Jak działa outlet?


Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego w sklepie produktu mogła zostać obniżona ze względu na:
- towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
- urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
- urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Otocz się przyjemnym chłodem, gdy za oknem żar leje się z nieba!

Upały potrafią być bardzo dokuczliwe…Ale jest sposób na to, aby w naszych mieszkaniach czy w biurze zapanował przyjemny i orzeźwiający chłód!

Wystarczy użyć wygodnego i niezawodnego wentylatora pokojowego WGC50 Columbiavac.

Urządzenie ma regulowaną wysokośćczaszę o średnicy 450 mm, metalowe śmigło oraz 3 prędkości nawiewu i funkcję oscylacji.
Pracuje cicho, jest bardzo wydajne i energooszczędne

Model WGC50 został wykonany z wysokiej jakości materiałów oraz z dbałością o każdy detal, co gwarantuje bezawaryjność i komfort użytkowania.
Jego elegancki i niebanalny design z pewnością podkreśli styl każdego wnętrza.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

  • cicha praca
  • wysoka wydajność 
  • średnica 450mm
  • wysoka jakość wykonania
  • 3 stopnie regulacji prędkości
  • ruchoma czasza
  • regulacja wysokości
  • metalowe śmigło
  • moc: 50W
  • EAN: 5908277383374


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.
5. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.
6. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.
7. Pracujący wentylator należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
8. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.
11. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.
12. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.
W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.
13. Nie zakrywać siatki zabezpieczającej.
14. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.
15. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
16. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie
innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,

- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,

- nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości.


OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

- nie może być używane do celów zawodowych,

- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

OPIS OGÓLNY:
A Siatka ochronna - front
B Śmigło
C Siatka ochronna - tył
D Korpus
E Włącznik oscylacji
F Wyłącznik oraz I/II/III bieg
G Blokada regulacji wysokości
H Rura teleskopowa
I Podstawa


DANE TECHNICZE:
moc: 50W
napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

 

MONTAŻ URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem należy urządzenie rozpakować i złożyć poszczególne elementy zgodnie ze zdjęciami od 1 do 6:

- skręcić rurę teleskopową (H) z podstawą (I) za pomocą śrub dołączonych do zestawu fot. 1,

- zmontować rurę teleskopową (H) z korpusem (D) fot. 2,

- założyć siatkę ochronną tylną (C). Otwory siatki dopasować do otworów w korpusie, fot. 3 i przykręcić śrubkami dołączonymi do zestawu fot. 4,

- śmigło (B) nasunąć na sworzeń, fot. 6 tak aby otwór na śrubkę znalazł się dokładnie nad wcięciem na sworzniu fot. 5 i dokręcić za pomocą śrubki (proszę zachować ostrożność, śmigło ma ostre krawędzie),

- założyć siatkę ochronną przednią (A). Obie siatki połączyć w dolnej części za pomocą dołączonej śruby oraz zabezpieczyć klamrami,

- ustawić urządzenie na stabilnej i równej powierzchni,

- wyregulować wysokość. Poluzować pierścień (G) i rozciągnąć rurę teleskopową (H) na wymaganą wysokość. Zablokować dokręcając pierścień (G).

 


PRACA URZĄDZENIA:

Włącznik (F) ustawić w pozycji „0” i podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi na urządzeniu.

Włącznikiem (F) wybrać prędkość obrotów wentylatora (I, II, III). Włączenie urządzenia następuje po przekręceniu włącznika (F) na jedną z wybranych pozycji.

Wyłączenie urządzenia następuje po przekręceniu włącznika (F) w pozycję „0”.

Niezależnie od ustawionej prędkości obrotowej można wybrać opcję oscylacji poprzez wciśnięcie przycisku (E).

Wyłączenie tej funkcji odbywa się poprzez wysunięcie przycisku (E).

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu