Wentylator pokojowy WG100 toll ELDOM

Wentylator pokojowy to problem upału z głowy!

 

Odkryj niesamowitą moc chłodzenia i podnieś swój komfort termiczny dzięki wentylatorowi pokojowemu WG100 toll. To idealne, proste i skuteczne urządzenie, które wprowadzając powietrze w ruch, zapewni Ci uczucie przyjemnego orzeźwienia. Dzięki dużej średnicy, aż 400 mm, wentylator zapewnia silne odczucie chłodzenia. Niezależnie od tego, czy odpoczywasz w salonie, pracujesz w biurze czy relaksujesz się w sypialni, WG100 toll zapewni Ci optymalny przepływ powietrza.

Co ważne wentylator WG100 toll zapewnia nie tylko optymalną wydajność, ale także elastyczność. Można dowolnie regulować jego wysokość, w poszukiwaniu idealnego dla siebie ustawienia. Dodatkowo, oscylacja pozioma oraz regulacja kąta nachylenia czaszy pozwalają na równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza wokół Ciebie. Dzięki 3 stopniom regulacji prędkości natężenie przepływu powietrza można bez najmniejszego kłopotu dostosować do własnych potrzeb. Urządzenie posiada także 3 zaprogramowane tryby pracy, które umożliwiają jeszcze większe dopasowanie go do warunków panujących w otoczeniu.

Wentylator WG100 Toll oferuje dwie opcje sterowania – wygodny i czytelny panel sterowania na obudowie, a także obsługę pilotem, która zapewnia jeszcze większą wygodę.

Jedną z największych zalet wentylatora jest jego cicha praca. Niezależnie od wybranego trybu i prędkości, możesz cieszyć się chłodzeniem bez zbędnego hałasu, co sprawia, że jest idealny do użytku w pomieszczeniach, w których cenisz sobie spokój i ciszę, np. w sypialni, w biurze i… w salonie masażu.

Funkcja timer 7,5h pozwala zaprogramować czas pracy wentylatora na określony interwał, co jest szczególnie przydatne, gdy zamarzy Ci się drzemka przy delikatnym wietrzyku.

Nie czekaj dłużej! Wybierz wentylator pokojowy WG100 toll i ciesz się komfortem termicznym w każdym pomieszczeniu.

  

SPECYFIKACJA:

 • średnica: 400 mm
 • cicha praca
 • sterowanie
  - panel
  - pilot
 • 3 stopnie regulacji prędkości
 • 3 zaprogramowane tryby pracy
 • timer 7,5h
 • regulacja wysokości
 • oscylacja pozioma
 • regulacja kąta nachylenia czaszy
 • moc: 45 W
 • EAN: 5908277386931

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji
niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu
znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.

 1. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 1. Aby wyłączyć urządzenie z sieci nigdy nie ciągnąć za przewód, zawsze używać wtyczki.

 1. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.

 2. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.

 3. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.

 1. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.

 2. Pracujący wentylator należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

 1. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

 2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.

 1. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.

 1. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.

 1. Nie zakrywać siatki zabezpieczającej.

 2. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.

 3. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Nie zanurzać urządzenia ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innych cieczach. Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem! Jeśli jednak tak się stanie, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka, a następnie zlecić sprawdzenie urządzenia ekspertowi przed ponownym użyciem.

 1. Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel sieciowy lub mokrymi rękami.

 1. Upewnić się, że kabel sieciowy nie zwisa nad ostrymi krawędziami ani nie dopuścić do jego uwięzienia.

 1. Nie używać, ani nie przechowywać urządzenia na wolnym powietrzu.

 1. Nie kierować strumienia powietrza na ludzi przez długi czas.

 2. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.


GWARANCJA:

− urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

− nie może być używane do celów zawodowych,

− gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Obejma
 2. Siatka ochronna – front
 3. Nakrętka zabezpieczająca śmigło
 4. Śmigło
 5. Nakrętka zabezpieczającasiatkę
 6. Siatka ochronna – tył
 7. Trzpień
 8. Obudowa silnika
 9. Korpus
 10. Panel sterowania
 11. Przewód
 12. Blokada
 13. Rura przedłużająca
 14. Pierścień regulacji wysokości
 15. Rura bazowa
 16. Podstawa
 17. Pilot

 

DANE TECHNICZNE:

− moc: 45W

− napięcie zasilania: 220-240V~ 50/60Hz

 

PANEL STEROWANIA (10)

SPEED/ON – włączenie wentylatora, sterowanie prędkością pracy

OFF – wyłączenie urządzenia

TIMER – włączenie/wyłączenie automatycznego wyłączenia

MODE – wybór zaprogramowanych trybów pracy

L, M, H – kontrolki prędkości pracy wentylatora (niska, średnia, wysoka)

NAT, NOR, SLP – kontrolki trybu pracy (naturalny, normalny, nocny)

4H, 2H, 1H, 0.5H – kontrolki ustawienia czasu automatycznego wyłączenia

 

PILOT (17):

LAMP – włączenie/wyłączenie wskaźników na panelu sterowania

SWING – włączenie/wyłączenie oscylacji

TIME – włączenie/wyłączenie automatycznego wyłączenia

SPEED/ON – włączenie wentylatora, sterowanie prędkością pracy

MODE – wybór zaprogramowanych trybów pracy

OFF – wyłączenie urządzenia

 

 

PRZEZNACZENIE:

Wentylator WG100 przeznaczony jest do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach mieszkalnych. Przy jego pomocy powietrze zostaje wprawione w ruch, zapewniając tym samym przyjemne odczucie chłodzenia.

 

UŻYTKOWANIE:

− Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone.

− Przed pierwszym użyciem należy urządzenie rozpakować i złożyć poszczególne elementy.

− Połączyć rurę (15) z podstawą (16) – rys. 1

− Wysunąć rurę (13) i zablokować ją pierścieniem (14).

− Korpus (9) połączyć z rurą (13) i zablokować dokręcając blokadę (14).

− Na trzpień (7) nasunąć tylną siatkę (6).

− Otwory siatki (6) dopasować do zaczepów na obudowie silnika (8) i przymocować nakrętką (5).

− Na trzpień (7) nasunąć śmigło (4) i zamocować je nakrętką (3).

− Poluzować śrubę w obejmie (1), a następnie obejmę (1) założyć na zamontowaną siatkę (6).

− Przednią siatkę (2) wpasować w obejmę (1) i zabezpieczyć dokręcając śrubę w obejmie (1) do oporu.

− Złożone urządzenie ustawić na stabilnej i równej powierzchni.

− Wyregulować wysokość. Poluzować pierścień (14), wsunąć lub wysunąć rurę (13) na wymaganą wysokość, a następnie zablokować dokręcając pierścień (14).

− Ustawić kąt nachylenia czaszy.

− Rozwinąć całkowicie przewód.

 

 

OBSŁUGA:

Wszystkie zmiany ustawień potwierdzane są sygnałem dźwiękowym.

Przyciskiem OFF można wyłączyć wszystkie funkcje urządzenia od razu.

− Urządzenie podłączyć do sieci zgodnej z parametrami podanymi na powyżej.

− Włączyć urządzenie przyciskiem „SPEED/ON” i naciskając ustalić prędkość pracy – zapali się kontrolka (L, M, lub H),

− za pomocą przycisków na panelu sterowania lub pilocie wybrać dodatkowo inne funkcje.

− Aby wyłączyć należy nacisnąć przycisk „OFF

 

TRYBY PRACY:

NAT – tryb naturalny

 • Za pomocą przycisku „SPEED/ON” włączyć wentylator.
 • Naciskać przycisk „MODE”, aż zapali się kontrolka „NAT”.
 • Wentylator będzie cyklicznie zmieniał szybkość obrotów od najwyższych do najniższych.

NOR – tryb normalny

 • Za pomocą przycisku „SPEED/ON” włączyć wentylator i wybrać prędkość pracy.
 • Naciskać przycisk „MODE”, aż zapali się kontrolka „NOR”.
 • Wentylator będzie pracował z wybraną prędkością.

SLP – tryb nocny

 • Za pomocą przycisku „SPEED/ON” włączyć wentylator i wybrać prędkość pracy.
 • Naciskać przycisk „MODE”, aż zapali się kontrolka „SLP”.
 • Wentylator będzie się cyklicznie włączał i wyłączał – działanie z wybraną prędkością.

 

DODATKOWE FUNKCJE:

OSCYLACJA – aktywacja możliwa tylko z pilota

 • Za pomocą przycisku „SPEED/ON” włączyć wentylator i wybrać prędkość pracy.
 • Nacisnąć przycisk „SWING” na pilocie.
 • Wentylator będzie pracował z wybraną prędkością.
 • Aby wyłączyć funkcję należy nacisnąć przycisk „SWING” na pilocie.

 

TIMER:

 • Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu po upływie, którego nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.
 • Funkcję można uruchomić tylko, gdy urządzenie jest włączone.
 • Za pomocą przycisku „SPEED/ON” włączyć wentylator i wybrać prędkość pracy.
 • Nacisnąć przycisk „TIME” na pilocie lub „„TIME” na panelu sterowania.

o 1 raz – ustawienie automatycznego wyłączenia za pół godziny – zapali się kontrolka „0.5H”,

o 2 razy – ustawienie automatycznego wyłączenia za 1 godzinę – zapali się kontrolka „1H”,

o 3 razy – wyłączenie za 1,5 godziny – zapalą się kontrolki „1H” i „0.5H ”,

o 4 razy – wyłączenie za 2 godziny – zapali się kontrolka „2H”,

o 5 razy – wyłączenie za 2,5 godzin – zapalą się kontrolki „2H” i „0.5H”,

o 6 razy – wyłączenie za 3 godzin – zapalą się kontrolki „1H” i „2H”,

o 7 razy – wyłączenie za 3,5 godziny – zapalą się kontrolki „1H” i „2H”, „0.5H”,

o 8 razy – wyłączenie za 4 godzin – zapala się kontrolka „4H”,

o 9 razy – wyłączenie za 4,5 godziny – zapalą się kontrolki „4H” i „0.5H”,

o 10 razy – wyłączenie za 5 godzin – zapalą się kontrolki „4H” i „1H”,

o 11 razy – wyłączenie za 5,5 godziny – zapalą się kontrolki „4H”, „1H” i „0.5H”,

o 12 razy – wyłączenie za 6 godzin – zapalą się kontrolki „4H” i „2H”,

o 13 razy – wyłączenie za 6,5 godzin – zapalą się kontrolki „4H”, „2H” i „0.5H”,

o 14 razy – wyłączenie za 7 godzin – zapalą się kontrolki „4H”, „2H” i „1H”,

o 15 razy – wyłączenie za 7,5 godziny – zapalą się kontrolki „4H”, „2H”, „1H” i „0.5H”,

Wentylator będzie pracował z wybraną prędkością.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

− Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci i poczekać, aż śmigło się zatrzyma.

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie

− Urządzenie przetrzeć wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha.

− Ściągnąć przednią siatkę, śmigło oraz tylną siatkę – elementy przetrzyj wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha.

− Nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

− Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.

− Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


Ogólne
EAN 5908277386931
Sterowanie elektroniczne, pilot
Średnica czaszy 40 cm
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 52 x 14 x 44 cm
Funkce
Oscylacja TAK
Cicha praca TAK
Regulacja prędkości TAK, 3 stopnie
Ruchoma czasza TAK
Tryby pracy wentylacja
Regulacja ustawienia czaszy TAK
Timer TAK
Regulacja wysokości położenia czaszy TAK
Tryby pracy 3 zaprogramowane tryby pracy
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry elektryczne
Moc 45W
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50/60Hz
Ostatní
Kód EAN 5908277386931
Hmotnost netto 3.50 kg
Hromadné balení 53.50 x 42.00 x 45.50 cm
Počet kusů v hromadném balení 3
Balení 14.00 x 52.50 x 43.50 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Příslušenství a díly

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu