Wentylator biurkowy WG20 klippy ELDOM

Wentylator biurkowy i plan na komfort termiczny gotowy!

 

Wykańcza Cię już zbyt wysoka temperatura? Szukasz pomocnej dłoni podczas upałów? Wentylator WG20 klippy został zaprojektowany z myślą o Twoim komforcie termicznym! Nie zwlekaj zatem i poznaj pełnie możliwości swojego najlepszego kompana w walce z gorącem!

 • Jego uniwersalna konstrukcja pozwala na łatwe przypięcie go do płaskich powierzchni za pomocą praktycznego klipsa. Teraz możesz cieszyć się przyjemnym powiewem chłodzącego powietrza bez konieczności zajmowania dodatkowej przestrzeni na biurku!
  Jeśli jednak wolisz klasyczne wydanie wentylatora nabiurkowego w zestawie znajdziesz także stabilną podstawę!
 • Dzięki stosunkowo dużej średnicy czaszy - 15 cm (6 cali) WG20 klippy zapewnia odpowiednią odczuwalność chłodzenia.
 • Możesz dostosować parametry urządzenia do swoich indywidualnych preferencji! Skorzystaj z dwóch stopni regulacji mocy i wyreguluj swobodnie kąt nachylenia, dostosowując przepływ powietrza do swoich potrzeb, dzięki obrotowej głowicy 360°.
 • WG20 klippy Eldom jest nie tylko funkcjonalny, ale dzięki antypoślizgowym stopkom, także stabilny i bezpieczny w użytkowaniu.
 • Wentylator biurkowy klippy ma moc 15 W, która zapewnia odczuwalnie sporą siłę wytwarzanego nawiewu.

Wentylator WG20 Klippy Eldom to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają efektywnego i łatwego w użyciu wentylatora biurkowego. Ciesz się komfortem termicznym w swoim domu lub biurze dzięki temu nowoczesnemu urządzeniu.

Nie zwlekaj! Wybierz wentylator WG20 Klippy Eldom i doświadcz przyjemnego odczucia chłodzenia już teraz!

  

 

 


SPECYFIKACJA:

 • średnica 15cm / 6”
 • praktyczny klips umożliwiający przymocowanie urządzenia, np. do biurka
 • odłączana podstawa do postawienia na płaskiej powierzchni
 • 2 stopnie regulacji prędkości
 • obrotowa głowica 360° z regulacją kąta nachylenia
 • antypoślizgowe stopki
 • moc: 15 W
 • EAN: 5908277386924

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji
niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu
znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 


WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.

 1. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 1. Aby wyłączyć urządzenie z sieci nigdy nie ciągnąć za przewód, zawsze używać wtyczki.

 1. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.

 2. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.

 3. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.

 1. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.

 2. Pracujący wentylator należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

 1. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

 2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.

 1. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.

 1. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.

 2. Nie zakrywać siatki zabezpieczającej.

 3. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.

 4. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Nie zanurzać urządzenia ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innych cieczach. Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem! Jeśli jednak tak się stanie, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka, a następnie zlecić sprawdzenie urządzenia ekspertowi przed ponownym użyciem.

 1. Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel sieciowy lub mokrymi rękami.

 1. Upewnić się, że kabel sieciowy nie zwisa nad ostrymi krawędziami ani nie dopuścić do jego uwięzienia.

 1. Nie używać, ani nie przechowywać urządzenia na wolnym powietrzu.

 1. Nie kierować strumienia powietrza na ludzi przez długi czas.

 2. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Śmigło
 2. Siatka ochronna – front
 3. Siatka ochronna – tył
 4. Obudowa silnika
 5. Włącznik – regulacja prędkości
 6. Klips mocujący
 7. Podstawa
 8. Regulacja nachylenia czaszy

 

DANE TECHNICZNE:

− moc: 15W

− napięcie zasilania: 220-240V~ 50/60Hz

 

 

PRZEZNACZENIE:

Wentylator WG20 przeznaczony jest do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach mieszkalnych.

Dzięki uniwersalnej konstrukcji można go za pomocą klipsa przypiąć do płaskich powierzchni, np. blatu biurka.

 

MONTAŻ:


− Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone.

− Przed pierwszym użyciem należy urządzenie rozpakować i złożyć poszczególne elementy.

− Połączyć obudowę (4) z klipsem (16) i zablokować śrubą (8) – rys.

− Klips (6) zamontować w podstawie (7).

− Złożone urządzenie ustawić na stabilnej i równej powierzchni

− Poluzować śrubę (8), ustawić kąt nachylenia czaszy, a następnie zablokować dokręcając śrubę (8).

− Rozwinąć całkowicie przewód.

− Urządzenie można także za pomocą klipsa (6) przypiąć do płaskich powierzchni, np. blatu biurka.

 

OBSŁUGA:

− Włącznik (5) ustawić w pozycji „0” i podłączyć urządzenie do sieci.

− Włącznikiem (5) wybrać prędkość obrotów wentylatora (1 lub 2).

− Włączenie urządzenia następuje po przekręceniu włącznika (5) na jedną z wybranych pozycji.

− Wyłączenie urządzenia następuje po przekręceniu włącznika (5) w pozycję „0”.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

− Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci i poczekać, aż śmigło się zatrzyma.

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie

− Urządzenie przetrzeć wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha.

− Nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

− Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.

− Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

− urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

nie może być używane do celów zawodowych,

− gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

 


Ogólne
EAN 5908277386924
Sterowanie mechaniczne
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 21.2 x 20 x 16 cm
Średnica czaszy 15cm / 6”
Funkce
Oscylacja NIE
Regulacja prędkości TAK, 2 stopnie
Antypoślizgowe stopki TAK
Tryby pracy wentylacja
Cicha praca TAK
Parametry elektryczne
Moc 15W
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50/60Hz
Parametry fizyczne
Klips TAK, praktyczny klips umożliwiający przymocowanie urządzenia, np. do biurka
Odłączana podstawa TAK, do postawienia na płaskiej powierzchni
Obrotowa głowica TAK, 360° z regulacja kąta nachylenia
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Ostatní
Kód EAN 5908277386924
Hmotnost netto 0.70 kg
Hromadné balení 50.00 x 40.50 x 43.50 cm
Počet kusů v hromadném balení 12
Balení 16.50 x 19.50 x 21.50 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Příslušenství a díly

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu