Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Oddychaj dobrze nawilżonym powietrzem i korzystaj z relaksującego działania aromaterapii!

Ultradźwiękowy nawilżacz NU20 AROMA to skuteczny sposób na utrzymanie właściwej wilgotności powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.

Ma nowoczesny, efektowny design i jest wyposażony w funkcję aromaterapii (w urządzeniu można stosować zapachowe dodatki do wody przeznaczone do nawilżaczy). Jego pracę bardzo łatwo zaprogramować dzięki dotykowemu panelowi sterowania. Wygodną obsługę zdalną ułatwia także dołączony do zestawu pilot. Dodatkowo wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.

Model NU20 AROMA posiada szeroki zakres regulacji wilgotności (od 45% do 80%) oraz pojemny zbiornik (6L). Gdy jest on całkowicie napełniony wodą, nawilżacz może pracować nieprzerwanie aż do 17 godzin. Urządzenie jest również wyposażone w czujnik wilgotności, a poziom wilgotności, podobnie jak temperaturę, wskazuje czytelny wyświetlacz. Nawilżacz można także zaprogramować, korzystając z funkcji TIMER (umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego urządzenie automatycznie się wyłączy) oraz SLEEP (tryb nocny).

Nawilżacz powietrza z funkcją aromaterapii zadba o Twoje komfortowe  samopoczucie, relaks i spokojny sen!

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • funkcja aromaterapii
 • czytelny wyświetlacz LCD
 • szeroki zakres regulacji wilgotności: 45% - 80%
 • czujnik wilgotności
 • sterowanie: panel dotykowy + pilot
 • łatwa obsługa
 • automatyczne wyłączanie przy braku wody
 • timer: 8 godzin
 • tryb nocny
 • pojemność: 6l
 • wydajność: 350 ml/h
 • czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 17 godzin
 • wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 35m2
 • moc: 28W
 • EAN: 5908277385217

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do siecielektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.
5. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.
6. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.
7. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku zwłaszcza, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
8. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.
11. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.
12. Używać jedynie czystą, zimną wodę wodociągową lub inną o niskiej zawartości składników mineralnych o temperaturze maksymalnej 40°C.
13. Nie używać na wolnym powietrzu.
14. Nie przenosić lub podnosić w czasie pracy.
15. Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać przetwornika ultradźwiękowego.
16. Urządzenie należy ustawiać z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).
17. Nie wolno uruchamiać urządzenia, bez zainstalowanego zbiornika z wodą.
18. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otworów wentylacyjnych oraz urządzeń elektrycznych.
19. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do dyszy nawilżacza.
20. Nie zbliżać rąk, twarzy ani innych części ciała do dyszy przy włączonym urządzeniu.
21. Nie przykrywać dyszy nawilżacza przy włączonym urządzeniu,
22. Przed opróżnieniem zbiornika lub przesuwaniem urządzenie należy wyłączyć z sieci.
23. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.
W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.
24. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.
25. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
26. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
27. Firma Eldom S p. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

Zalecenia specjalne:
-- Urządzenie ustawić na twardej, stabilnej powierzchni. Zaleca się ustawienie nawilżacza na wysokości minimum 1m od podłogi.
-- Nie należy ustawiać urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub wilgoci.
-- Po ustawieniu urządzenia zawsze powinien być swobodny dostęp do wtyczki kabla zasilającego.
-- Urządzenie zawsze należy ustawiać pionowo.
-- Nie wolno zakrywać wylotu i wylotu powietrza.

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Dysza
 2. Rurka – cześć górna
 3. Rurka – część dolna
 4. Baza dekoracyjna
 5. Uchwyt
 6. Zbiornik na wodę
 7. Wskaźnik poziomu wody
 8. Nakrętka
 9. Filtr wodny
 10. Zbiorniczek na olejek
 11. Panel sterowania
 12. Podstawa
 13. Filtr powietrza
 14. Pokrywa filtra powietrza
 15. Pilot (bateria: CR2025)

DANE TECHNICZNE:
- moc: 28 W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- pojemność: 6 l
- wydajność: 350 ml/h
- wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia 35 m2
- czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 17 godzin

PRZEZNACZENIE:
Nawilżacz ultradźwiękowy NU20 przeznaczony jest do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.
Odpowiedni poziom wilgotności powietrza poprawia samopoczucie oraz jakość snu.

UŻYTKOWANIE:
- Przed użyciem nawilżacz zmontować.
- Nie należy ustawiać urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub wilgoci.
- Zaleca się ustawienie nawilżacza na wysokości minimum 1m od podłogi.
- W urządzeniu można stosować zapachowe dodatki do wody (olejki itp.) przeznaczone do nawilżaczy. Olejki można wlewać tylko do specjalnego zbiorniczka (10) rys.6 mieszczącego się w podstawie (12).

UWAGA.
Wlanie olejków bezpośrednio do zbiornika (6) albo do podstawy (12) może doprowadzić do uszkodzenia nawilżacza. Uszkodzenia tego typu nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

MONTAŻ:
- Podstawę (12) ustawić na twardej, stabilnej powierzchni.
- W podstawie (12) umieścić filtr (9) – rys. 4.
- Na podstawie (12) umieścić zbiornik (6) zgodnie z oznaczeniami – rys. 5.
- Na zbiorniku (6) zamontować kolejno bazę (4), rurki (3, 2) – opcjonalnie
- oraz dyszę (1).
- Nawilżacz można zmontować na 3 sposoby – rys. 3.


NAPEŁNIENIE ZBIORNIKA:
- Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci.
- Ściągnąć ze zbiornika (6) bazę (4) oraz rurę (2, 3).
- Chwytając za uchwyt (5) i podstawę (12) zdjąć zbiornik (6).
- Odwrócić zbiornik (6), odkręcić nakrętkę (8) i napełnić zbiornik wodą. Zamocować nakrętkę mocno dokręcając.
- Umieścić zbiornik (6), na podstawie (12).

OBSŁUGA:
Wszystkie zmiany ustawień potwierdzane są sygnałem dźwiękowym.
-- Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Nie działa żadna funkcja, a wyświetlacz jest wyłączony.
-- Nawilżaczem steruje się za pomocą przycisków na panelu sterowania lub pilocie (rys. 2)

POWER (WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE):
Po naciśnięciu przycisku (A) włącza się wyświetlacz. Nawilżacz zaczyna pracować na najwyższym poziomie nawilżania – pracuje
silnik wentylatora. Wyświetlany jest poziom wilgotności oraz temperatura. Ponowne naciśnięcie przycisku (A) powoduje
wyłączenie urządzenia i przejście w tryb gotowości.
MIST (MGIEŁKA)
Urządzenie wyposażone jest w trzystopniową regulację nawilżania. Poziom nawilżania zmienia się za pomocą przycisku (E).
Zmiany sygnalizowane są cyframi od 1 do 3 na wyświetlaczu.
CONSTANT HUMIDYTY (HIGROMETR)
Funkcja umożliwia ustawienie poziomu wilgotności od 45-80% w przedziałach co 5%. Urządzenie rozpocznie działanie po ok. 3
sekundach od wprowadzenia ustawień. Wyłącza się, gdy aktualna wilgotność jest wyższa niż ustawiony poziom. Funkcja włączy
się, gdy aktualna wilgotność względna będzie mniejsza o co najmniej 2% od ustawionej. Funkcja włączana jest przyciskiem (C).
Ze względu na warunki zewnętrzne może wystąpić błąd między faktyczną a wyświetlaną wartością wilgotności wynoszący do ok. 5%
TIMER (ZEGAR)
Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu po upływie, którego nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.
Funkcję można uruchomić tylko, gdy urządzenie jest włączone. Można ustawić tylko: 1, 2, 4 lub 8 godzin.
Funkcja włączana jest przyciskiem (B). Włączenie funkcji sygnalizowane jest na wyświetlaczu ikoną „TIME” oraz cyfrą 1, 2, 4, lub 8.
Aby wyłączyć funkcję należy nciskać przycik (B) aż na wyświetlaczu zniknie ikona „TIME”.
SLEEP (TRYB NOCNY)
Tryb nocny włącza się za pomocą przycisku (D) na pilocie lub poprzez przytrzymanie przycisku (C/D) na panelu sterowania.
W tym trybie wyświetlacz gaśnie. Po dotknięciu dowolnego przycisku tryb zostaje wyłączony.
WATERLESS (BRAK WODY)
Symbol ten zapala się, gdy w zasobniku zabraknie wody. Urządzenie automatycznie wyłączy się.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci.
2. Zaleca się by nawilżacz (zbiornik i podstawę) dokładnie czyścić minimum raz na trzy dni, a najlepiej codziennie.
3. Nie wolno zanurzać nawilżacza w wodzie lub innej płynnej substancji.
4. Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących.
5. Zdarza się, że wewnątrz podstawy lub na przetworniku ultradźwiękowym powstanie osad, który usuwa się zalewając
elementy roztworem octu spirytusowego na 30 minut. Przetwornika nie wolno dotykać ostrymi przedmiotami.


PRAKTYCZNE PORADY:
1. Dysza urządzenia nie powinna być skierowana w stronę ściany. Wydobywająca się z niej wilgoć może spowodować uszkodzenia tapety itp.
2. Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu może spowodować skraplanie się wody na szybach i meblach. W takiej sytuacji nawilżacz należy wyłączyć.
3. Nawilżacza nie należy używać w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności przekracza 80%.
4. Do napełniania zbiornika można używać wody z kranu, jednak w przypadku twardej wody zalecana jest woda destylowana.
5. W przypadku długiego okresu nieużytkowania nawilżacza, zaleca się umycie go i osuszenie. Przechowywać należy w suchym miejscu.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
-- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
-- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
-- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
-- nie może być używane do celów zawodowych,
-- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu