Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Specjalista od drobnych spraw…!

Rozdrabniacz wielofunkcyjny to nowoczesne urządzenie do zadań specjalnych. Szatkuje, kroi, zapewnia szybkie i dokładne rozdrabnianie oraz tarcie wybranych produktów.

Potrafi ubić pianę lub śmietanę. Pomoże też w przygotowaniu ciasta. Rozdrabniacz posiada wygodny, ergonomiczny uchwyt i jest wyposażony w cztery wymienne, stalowe ostrza oraz trzy wygodne pojemniki na przetwarzane produkty. W zestawie znajduje się również końcówka do rozdrabniania i trzepaczka do ubijania.
Prędkość i siłę działania można tu łatwo dostosować do wybranych produktów dzięki systemowi regulacji obrotów (aż 5 pozycji) oraz funkcji turbo.

Od przystawki – aż po deser! Z pomocą BL200 SWIF przyrządzisz każde danie, które wymaga precyzyjnie rozdrobnionych składników.

 

 

 

Cztery wymienne, stalowe ostrza:

 

SPECYFIKACJA:

 • ergonomiczny uchwyt
 • regulacja prędkości obrotów
 • funkcja turbo
 • metalowa końcówka do rozdrabniania
 • końcówka do ubijania piany
 • wielofunkcyjny pojemnik o pojemność 1,75 l z wymiennymi czterema ostrzami ze stali szlachetnej:
  - plasterki,
  - wiórki,
  - frytki,
  - tarka,
 • pojemnik 0,4 l ze stalowym ostrzem rozdrabniającym
 • pojemnik do ubijania o pojemności 600 ml
 • idealny dla osób aktywnych i dbających o zdrowe odżywianie
 • moc: 1000W
 • EAN: 5908277384494

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
2. przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
3. nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
4. nie używać na wolnym powietrzu,
5. nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
6. nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia,
7. niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane,
9. nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
10. UWAGA. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi oraz podczas czyszczenia,
11. zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem,
12. nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin strączkowych,
13. nie rozdrabniać gorących produktów,
14. urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
15. nóż końcówki rozdrabniacza jest od spodu nieosłonięty należy zachować szczególną ostrożność,
16. nie dotykać noża końcówki rozdrabniającej oraz noża siekającego w pojemniku w trakcie pracy urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci noży można dotknąć dopiero po ich zatrzymaniu
17. urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem,
18. nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia,
19. nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu,
20. wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
21. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi. Warunki gwarancji podane są w załączniku.


Noże są elementami eksploatacyjnymi i nie są objęte gwarancją.
Noży (10, 16), noża rozdrabniacza (6) oraz tarcz wymiennych (18, 19, 20, 21) nie wolno czyścić gołymi rękami.
Do czyszczenia należy użyć szczoteczki.

OPIS OGÓLNY:
1. Regulator prędkości
2. Włącznik I
3. Włącznik II – TURBO
4. Korpus
5. Blokada
6. Końcówka rozdrabniająca
7. Adaptor trzepaczki
8. Trzepaczka
9. Pokrywa (1)
10. Nóż (1)
11. Pojemnik (1)
12. Pojemnik z podziałką + pokrywa
13. Popychacz
14. Pokrywa (2)
15. Pojemnik (2)
16. Nóż (2)
17. Dysk
18. Wymienna tarcza – plasterki
19. Wymienna tarcza – wiórki
20. Wymienna tarcza – frytki
21. Wymienna tarcza – tarka

DANE TECHNICZE:
- moc: 1000 W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- maksymalny czas pracy ciągłej: 1 min
- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 1 minut

 

USTAWIANIE PRĘDKOŚCI:
Regulatorem (1) należy ustalić prędkość pracy urządzenia. Zmieniając jego położenie można uzyskać pięć różnych prędkości. Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu włącznika (2).
Przycisk TURBO (3) służy do natychmiastowego uzyskania maksymalnej prędkości obrotowej odpowiadającej pozycji „5” regulatora (1).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty włącznik (2 lub 3).

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem należy wszystkie elementy poza korpusem dokładnie umyć i wysuszyć
(patrz: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).
Temperatura przetwarzanych produktów nie może być wyższa niż 60oC.
- założyć końcówkę (6) na korpus (4) i zablokować – upewnić się, że końcówka została prawidłowo osadzona,
- zanurzyć całkowicie ostrze w mieszanej (rozdrabnianej) cieczy,
- wybrać odpowiednią prędkość regulatorem (1) i nacisnąć przycisk (2 lub 3),
- okrężnymi ruchami rozdrabniać składniki, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
- po skończonej pracy nacisnąć przyciski blokady (5) i odłączyć końcówkę (6) od korpusu (4)

Podczas mieszania (rozdrabniania) gorących cieczy uważać aby nie przegrzać końcówki (6).
Nóż rozdrabniacza (6) jest bardzo ostry. Można go dotykać tylko przy wyłączonym z sieci urządzeniu i dopiero po zatrzymaniu.

 

TRZEPACZKA:
Trzepaczka (5) służy tylko do ubijania śmietany i piany z jajek.
Używanie trzepaczki do innych produktów spowoduje uszkodzenie urządzenia.

- założyć adaptor (7) na korpus (4) i zablokować – upewnić się, że został prawidłowo osadzony, a następnie w adaptorze zamontować trzepaczkę (8),
- składniki umieścić w pojemniku (12) lub innym głębokim naczyniu,
- wybrać odpowiednią prędkość regulatorem (1) i nacisnąć przycisk (2 lub 3) - aby uniknąć rozpryskiwania należy rozpocząć pracę na niskich obrotach,
- ubijać do uzyskania pożądanej konsystencji.
- po skończonej pracy nacisnąć przyciski blokady (5) i odłączyć adapter od korpusu.

 

ZESTAW I:
Jest przeznaczony do rozdrabniania składników takich jak: orzechy, mięso, cebula, ser żółty, jajka, czosnek, zioła, itp.

Nie wolno rozdrabniać lodu, mrożonych produktów, kości i innych twardych produktów.
Nóż (10) jest bardzo ostry. Można go dotykać tylko przy wyłączonym z sieci urządzeniu i dopiero jak się zatrzyma.

- produkty pokroić na mniejsze kawałki
- włożyć nóż (10) do pojemnika (11), a następnie w pojemniku umieścić wstępnie przygotowane składniki,
- pokrywę (9) nałożyć na pojemnik (11),
- w pokrywie (9) zamontować korpus (4) - upewnić się, że został prawidłowo osadzony,
- wybrać odpowiednią prędkość regulatorem (1) i nacisnąć przycisk (2 lub 3),
- rozdrabniać do uzyskania pożądanej konsystencji.
Jeśli składniki będą się przyklejać do ścianki pojemnika należy zgarnąć je za pomocą szpatułki. Nie wolno zgarniać skalników dłonią.
- przed wyjęciem produktów odczekać, aż nóż się zatrzyma, następnie nacisnąć przyciski blokady (5) i odłączyć korpus od pokrywy,
- zdjąć pokrywę (9), ostrożnie wyjąć nóż (10) chwytając za jego górną część, a następnie wyciągnąć produkty.

 

ZESTAW II:
Jest przeznaczony do rozdrabniania mięsa, serów, cebuli, ziół, czosnek, marchew, orzechów włoskich, czosnku, marchwi, orzechów włoskich itp., a także do przygotowania lekkich ciast opartych na maksymalnie 250g mąki (np. ciasto na naleśniki).

Nie wolno rozdrabniać lodu, mrożonych produktów, kości i innych twardych produktów (np. gałka muszkatołowa).
Nóż (16) jest bardzo ostry. Można go dotykać tylko przy wyłączonym z sieci urządzeniu i dopiero jak się zatrzyma.

- usunąć twarde części produktów (kości, chrząstki, ścięgna z mięsa, skorupki z orzechów, łodygi itp.) i pokroić na mniejsze kawałki,
- włożyć nóż (16) do pojemnika (15), a następnie w pojemniku umieścić wstępnie przygotowane składniki,
- pokrywę (14) nałożyć na pojemnik (15) zgodnie z oznaczeniami i zablokować obracając w lewo,
- w pokrywie (15) zamontować korpus (4) - upewnić się, że został prawidłowo osadzony,
- wybrać odpowiednią prędkość regulatorem (1) i nacisnąć przycisk (2 lub 3). Do rozdrabniania twardych składników, należy użyć wysokich obrotów,
- rozdrabniać do uzyskania pożądanej konsystencji,
- przed wyjęciem produktów odczekać, aż nóż się zatrzyma, następnie nacisnąć przyciski blokady (5) i odłączyć korpus (4) od pokrywy (14),
- odblokować pokrywę (14) przekręcając ją w lewo i zdjąć,
- ostrożnie wyjąć nóż (16) chwytając za jego górną część, a następnie wyciągnąć produkty.

 

DYSK Z WYMIENNYMI TARCZAMI:
Za pomocą dysku z wymiennymi tarczami można kroić i trzeć np. ogórki, cebulę, grzyby, jabłka, marchew, rzodkiewki, surowe ziemniaki, cukinię, kapustę, ziemniaki itp.

- produkty obrać i pokroić na kawałki pasujące wielkością do otworu w pokrywie (14),
- w dysku (17) zamontować jedną z wymiennych tarcz (18, 19, 20, 21),
- dysk (17) z zamontowaną tarczą umieścić w pojemniku (15),
- na pojemnik (15) nałożyć pokrywę (14) zgodnie z oznaczeniami i zablokować obracając w lewo,
- w pokrywie (15) zamontować korpus (4) - upewnić się, że został prawidłowo osadzony,
- wybrać odpowiednią prędkość regulatorem (1) i nacisnąć przycisk (2 lub 3). Do rozdrabniania twardych składników, należy użyć wysokich obrotów,
- przygotowane produkty wkładać partiami do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (14) i używając popychacza (13) przesuwać je w dół do obracającego się dysku,
- w przypadku cienkich produktów (np. marchwi) można zmniejszyć otwór tunelu wyciągając z popychacza (13) jego środkową część.

Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do tunelu dozującego.
Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na popychacz, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia

- przed wyjęciem produktów odczekać, aż dysk się zatrzyma, następnie nacisnąć przyciski blokady (5) i odłączyć korpus (4) od pokrywy (14),
- odblokować pokrywę (14) przekręcając ją w lewo i zdjąć,
- ostrożnie wyjąć dysk (17) chwytając za jego górną część, a następnie wyciągnąć produkty.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
- rozdrabniacza (6) oraz adaptora trzepaczki (7) oraz pokryw (9, 14) nie wolno zanurzać całkowicie w wodzie. Całkowite zanurzenie w wodzie elementów (6, 7, 9, 14) może spowodować ich uszkodzenie i utratę gwarancji.
- rozdrabniacz (6) i trzepaczkę (8) z adapterem (7) w celu umycia należy odłączyć od korpusu (4). Można je myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Zanurzać można tylko końcówkę z nożem oraz końcówkę trzepaczki,
- korpus (4) można wytrzeć wilgotną szmatką,
- pozostałe elementy można umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do naczyń i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody,
- pojemniki (11, 12, 15) nie nadają się do mycia w zmywarce i do przechowywania produktów w lodówce.

Noży (10, 16), noża rozdrabniacza (6) oraz tarcz wymiennych (18, 19, 20, 21) nie wolno czyścić gołymi rękami.
Do czyszczenia należy użyć szczoteczki.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu