Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

 

Jutro egzamin? Pierwszy dzień w pracy? A w szafie same pogniecione ubrania?
Nie martw się. Od dzisiaj prasowanie pójdzie Ci gładko. To eleganckie żelazko prawie samo prasuje.

Wyposażone w spryskiwacz z dodatkowym uderzeniem pary pozwala szybko pozbyć się opornych zagnieceń. Termostat łatwo dopasowuje temperaturę do potrzeb twoich ubrań. Ceramiczna stopa jest bardzo trwała, odporna na zarysowania i wpada w dobry poślizg przy prasowaniu.

Dzięki dużej mocy żelazko szybko się nagrzewa, skutecznie wytwarzając przy tym parę. Jeśli nie trzeba pary, funkcja anti-drip zapobiega wyciekaniu wody lub tworzeniu pary podczas prasowania przy niskich temperaturach oraz przy wyłączonym żelazku. Dzięki temu na ubraniach nie pozostaną żadne plamy, ani niepotrzebne zacieki. Woda nie wycieknie nawet wtedy, gdy położysz je poziomo. Dzięki funkcji samooczyszczania stopy można stosować wodę z kranu.

 

 

SPECYFIKACJA:

 • stopa ceramiczna
 • spryskiwacz, uderzenie pary
 • regulacja parowania
 • funkcja samoczyszczenia stopy
 • funkcja anti-drip
 • gumowany uchwyt
 • termostat
 • lampka kontrolna
 • moc: 2200W
 • EAN: 5908277381936

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- upewnić się przed włożeniem wtyczki do gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają parametrom sieci
- żelazko należy podłączyć do gniazda ze stykiem ochronnym
- przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z gniazdka sieciowego należy regulator temperatury ustawić w pozycji “0”
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
- zanim żelazko zostanie schowane należy odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić zbiornik z wody. Na czas przechowywania można owinąć luźno przewód o podstawę żelazka. Zbyt mocne nawinięcie przewodu może spowodować jego uszkodzenie,
- żelazko należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w pozycji pionowej aby resztki wody znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy grzejnej
- przewód zasilający nie może znajdować się blisko źródeł ciepła
- przed napełnianiem żelazka wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
- nie wolno pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy jest włączone do sieci,
- zetknięcie z gorącymi metalowymi elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą wodną może spowodować oparzenia. Należy więc zachować szczególną ostrożność podczas prasowania,
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu żelazka
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- żelazko służy wyłącznie do prasowania ubrań
- żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni i na taką odstawiane
- żelazko nie powinno być używane jeżeli ma widoczne ślady uszkodzenia lub jeżeli wycieka z niego woda
- zetknięcie z gorącymi metalowymi elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą wodną może spowodować oparzenia. Należy więc zachować szczególną ostrożność podczas prasowania
- podczas prasowania nie wolno pozostawiać żelazka w pozycji poziomej na desce do prasowania,
- nie wolno używać żelazka z ukszodzonym przewodem zasilającym
- jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- lampka kontrolna nie podlega gwarancji
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku.


 

OPIS OGÓLNY:
1. Regulacja natężenia pary
2. Przycisk uderzenia pary
3. Przycisk spryskiwacza
4. Uchwyt
5. Kabel zasilający
6. Wlew wody
7. Pokrętło termostatu
8. Lampka kontrolna
9. Dysza spryskiwacza
10. Przycisk samoczyszczenia stopy
11. Zbiornik na wodę
12. Podstawa
13. Stopa

DANE TECHNICZNE:
- moc: 2200W
- uderzenie pary: 25g/min
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Przed pierwszym włączeniem żelazka należy rozwinąć całkowicie kabel zasilający (5). Podczas początkowej eksploatacji urządzenia może wydobywać się z niego nieszkodliwy zapach. Zjawisko to nie ma wpływu na jego działanie i szybko mija.

Przed włączeniem do sieci należy ustawić żelazko na podstawie (12), pokrętło termostatu (7) ustawić w pozycji „0”, a pokrętło regulacji pary (1) w pozycję „0” (brak parowania).

Pozycję ustawienia termostatu wyznacza lampka kontrolna (8). Po włączeniu do sieci i ustawieniu temperatury zapala się lampka (8). Lampka gaśnie kiedy wymagana temperatura zostanie osiągnięta.

Temperatura prasowania powinna być dobrana do rodzaju tkaniny. Jeżeli rodzaj tkaniny jest nieznany należy rozpocząć prasowanie od najniższej temperatury stopniowo ją zwiększając aż do uzyskania pozytywnych rezultatów.


PRASOWANIE BEZ PARY

Ustawić żelazko na podstawie (12). Regulator pary (1) ustawić w pozycji „0”.
Przed podłączeniem żelazka do sieci lub jego wyłączeniem termostat (7) należy ustawić w pozycji „0”.


PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY

Prasowanie z użyciem pary oraz funkcją uderzenia pary możliwe jest tylko przy ustawionej wysokiej temperaturze. Najwyższa temperatura oznaczona jest na pokrętle termostatu (7) jako “MAX”. Ilość pary regulujemy pokrętłem (1).

Dodatkową porcję pary uzyskamy wciskając przycisk (2). Dodatkowe uderzenie pary ułatwia wyprasowanie wyjątkowo opornych zagnieceń.

UWAGA. Para jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. Stopa żelazka nagrzewa się bardzo szybko, natomiast do jej schłodzenia potrzeba więcej czasu. Nie należy jej zatem dotykać.

NAPEŁNIANIE WODĄ:

Przed przystąpieniem do napełniania lub uzupełniania zbiornika z wodą należy upewnić się, czy wtyczka jest wyjęta z kontaktu oraz czy regulator parowania (1) ustawiony jest w pozycji „0”.

Do żelazka można wlewać czystą wodę z kranu o temperaturze pokojowej lub wodę destylowaną. W żadnym wypadku nie można wlewać wody mineralnej, nadmiernie zawapnionej lub przeznaczonej do akumulatorów.

Do napełniania zbiornika żelazka służy załączony pojemnik przystosowany kształtem do otworu wlewowego. Nie wolno wlewać wody do żelazka bezpośrednio z kranu! Wlewając wodę do żelazka należy pamiętać aby poziom wody nie przekroczył oznaczenia “MAX” na zbiorniku (11).

System ANTI DRIP

Funkcja ANTI DRIP zapobiega kapaniu wody ze stopy żelazka, kiedy temperatura żelazka jest zbyt niska do wytworzenia pary.

 

SELF CLEAN:

Zaleca się okresowe użycie funkcji samoczyszczenia stopy SELF CLEAN, która zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku.
W tym celu:

- napełniamy żelazko wodą (do pełna),

- włączamy do sieci i ustawiamy termostat (7) w pozycji MAX,

- po zgaśnięciu lampki kontrolnej (8) odłączamy urządzenie i trzymamy poziomo np. nad zlewozmywakiem,

- wciskamy przez około minutę przycisk SELF CLEAN (10) i potrząsamy żelazkiem

- po ostudzeniu żelazka przecieramy stopę wilgotną szmatką aby usunąć ew. zanieszczyszczenia,

Woda i para wydobywające się z żelazka w czasie smooczyszczania są gorące.
Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

 

SPRYSKIWACZ:

Po napełnieniu zbiornika z wodą można korzystać z funkcji zraszania miejsca do prasowania za pomocą przycisku (3).

 

PRAKTYCZNE PORADY:

- do żelazka należy używać wody z kranu lub destylowanej,

- żelazko wyposażone jest w podstawkę pionową (12) umożliwiającą wygodne i stabilne postawienie,

- zmniejszenie temperatury pokrętłem termostatu nie powoduje natychmiastowego jej zmniejszenia, należy odczekać do ponownego zapalenia się lampki kontrolnej,

- przy prasowaniu na sucho zbiornik na wodę może być pusty. Należy sprawdzić, czy regulator parowania ustawiony jest w pozycji „0”. Można używać dowolnego zakresu temperatur w zależności od rodzaju tkaniny.

Jeżeli zbiornik na wodę jest pełny można używać funkcji spryskiwania,

- żelazko należy przechowywać w pozycji pionowej odłączone od sieci i ostudzone i bez wody,

- przy ustawieniu niskiej temperatury należy prasować bez pary

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz poczekać aż żelazko całkowicie wystygnie.
- żelazka nie wolno zanurzać w wodzie.
- nie wolno czyścić żelazka ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
- korpus żelazka oraz stopę grzejną należy przetrzeć wilgotną ściereczką, następnie wytrzeć do sucha czystą, suchą szmatką.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu