Rozdrabniacz wielofunkcyjny IK1002 IDEAL

 

Dobra jakość za rozsądną cenę? Idealnie… po prostu IDEAL!

Poznaj nowy rozdrabniacz wielofunkcyjny Ideal – Twojego nowego, niezawodnego partnera w kuchni, który łączy siłę z funkcjonalnością!

Wyprofilowany ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort użytkowania nawet podczas długich sesji blendowania, a dwa ustawienia prędkości pracy umożliwiają idealne dopasowanie do Twoich potrzeb.

Metalowa końcówka do rozdrabniania gwarantuje wytrzymałość i długotrwałe użytkowanie, a zamontowany w niej niezawodny system noży sprawia, że rozdrabnianie nawet najtwardszych produktów staje się dziecinnie proste.

W zestawie znajdziesz pojemnik z nożem siekającym o pojemności 500 ml, który poradzi sobie z przygotowaniem past, sosów czy posiekaniem warzyw.

Końcówka do ubijania piany w połączeniu z pojemnikiem do ubijania (o pojemności 800 ml) otworzą przed Tobą świat kremów, bez i puszystych omletów.

 

IK1002 Ideal to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych, które dbają o zdrowe odżywianie i cenią sobie sprzęt, który nadąża za ich energicznym trybem życia.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • ergonomiczny uchwyt
 • 2 prędkości pracy
 • niezawodny system noży ułatwiający rozdrabnianie
 • metalowa końcówka do rozdrabniania
 • pojemnik z nożem siekającym o pojemności 500 ml
 • końcówka do ubijania piany
 • pojemnik do ubijania o pojemności 800 ml
 • idealny dla osób aktywnych i dbających o zdrowe odżywianie
 • moc: 500W
 • moc maksymalna (MBP): 800W
 • EAN: 5908277388591

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń, dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek bezpieczeństwa, może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 2. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 3. Nie używać na wolnym powietrzu.

 4. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

 5. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.

 6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia  i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 7. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.

 8. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 9. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi oraz podczas czyszczenia.

 10. Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem.

 11. Nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy

  i suszonych roślin strączkowych.

 12. Nie rozdrabniać gorących produktów.

 13. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 14. Nóż końcówki rozdrabniacza jest od spodu nieosłonięty należy zachować szczególną ostrożność.

 15. Nie dotykać noża końcówki rozdrabniającej oraz noża siekającego w pojemniku w trakcie pracy urządzeniu,

  a po wyłączeniu z sieci noży można dotknąć dopiero po ich zatrzymaniu.

 16. Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem.

 17. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.

 18. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.

 19. Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 20. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności

  za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

UWAGA:

Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

Nóż w końcówce (4) oraz nóż (8) są elementami eksploatacyjnym i nie są objęte gwarancją.

Noży (4 i 8) nie wolno czyścić gołymi rękami.

Do czyszczenia należy użyć szczoteczki.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Włącznik I
 2. Włącznik II
 3. Korpus
 4. Końcówka rozdrabniająca
 5. Adaptor trzepaczki
 6. Trzepaczka
 7. Pokrywa
 8. Nóż
 9. Pojemnik do rozdrabniania
 10. Pojemnik do ubijania

 

DANE TECHNICZNE:

 • moc znamionowa: 500W
 • moc maksymalna (MBP): 800W
 • napięcie zasilania: 220-240V~ 50-60Hz
 • maksymalny czas pracy ciągłej: 1 min.
 • czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 1 min.

 

PRZEZNACZENIE:

Wielofunkcyjny rozdrabniacz IK1002 to nowoczesne urządzenie do zadań specjalnych. Zapewnia szybkie i dokładne rozdrabnianie wybranych produktów, a także potrafi ubić pianę lub śmietanę. Pomoże też w przygotowaniu ciasta.

 

 

OBSŁUGA:

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.


Ustawianie prędkości

Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (1 lub 2).

Przyciskiem (2) uzyskujemy większe obroty.

Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty włącznik (1 lub 2).

 


UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Przed pierwszym użyciem należy wszystkie elementy poza korpusem dokładnie umyć i wysuszyć (patrz: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).

UWAGA. Temperatura przetwarzanych produktów nie może być wyższa niż 60oC.

KOŃCÓWKA ROZDRABNIAJĄCA (4)

- Założyć końcówkę (4) na korpus (3) i zablokować (rys. 2) – upewnić się, że końcówka została prawidłowo osadzona.

- Zanurzyć całkowicie ostrze w mieszanej (rozdrabnianej) cieczy.

- Nacisnąć przycisk (1 lub 2).

- Okrężnymi ruchami rozdrabniać składniki, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

- Po skończonej pracy odłączyć końcówkę (4) od korpusu (3) – rys. 3.


UWAGA

Podczas mieszania (rozdrabniania) gorących cieczy uważać, aby nie przegrzać końcówki (4).

Nóź rozdrabniacza (4) jest bardzo ostry. Można go dotykać tylko przy wyłączonym z sieci urządzeniu i dopiero po zatrzymaniu.


TRZEPACZKA (5+6)

Trzepaczka (5+6) służy tylko do ubijania śmietany i piany z jajek. Używanie trzepaczki do innych produktów spowoduje uszkodzenie urządzenia.

- Założyć adaptor (5) na korpus (4) i zablokować (rys. 4) – upewnić się, że został prawidłowo osadzony, a następnie w adaptorze zamontować trzepaczkę (6).

- Składniki umieścić w pojemniku (10) lub innym głębokim naczyniu.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk (1 lub 2) - aby uniknąć rozpryskiwania należy rozpocząć pracę na niskich obrotach.

- Ubijać do uzyskania pożądanej konsystencji.

- Po skończonej pracy odłączyć końcówkę (4) od korpusu (3).


POJEMNIK Z NOŻEM (7+8+9)

Jest przeznaczony do rozdrabniania składników takich jak: orzechy, mięso, cebula, ser żółty, jajka, czosnek, zioła, itp.

Nie wolno rozdrabniać lodu, mrożonych produktów, kości i innych twardych produktów.

Nóż (8) jest bardzo ostry. Można go dotykać tylko przy wyłączonym z sieci urządzeniu i dopiero jak się zatrzyma.

- Produkty pokroić na mniejsze kawałki.

- Włożyć nóż (8) do pojemnika (9), a następnie w pojemniku umieścić wstępnie przygotowane składniki.

- Pokrywę (7) nałożyć na pojemnik (9).

- W pokrywie (7) zamontować korpus (3) - upewnić się, że został prawidłowo osadzony – rys. 5.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk (1 lub 2).

- Rozdrabniać do uzyskania pożądanej konsystencji. Jeśli składniki będą się przyklejać do ścianki pojemnika należy zgarnąć je za pomocą szpatułki.

Nie wolno zgarniać składników dłonią.

- Przed wyjęciem produktów odczekać, aż nóż się zatrzyma, następnie odłączyć korpus (3) od pokrywy (7).

- Zdjąć pokrywę (7), ostrożnie wyjąć nóż (8) chwytając za jego górną część, a następnie wyciągnąć produkty.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Żadne elementy urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarkach.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci.

- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.

- Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

- Końcówki (4), adaptora trzepaczki (5) oraz pokrywy (7) nie wolno zanurzać całkowicie w wodzie. Całkowite zanurzenie w wodzie elementów (4, 5, 7) może spowodować ich uszkodzenie i utratę gwarancji.

- Końcówkę (4) i trzepaczkę (6) z adapterem (5) w celu umycia należy odłączyć od korpusu (3). Można je myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Zanurzać można tylko końcówkę z nożem oraz końcówkę trzepaczki,

- Korpus (3) można wytrzeć wilgotną szmatką,

- Pozostałe elementy można umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do naczyń i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody,

- Pojemniki (9, 10) nie nadają do przechowywania produktów w lodówce.

Noża (8) oraz noża rozdrabniacza (4) nie wolno czyścić gołymi rękami.

Do czyszczenia należy użyć szczoteczki.

 

GWARANCJA:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. W przypadku wystąpienia wady lub ujawnienia uszkodzenia sprzętu w okresie gwarancji, sprzęt będzie naprawiony bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

Przesyłka na adres sprzedawcy (wskazany w dokumencie zakupu) powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Przed wysłaniem urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Termin naprawy urządzenia, w przypadku dostarczenia go na adres sprzedawcy wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.


Ogólne
EAN 5908277388591
Zdejmowana końcówka TAK
Pojemnik TAK
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 36.8 x 6.1 x 7.2 cm
Dodatkowe akcesoria metalowa końcówka do rozdrabniania; pojemnik z nożem siekającym o pojemności 500 ml; końcówka do ubijania piany; pojemnik do ubijania o pojemności 800 ml
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkce
Praca pulsacyjna TAK
Łatwość czyszczenia TAK
Parametry elektryczne
Prędkości obrotowe 2 prędkości
Moc 500W
Moc maksymalna (MBP) 800W
Napięcie zasilania 220-240V~ 50-60 Hz
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem 1 min.
Czas pracy ciągłej max 1 min.
Ostatní
Kód EAN 5908277388591
Hmotnost netto 1.00 kg
Hromadné balení 23.50 x 37.00 x 48.50 cm
Počet kusů v hromadném balení 6
Balení 12.00 x 21.00 x 23.00 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu