przedziału 45-95 na wyświetlaczu. Aby wyłączyć funkcję należy naciskać przycisk (C), aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu bieżącej wartości wilgotności. Ze względu na warunki zewnętrzne może wystąpić błąd między faktyczną a wyświetlaną wartością wilgotności wynoszący do ok. 5%.

 

TIMER (ZEGAR):

Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu po upływie, którego nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.

Funkcję można uruchomić tylko, gdy urządzenie jest włączone. Można ustawić tylko 1, 2 4 lub 8. Funkcja włączana jest przyciskiem (D). Włączenie funkcji sygnalizowane jest na wyświetlaczu ikoną „TIME”. Urządzenie nie wskazuje upływającego czas. Każde kolejne naciśnięcie przycisku (D) wydłuża czas.

 

WATERLESS (BRAK WODY):

Symbol ten zapala się, gdy w zasobniku zabraknie wody. Urządzenie automatycznie wyłączy się.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

− Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci.

− Zaleca się czyszczenie zbiornika na wodę po każdym użyciu jednak nie rzadziej niż raz na 3 dni.

− Nie wolno zanurzać nawilżacza w wodzie lub innej płynnej substancji.

− Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących.

− Zdarza się, że wewnątrz podstawy lub na przetworniku ultradźwiękowym (6) powstanie osad, który usuwa się zalewając elementy roztworem octu spirytusowego na 30 minut. Przetwornika nie wolno dotykać ostrymi przedmiotami.

 

PRAKTYCZNE PORADY:

− Dysza urządzenia nie powinna być skierowana w stronę ściany. Wydobywająca się z niej wilgoć może spowodować uszkodzenia tapety itp.

− Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu może spowodować skraplanie się wody na szybach i meblach.

W takiej sytuacji nawilżacz należy wyłączyć.

− Nawilżacza nie należy używać w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności przekracza 80%.

− Do napełniania zbiornika można używać wody z kranu, jednak w przypadku twardej wody zalecana jest woda destylowana.

− W przypadku długiego okresu nieużytkowania nawilżacza, zaleca się umycie go i osuszenie. Przechowywać należy w suchym miejscu.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

− urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

− należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

− urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

− nie może być używane do celów zawodowych,

− gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

− szczegółowe warunki gwarancji dołączone są do urządzenia.

Distributors

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu