Rozdrabniacz wielofunkcyjny BL220 mox

 

Rozdrabnianie, miksowanie, blendowanie… mamy dobry sposób na nie!

Oto Twój nowy, niezastąpiony pomocnik w kuchni – rozdrabniacz, który przeniesie Twoje kulinarne doświadczenia na zupełnie nowy poziom!

Zapoznaj się z jego funkcjami i wyjątkowym designem:

 • ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort użytkowania nawet podczas długotrwałego przygotowywania potraw,
 • regulacja prędkości obrotów umożliwia precyzyjne dostosowanie do różnorodnych składników, a funkcja turbo gwarantuje dodatkową moc, kiedy najbardziej jej potrzebujesz,
 • metalowa końcówka do rozdrabniania, końcówka do ubijania piany i nóż siekający ze stali szlachetnej stanowią zestaw narzędzi gotowych sprostać każdemu wyzwaniu,
 • dwufunkcyjna tarcza do szatkowania oferuje wybór między wiórkami a plasterkami, czyniąc BL220 mox idealnym narzędziem do tworzenia zdrowych surówek, sałatek. I lekkich przekąsek.

 

Zapomnij o bałaganie – uniwersalny pojemnik o pojemności 1,25 l i pojemnik do ubijania o pojemności 700 ml umożliwiają sprawną organizację pracy. Jest to idealny wybór dla każdego, kto ceni zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia.

 

Zaoszczędź swój czas i energię – wybierz BL220 mox!

 

         

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • ergonomiczny uchwyt
 • regulacja prędkości obrotów
 • funkcja turbo
 • metalowa końcówka do rozdrabniania
 • końcówka do ubijania piany
 • nóż siekający ze stali szlachetnej
 • dwufunkcyjna tarcza do szatkowania (wiórki/plasterki)
 • uniwersalny pojemnik o pojemności 1,25 l
 • pojemnik do ubijania o pojemności 700 ml
 • idealny dla osób aktywnych, które dbają o zdrowe odżywianie
 • moc: 1000W
 • moc maksymalna (MBP): 1200W
 • EAN: 5908277388560

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń, dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek bezpieczeństwa, może być

przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 1. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 2. Nie używać na wolnym powietrzu.

 3. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

 4. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.

 5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.

 1. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 2. UWAGA. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi oraz podczas czyszczenia.

 1. Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem.

 1. Nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin strączkowych.

 1. Nie rozdrabniać gorących produktów.

 2. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 1. Nóż końcówki rozdrabniacza jest od spodu nieosłonięty należy zachować szczególną ostrożność.

 1. Nie dotykać noża końcówki rozdrabniającej oraz noża siekającego w pojemniku w trakcie pracy urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci noży można dotknąć dopiero po ich zatrzymaniu.

 1. Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem.

 1. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.

 1. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie http://www.eldom.eu 

 1. Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


UWAGA:

Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

Nóż w końcówce (5) jest elementem eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.
Noża (5) nie wolno czyścić gołymi rękami.
Do czyszczenia należy użyć szczoteczki.

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

− urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

− należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

 

GWARANCJA:

urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

nie może być używane do celów zawodowych,

− gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

− szczegółowe warunki w załączniku do urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Regulator prędkości
 2. Włącznik I
 3. Włącznik II – TURBO
 4. Korpus
 5. Końcówka rozdrabniająca
 6. Popychacz
 7. Pokrywa
 8. Tarcza dwufunkcyjna
 9. Trzpień
 10. Pojemnik do rozdrabniania
 11. Nóż
 12. Adaptor trzepaczki
 13. Trzepaczka
 14. Pojemnik do ubijania

 

DANE TECHNICZNE:

 • moc znamionowa: 800W
 • moc maksymalna (MBP): 1200W
 • napięcie zasilania: 220-240V~ 50-60Hz
 • maksymalny czas pracy ciągłej: 1 min.
 • czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 1 min.PRZEZNACZENIE:

Wielofunkcyjny rozdrabniacz BL220 to nowoczesne urządzenie do zadań specjalnych. Zapewnia szybkie i dokładne rozdrabnianie wybranych produktów, a także potrafi ubić pianę lub śmietanę. Pomoże też w przygotowaniu ciasta. Prędkość pracy urządzenia ustawia się za pomocą poręcznego regulatora,
a zmieniając jego położenie, można wybrać 12 różnych prędkości. Do natychmiastowego uzyskania najwyższego tempa obrotów służy przycisk TURBO.

 

OBSŁUGA:

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.


Ustawianie prędkości

Regulatorem (1) należy ustalić prędkość pracy urządzenia. Zmieniając jego położenie można uzyskać 12 rożnych prędkości. Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu włącznika (2 lub 3).

Przycisk TURBO (3) służy do natychmiastowego uzyskania maksymalnej prędkości obrotowej odpowiadającej pozycji „12” regulatora (1).

Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty włącznik (2 lub 3).

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Przed pierwszym użyciem należy wszystkie elementy poza korpusem dokładnie umyć i wysuszyć (patrz: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).

UWAGA. Temperatura przetwarzanych produktów nie może być wyższa niż 60oC.


KOŃCÓWKA ROZDRABNIAJĄCA (5)

- Założyć końcówkę (5) na korpus (4) i zablokować (rys. 2) – upewnić się, że końcówka została prawidłowo osadzona.

- Zanurzyć całkowicie ostrze w mieszanej (rozdrabnianej) cieczy.

- Wybrać odpowiednią prędkość regulatorem (1) i nacisnąć przycisk (2 lub 3).

- Okrężnymi ruchami rozdrabniać składniki, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

- Po skończonej pracy odłączyć końcówkę (5) od korpusu (4) – rys. 3.

UWAGA

Podczas mieszania (rozdrabniania) gorących cieczy uważać, aby nie przegrzać końcówki (5).

Nóż rozdrabniacza (5) jest bardzo ostry. Można go dotykać tylko przy wyłączonym z sieci urządzeniu i dopiero po zatrzymaniu.

 

TRZEPACZKA (12+13)

Trzepaczka (12+13) służy tylko do ubijania śmietany i piany z jajek. Używanie trzepaczki do innych produktów spowoduje uszkodzenie urządzenia.

- Założyć adaptor (12) na korpus (4) i zablokować (rys. 4) – upewnić się, że został prawidłowo osadzony, a następnie w adaptorze (12) zamontować trzepaczkę (13).

- Składniki umieścić w pojemniku (14) lub innym głębokim naczyniu.

- Wybrać odpowiednią prędkość regulatorem (1) i nacisnąć przycisk (2 lub 3) – aby uniknąć rozpryskiwania należy rozpocząć pracę na niskich obrotach.

- Ubijać do uzyskania pożądanej konsystencji.

- Po skończonej pracy odłączyć końcówkę (12) od korpusu (4).


POJEMNIK Z NOŻEM (6+7+10+11)

Jest przeznaczony do rozdrabniania składników takich jak: orzechy, mięso, cebula, ser żółty, jajka, czosnek, zioła, itp.

Nie wolno rozdrabniać lodu, mrożonych produktów, kości i innych twardych produktów.

Nóż (11) jest bardzo ostry. Można go dotykać tylko przy wyłączonym z sieci urządzeniu i dopiero jak się zatrzyma.

- Produkty pokroić na mniejsze kawałki.

- Włożyć nóż (11) do pojemnika (10), a następnie w pojemniku umieścić wstępnie przygotowane składniki.

- Pokrywę (7) nałożyć na pojemnik (10) – upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo założona.

- W pokrywie (7) zamontować korpus (4) – upewnić się, że został prawidłowo osadzony – rys. 5.

- W pokrywie (7) zamontować popychacz (6).

- Wybrać odpowiednią prędkość regulatorem (1) i nacisnąć przycisk (2 lub 3).

- Rozdrabniać do uzyskania pożądanej konsystencji. Jeśli składniki będą się przyklejać do ścianki pojemnika należy zgarnąć je za pomocą szpatułki.

Nie wolno zgarniać składników dłonią.

- Przed wyjęciem produktów odczekać, aż nóż (11) się zatrzyma, następnie odłączyć korpus (4) od pokrywy (7).

- Zdjąć pokrywę (7), ostrożnie wyjąć nóż (11) chwytając za jego górną część, a następnie wyciągnąć produkty.


POJEMNIK Z TARCZĄ DO SZATKOWANIA(6+7+8+9)

Za pomocą tarczy dwufunkcyjnej (8) można szatkować na plastry i ścierać na wiórki np. ogórki, cebulę, grzyby, jabłka, marchew, rzodkiewki, surowe ziemniaki, cukinię, kapustę, itp.

- Produkty obrać i pokroić na kawałki pasujące wielkością do otworu w pokrywie (7).

- W pojemniku (10) zamontować trzpień (9), a na niego ostrożnie nałożyć tarczę (8) wybraną stroną.

- Na pojemnik (10) nałożyć pokrywę (14) zgodnie z oznaczeniami i zablokować – upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo założona.

- W pokrywie (7) zamontować korpus (4) – upewnić się, że został prawidłowo osadzony (rys. 6).

- Wybrać odpowiednią prędkość regulatorem (1) i nacisnąć przycisk (2 lub 3). Do rozdrabniania twardych składników, należy użyć wysokich obrotów,

- Przygotowane produkty wkładać partiami do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (7) i używając popychacza (6) przesuwać je w dół do obracającej się tarczy (8).

- W przypadku cienkich produktów (np. marchwi) można je wkładać do otworu po kilka na raz.

Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do tunelu dozującego.

Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na popychacz, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Przed wyjęciem produktów odczekać, aż tarcza (8) się zatrzyma, następnie odłączyć korpus (4) od pokrywy (7).

- Odblokować pokrywę (7), przesuwając blokady na pokrywie (7) zgodnie z oznaczeniami i zdjąć.

- Ostrożnie wyjąć tarczę (8) oraz trzpień (9), a następnie wyciągnąć produkty.

Tarcza (8) jest bardzo ostra. Można ją dotykać tylko przy wyłączonym z sieci urządzeniu i dopiero
po zatrzymaniu.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Żadne elementy urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarkach.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci.

- Korpusu urządzenia (4) nie wolno zanurzać w wodzie.

- Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

- Końcówki (5), adaptora trzepaczki (12) oraz pokrywy (7) nie wolno zanurzać całkowicie w wodzie. Całkowite zanurzenie w wodzie elementów (5, 7, 12) może spowodować ich uszkodzenie i utratę gwarancji.

- Końcówkę (5), trzepaczkę (6) z adapterem (5) w celu umycia należy odłączyć od korpusu (4). Można je myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Zanurzać można tylko końcówkę z nożem oraz końcówkę trzepaczki.

- Korpus (4) oraz pokrywę (7) można wytrzeć wilgotną szmatką.

- Pozostałe elementy można umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do naczyń i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody,

- Pojemniki (10, 14) nie nadają do przechowywania produktów w lodówce.

Noża (11), noża rozdrabniacza (5) oraz tarczy (8) nie wolno czyścić gołymi rękami. Do czyszczenia należy użyć szczoteczki.

 

 


Ogólne
EAN 5908277388560
Zdejmowana końcówka TAK
Pojemnik TAK
Dodatkowe akcesoria metalowa końcówka do rozdrabniania; końcówka do ubijania piany; nóż siekający ze stali szlachetnej; dwufunkcyjna tarcza do szatkowania (wiórki/plasterki); uniwersalny pojemnik o pojemności 1,25 l; pojemnik do ubijania o pojemności 700 ml
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 40.8 x 7.8 x 5.46 cm
Parametry elektryczne
Prędkości obrotowe 12 prędkości
Moc 1000W
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem 1 min.
Czas pracy ciągłej max 1 min.
Napięcie zasilania 220-240V~ 50-60 Hz
Moc maksymalna (MBP) 1200 W
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkce
Praca pulsacyjna TAK
Łatwość czyszczenia TAK
TURBO TAK
Ostatní
Kód EAN 5908277388560
Hmotnost netto 1.80 kg
Hromadné balení 61.00 x 62.50 x 26.00 cm
Počet kusů v hromadném balení 6
Balení 19.50 x 30.00 x 23.00 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Příslušenství a díly

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu