Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Czajnik bezprzewodowy z regulacją temperatury C520 lux ELDOM

Produkt jubileuszowy - wysoka jakość w świetnej cenie!

Świętuj z nami 25 lat ELDOM!

 

Gotowanie, zaparzanie? Mamy świetny pomysł na nie!

Nowoczesny czajnik C520 przeznaczony jest do zarówno do gotowania wody, jak i podtrzymywania jej temperatury (między 85-100°C).
Szklany, podświetlany zbiornik ma obojętność aż 1,8l. Niespodziewani liczni goście? Z nim to żaden problem!

Czajnik posiada efektowny, intuicyjny panel sterowania z funkcją regulacji temperatury.
Pozwala na wybranie stopnia nagrzania wody pomiędzy 40, 70, 80, 90, a 100°C. Ma to duże znaczenie np. podczas przygotowania zielonej herbaty, do której woda nie powinna być zbyt gorąca.   

Potrójny system zabezpieczeń gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

Gotuj, podgrzewaj i ciesz się ciepłymi napojami zawsze wtedy kiedy masz ochotę!

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wykonanie: szkło + stal nierdzewna
 • płyta grzejna
 • pojemność 1,8 litra
 • moc: 1850-2200W
 • funkcja podtrzymania temperatury
 • panel regulacji temperatury wody 40, 70, 80, 90, 100°C
 • szklany, podświetlany zbiornik
 • potrójny system zabezpieczający
 • wskaźnik poziomu wody
 • obrotowa podstawa
 • szybkie gotowanie
 • wysokiej jakości podzespoły OTTER
 • EAN: 5908277386078

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:
Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
2. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
3. Urządzenie ustawić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
4. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
5. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać dzbanka bez wody.
6. Nie wolno nalewać wody powyżej poziomu max na wskaźniku w dzbanku. Przepełnienie dzbanka grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).
7. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
8. Nie używać na wolnym powietrzu.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Dzbanek włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci.
11. Podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie.
12. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
13. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
14. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
15. Dzbanek może być używany tylko z dołączoną, oryginalną podstawą.
16. Należy uważać na wydobywającą się z dzbanka podczas gotowania gorącą parę.
17. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
18. Nie wolno używać dzbanka z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym.
19. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
20. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
21. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UWAGA: Woreczek foliowy moze stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowlat i małych dzieci.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Wylewka + filtr siatkowy
2. Pokrywa + przycisk otwierania pokrywy
3. Panel
4. Uchwyt
5. Wskaźnik poziomu wody
6. Podstawa
7. Zbiornik z podświetleniem


DANE TECHNICZNE:
moc: 1850 - 2200 W
napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
pojemność: 1,8 l

PRZEZNACZENIE:
Dzbanek bezprzewodowy C520 przeznaczony jest do gotowania wody. Wyposażony jest w funkcję regulacji oraz podtrzymania temperatury (między 85-100°C).
Jednorazowo można zagotować 0,5 - 1,8 l wody. Maksymalny i minimalny poziom wody zaznaczony jest na wskaźniku (5).


OBSŁUGA:
Wszystkie zmiany ustawień potwierdzane są sygnałem dźwiękowym.
Podstawę urządzenia (6) należy ustawić na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
W podstawie jest miejsce na nadmiar przewodu. Ważne by przewód był wyprowadzony z podstawy (6) przez specjalny rowek by urządzenie stało stabilnie.
Przed pierwszym użyciem dzbanka należy 2-3 krotnie zagotować wodę i wylać.
Urządzenie należy napełniać po otwarciu pokrywy (2). Pokrywę otwiera się przyciskiem (2).
Pokrywę należy zamknąć dociskając lekko aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.
Nie należy napełniać dzbanka kiedy stoi na podstawie.
Dzbanek rozpoczyna pracę po włączeniu przycisku (A).
Praca urządzenia sygnalizowana jest podświetleniem zbiornika (7).
Dzbanek wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody. Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem (A).


REGULACJA TEMPERATURY:
Czajnik umożliwia zagrzanie wody do zadanej temperatury.
Aby wybrać żądaną temperaturę wody (40°C, 70°C, 80°C lub 90°C) należy naciskać przycisk (B), aż zaświeci się odpowiedni wskaźnik na panelu (3).
Praca urządzenia sygnalizowana jest podświetleniem zbiornika (7). Kolor podświetlenia zależy od wybranej temperatury. Po osiągnięciu zadanej temperatury, czajnik wyłączy się.

Uwaga: Zdjęcie czajnika z podstawy powoduje skasowanie ustawień.

Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem A.

PODŚWIETLENIE:
40°C: zielone światło.
70°C: niebieskie światło.
80°C: żółte światło
90°C: purpurowe światło.

PODTRZYMANIE TEMPERATURY:
Podtrzymanie temperatury jest możliwe tylko po podgrzaniu wody do temperatury 100°C.
Aby włączyć funkcję podtrzymania temperatury należy nacisnąć i przytrzymać przycisk A, aż do usłyszenia 2 dźwięku.
Włączenie funkcji będzie sygnalizowane migającym wskaźnikiem oraz podświetleniem zbiornika (7).
Czajnik przez 2 godziny będzie kontrolował temperaturę.
Po spadku temperatury wody do 85°C podgrzeje ją do 100°C.
Zdjęcie czajnika z podstawy powoduje skasowanie ustawień.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
- czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
- podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie,
- zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
- osad z wody na wewnętrznych powierzchniach należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po czym imbryk wypłukać czystą wodą
- w przypadku osadzania się kamienia wapiennego na płycie grzejnej należy go regularnie usuwać w podany niżej sposób:
- zagotować w dzbanku - 0,75 l wody
- wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z kontaktu
- wlać do dzbanka - 0,1l octu
- pozostawić roztwór na kilka godzin w imbryku
- wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
- zagotować w dzbanku wodę w ilości 1l
- wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka czystą wodą
- zaniechanie usuwania kamienia z grzałki powoduje przyśpieszone zużycie elementu grzejnego dzbanka,
- szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt agresywnych środków do usuwania kamienia dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją producenta dzbanka.

Distributors

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu