Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Śniadanie w gwiazdorskiej obsadzie? Ty i Twój toster z serii STAR COLLECTION!

 

Chrupiące tosty i doskonale ogrzane bułki oraz funkcja odmrażania pieczywa. Płynna elektroniczna regulacja czasu opiekania i aż 7 stopni mocy opiekania do wyboru. Do tego jeszcze "system centralnego ułożenia pieczywa”, dzięki któremu wewnętrzny mechanizm urządzenia dostosowuje się automatycznie do grubości kromek i umieszcza je w pozycji centralnej między częściami grzewczymi. To wszystko zapewni Ci toster TO265 NELE z serii STAR COLLECTION!

Jest funkcjonalny, wygodny w użyciu i bardzo elegancki. Ma dwa szerokie miejsca na grzanki, specjalną nadstawę do opiekania pieczywa oraz praktyczną tackę na okruchy. Jego obudowa się nie nagrzewa, a praca jest sygnalizowana zapaloną lampką kontrolną. Można też w dowodnym momencie zakończyć czas zaprogramowanego w tosterze opiekania, korzystając z przycisku "STOP".

Model TO265 NELE jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: BIAŁY i CZARNY

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • seria: STAR COLLECTION
 • system centralnego ułożenia pieczywa
 • dwa szerokie miejsca na grzanki
 • nadstawka do opiekania pieczywa
 • 7 stopni mocy opiekania do wyboru
 • płynna elektroniczna regulacja czasu opiekania
 • funkcje odmrażania i odgrzewania
 • nienagrzewająca się obudowa
 • wygodna tacka na okruchy
 • moc: 780-930W
 • kolor: biały
 • EAN: 5908277385316

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
3. Przewód nie może być prowadzony przez ostre krawędzie oraz w pobliżu gorących powierzchni i przedmiotów, ponieważ izolacja mogłaby ulec uszkodzeniu. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
4. Nie stawiać na przewodzie żadnych przedmiotów, mebli itp. oraz dopilnować aby przewód nie był pozaginany.
5. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
6. Nie używać tostera bez wysuwanej tacy na okruchy. Tacka na okruchy powinna być regularnie czyszczona. Nie dopuść do gromadzenia się okruchów na tacy.
7. Urządzenia nie wolno używać do opiekania produktów żywnościowych zawierających cukier ani produktów z zawartością dżemu lub konserwantów.
8. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
9. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
10. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
11. Nie używać na wolnym powietrzu.
12. Uwaga: pieczywo może się spalić. Korzystając z tostera należy zapewnić odpowiednią przestrzeń nad urządzeniem i ze wszystkich stron, dla odpowiedniego obiegu powietrza. Urządzenie podczas pracy nie może dotykać zasłon, dekoracji ściennych, odzieży, ręczników papierowych ani innych materiałów palnych. Należy postępować OSTROŻNIE na powierzchniach, które mogą być wrażliwe na wysokie temperatury – zaleca się korzystanie z izolowanej podkładki termicznej.
13. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
14. Części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Przed czyszczeniem urządzenia oraz schowaniem poczekać aż urządzenie wystygnie.
15. Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu produktów. Gotowe produkty są gorące i mogą poparzyć.
16. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
17. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
18. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
19. Nie przykrywać urządzenia w czasie pracy.
20. Nie wkładać do urządzenia produktów w foliach metalowych.
21. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
22. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
23. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
24. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
25. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
26. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UWAGA
W przypadku zablokowania produktu albo trudności z wyjęciem zbyt małych kromek z tostera nie wolno używać metalowych sztućców itp. ponieważ zetknięcie z elementami pod napięciem może spowodować śmiertelne porażenie prądem elektrycznym.
Urządzenie należy odłączyć od prądu i ostrożnie wyjąć zablokowane produkty.

UWAGA
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Dźwignia (włączenie urządzenia)
2. Przycisk przerwania opiekania (STOP)
3. Regulator czasu opiekania
4. Odgrzewanie (Reheat)
5. Rozmrażanie (Defrost)
6. Wyjmowana tacka na okruchy
7. Nadstawka do podgrzewania bułek

DANE TECHNICZNE:
-- moc: 780-930W
-- napięcie zasilania: 220-240V, ~50Hz

 

PRZEZNACZENIE:
Toster TO265 przeznaczony jest do opiekania pieczywa oraz do odgrzewania np. bułek na specjalnej nadstawce. Urządzenie wyposażone jest w „system centralnego
ułożenia pieczywa”. Oznacza to, że umieszczony wewnątrz mechanizm dostosowuje się automatycznie do grubości kromek i umieszcza je w pozycji centralnej między częściami grzewczymi.


UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.

Uwaga
Przy pierwszym uruchomieniu tostera może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne. Pierwsza praca urządzenia powinna odbywać się bez produktów.

Nie można obniżyć dźwigni (1), jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci.

Opiekanie
-- Ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu.
-- Regulator (3) ustawić w pozycji „1” i podłączyć urządzenie do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w niniejszej instrukcji.
-- Włożyć grzanki do tostera i przesunąć w dół dźwignię (1).
-- Regulatorem (3) ustawić czas opiekania grzanek.
-- Praca urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną w przycisku „STOP” (2).
-- Celem przerwania opiekania przed upływem zadanego czasu należy przycisnąć przycisk „STOP” (2).
-- Po zakończeniu opiekania grzanki zostaną samoczynnie wysunięte z tostera.

UWAGA. Nie wolno wymuszać podniesienia dźwigni (1) w czasie cyklu opiekania,
ponieważ grozi to uszkodzeniem mechanizmu.

Odgrzewanie
Przycisk Reheat (4) służy do odgrzewania pieczywa. W funkcji tej nie ma znaczenia czas ustawiony regulatorem (3). Po włożeniu pieczywa i opuszczeniu dźwigni (1) należy wcisnąć przycisk (4). Praca sygnalizowana jest lampką kontrolną (4). Toster wyłączy się automatycznie po około 35 sekundach.

Rozmrażanie
Przycisk Defrost (5) służy do rozmrażania pieczywa. Po włożeniu pieczywa i opuszczeniu dźwigni (1), należy ustawić czas regulatorem (3) i wcisnąć przycisk (5). Odmrażanie sygnalizowane jest lampką kontrolną (5).

Podgrzewanie bułek
Urządzenie wyposażono w nadstawkę (7) umożliwiającą odgrzewanie bułek. W tym celu należy zamontować nadstawę (7) i położyć na nim bułkę, a następnie postępować jak opisano w sekcji „Opiekanie”.

UWAGA
Odgrzewanie bułek dozwolone jest tylko na zamontowanej nadstawce. Ułożenie produktów bezpośrednio na obudowie grozi zniszczeniem urządzenia nie
podlegającym naprawie gwarancyjnej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
-- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od prądu i pozostawić do ostygnięcia.
-- Nie należy zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
-- Wyjąć tackę na okruchy (6) i opróżnić ją.
-- Jeżeli okruchy lub kawałki pieczywa pozostały między grzałkami lub w urządzeniu, należy odwrócić toster, aby wypadły z niego.
-- Obudowę tostera i kabel oczyścić lekko wilgotną ściereczką. Przed kolejnym użyciem urządzenia należy wytrzeć je do sucha.
-- Nie używać detergentów i rozpuszczalników.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
-- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
-- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
-- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
-- nie może być używane do celów zawodowych,
-- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu