Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Czajnik bezprzewodowy C225C lena

A to ci gratka- pyszna herbatka!

 

Czajnik to jeden z najczęściej używanych domowych sprzętów – zawsze w pogotowiu, zawsze na podorędziu- czy to wizyta gości, czy poranna kawa, czy też wieczorny seans z gorącą czekoladą J Warto zatem zaopatrzyć się w szybki i niezwodny sprzęt. My szczególnie polecamy czajnik bezprzewodowy C225C lena.

Jest on wykonany z tworzywa i jednorazowo można zagotować w nim od 0,5 do 1,7l wody. Jego moc maksymalna to 1850-2200W.
Czajnik posiada obrotową podstawę 360°, wskaźnik poziomu wody oraz filtr siatkowy. Potrójny system zabezpieczeń jest gwarancją całkowitego bezpieczeństwa użytkowania.

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wykonanie: tworzywo
 • płyta grzejna
 • pojemność: 1,7 litra
 • moc maksymalna: 1850-2200W
 • obrotowa podstawa 360°
 • potrójny system zabezpieczający
 • wskaźnik poziomu wody
 • filtr siatkowy
 • kolor: czarny
 • EAN: 5908277386689

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

1. Przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji

2. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

3. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

4. Nie używać na wolnym powietrzu.

5. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

6. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.

7. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać dzbanka bez wody.

8. Nie wolno nalewać powyżej poziomu max na wskaźniku dzbanka. Przepełnienie dzbanka grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).

9. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

10. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.

11. Nie napełniać dzbanka ustawionego na podstawie.

12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

13. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.

14. Czajnik włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci.

15. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

16. Podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie.

17. Czajnik może być używany tylko z dołączoną, oryginalną podstawą.

18. Należy uważać na wydobywającą się z dzbanka podczas gotowania gorącą parę.

19. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

20. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.

21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.


UWAGA: 
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

 • OCHRONA ŚRODOWISKA
  − urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
  − należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 • GWARANCJA
  − urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
  − nie może być używane do celów zawodowych,
  − gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi,
  − szczegółowe warunki gwarancji dołączone są do urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:

1. Wylewka + filtr siatkowy
2. Odchylana pokrywa
3. Przycisk otwierania pokrywy
4. Włącznik
5. Uchwyt
6. Lampka kontrolna
7. Obrotowa podstawa
8. Wskaźnik poziomu wody

 

DANE TECHNICZE:

− moc: 1850-2200W
− napięcie zasilania: 220-240V ~ 50-60Hz
− pojemność: 1,7 l

 

PRZEZNACZENIE:

Czajnik bezprzewodowy C225C przeznaczony jest do gotowania wody. Jednorazowo można zagotować 0,5 - 1,7l wody.

 

UŻYTKOWANIE:

− Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone.
− Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe.
− Na wskaźniku (8) zaznaczona jest minimalna (0,5l) i maksymalna (1,7l) ilość gotowanej wody.

 

OBSŁUGA:

− Podstawę urządzenia (7) należy ustawić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
− W podstawie jest miejsce na nadmiar przewodu. Ważne by przewód był wyprowadzony z podstawy (7) przez specjalny rowek by urządzenie stało stabilnie.
Przed pierwszym użyciem dzbanka należy 2-3 krotnie zagotować wodę i wylać.
− Czajnik można napełniać bezpośrednio przez wylewkę (1) lub po otwarciu pokrywy (2).
− Pokrywę otwieramy za pomocą przycisku (3). Pokrywę należy zamknąć dociskając lekko, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.
Nie należy napełniać dzbanka kiedy stoi na podstawie.
− Dzbanek rozpoczyna prace po włączeniu przycisku (4).
− Praca urządzenia sygnalizowana jest lampka kontrolna (6).
− Dzbanek wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody. Prace urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przełącznikiem (4).

 

FILTR:

Zamontowany w dzbanku flitr jest zbudowany z siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia.
Filtr nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie jego przedostawaniu się do naczynia przy wlewaniu wody.
Filtr należy regularnie czyścic. Twarda woda może spowodować zatkanie filtra już po kilkunastu gotowaniach.
Filtr można wyjąc i przepłukać lub oczyścić delikatna szczotka.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

− przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
− czyścic wolno tylko zimne urządzenie,
− podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie,
− zewnętrzne powierzchnie można czyścic przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
− osad z wody na wewnętrznych powierzchniach należy usuwać ściereczka zwilżona w occie, po czym imbryk wypłukać czysta woda,
− w przypadku osadzania się kamienia wapiennego na płycie grzejnej należy go regularnie usuwać w podany niżej sposób:
• zagotować w dzbanku - 0,75 l wody,
• wyłączyć dzbanek oraz wyjąc wtyczkę z kontaktu,
• wlać do dzbanka - 0,1l octu,
• pozostawić roztwór na kilka godzin w imbryku,
• wylać roztwór, wypłukać czajnik czysta woda,
• zagotować w dzbanku wodę w ilości 1l,
• wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka czysta woda,
− zaniechanie usuwania kamienia z grzałki powoduje przyspieszone zużycie elementu grzejnego dzbanka,
− szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt agresywnych środków do usuwania kamienia dostępnych w handlu nie są objęte gwarancja producenta dzbanka.

Distributors

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu