Robot planetarny WRK1200 chefs

Produkt jubileuszowy - wysoka jakość w świetnej cenie!

Świętuj z nami 25 lat ELDOM!

 

Pomocnik idealny!

Robot planetarny WRK1200 chefs z serii Pyszna Kolekcja sprawi, że jeszcze bardziej pokochasz wspólne wypieki. Bo jak tu nie kochać pomocnika idealnego, który odciąży Cię ze wszystkich czasochłonnych prac? Miesza, ugniata i ubija… a wszystko to perfekcyjnie dzięki unikalnemu, planetarnemu sposobowi obracania mieszadłem.
W praktyce oznacza to nie jedną, a dwie osie obrotu. Więcej mocy, siły i precyzji!

5- litrowa misa urządzenia wykonana jest ze stali szlachetnej INOX. Robot pracuje na 8 różnych prędkościach, a także w trybie pulsacyjnym. Jego mocny i wytrzymały silnik gwarantuje brak przykrych niespodzianek w najmniej oczekiwanym momencie.

W zestawie otrzymasz:

 • trzy różne końcówki: do mieszania, ugniatania i ubijania
 • szpatułkę
 • przezroczystą pokrywę

Urządzenie jest łatwe zarówno w obsłudze jak i w utrzymaniu w czystości – wszystkie akcesoria możesz umyć w zmywarce!

 

Idealne wypieki ? Tylko z idealnym pomocnikiem!

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • seria: pyszna kolekcja
 • 8 biegów + pulsacja
 • wolny start
 • metalowa misa o pojemności 5 l
 • akcesoria:
  - trzy końcówki:  do ubijania; do mieszania; do ugniatania
  - przeźroczysta pokrywa
  - szpatułka
 • mocny i wytrzymały silnik
 • możliwość mycia akcesoriów w zmywarce
 • dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 10 minut
 • przerwa przed ponownym rozpoczeciem pracy: 15 minut
 • moc: 800 W
 • moc maksymalna (MBP): 1500 W
 • EAN: 5908277386207

 

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

WAŻNE: W przypadku korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń ciała, w tym poniższych wskazówek:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

 • przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji

 • należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników

 • urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający

 • nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie

 • urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego

 • nie używać na wolnym powietrzu

 • nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia

 • nie stawiać urządzenia oraz nie prowadzić przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła

 • przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane

 • nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru

 • nie otwierać ramienia podstawy (4) w trakcie pracy urządzenia

 • nie dotykać zamontowanej nasadki w czasie pracy urządzenia, a po wyłączeniu z sieci można ją dotknąć dopiero po zatrzymaniu

 • po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządzenie z zasilania

 • niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 • nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest używane. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem

 • nie chwytać urządzenia mokrymi rękami

 • przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci

 • nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia

 • nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania

 • urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami

 • usunąć i bezpiecznie wyrzuć wszelkie materiały opakowaniowe i etykiety przed pierwszym użyciem urządzenia

 • aby wyeliminować ryzyko zadławienia się małych dzieci, zdjąć i bezpiecznie wyrzuć pokrywę ochronną zamontowaną na wtyczce zasilania tego urządzenia

 • nie umieszczać urządzenia w pobliżu krawędzi ławy lub stołu podczas pracy. Upewnić się, że powierzchnia jest równa, czysta i wolna od wody i innych substancji. Wibracje podczas pracy mogą powodować przemieszczanie się urządzenia

 • nie należy używać urządzenia na ociekaczu do zlewu

 • należy zachować ostrożność podczas wyjmowania jedzenia z miski, upewniając się, że silnik i płaska ubijaczka, trzepaczka lub hak do ciasta zostały całkowicie zatrzymane. Upewnić się, że pokrętło prędkości obrotowej znajduje się w pozycji "0" i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka ściennego przed odblokowaniem głowicy mieszacza i przesunięciem do pozycji podniesionej (pionowej). Płaska

 • ubijaczka, trzepaczka lub hak do ciasta powinny być zwolnione z głowicy miksera przed wyjęciem jedzenia z miski.

 • przed wymianą akcesoriów lub pozostawieniem urządzenia bez nadzoru, czyszczeniem lub zbliżaniem się do ruchomych części, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania zawsze upewnić się, że pokrętło prędkości obrotowej znajduje się w pozycji "0" i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed próbą przesunięcia urządzenia, przed montażem lub demontażem, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem lub przechowywaniem

 • upewnić się, że głowica mieszacza jest zablokowana w pozycji zamkniętej (poziomej), gdy nie jest używana i przed przechowywaniem.

 • zawsze przed czyszczeniem należy wyjąć płaską ubijaczkę, trzepaczkę lub hak do ciasta z urządzenia.

 • nie należy umieszczać żadnej części urządzenia w kuchence mikrofalowej

 • nie używać urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji, aby uniknąć obrażeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem

 • przed użyciem całkowicie rozwiać przewód zasilający

 • nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób

 • napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy - wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania

 • firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

 

OSTRZEŻENIE:

PRZED PODŁĄCZENIEM KOŃCÓWEK UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POKRĘTŁO SZYBKOŚCI JEST W POZYCJI „0” A PRZEWÓD NIE JEST PODŁĄCZONY DO GNIAZDKA ZASILAJĄCEGO.

INSTRUKCJA ZESTAWU PRZEWODÓW SPECJALNYCH

Urządzenie wyposażone jest w krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.

UWAGA:

Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym

- nie może być używane do celów zawodowych

- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia. Sprzęt oddawany do reklamacji powinien być czysty i kompletny.

 

 

OPIS OGÓLNY
1. Podstawa
2. Włącznik z regulacją prędkości
3. Przycisk blokady
4. Ramię podstawy
5. Misa
6. Głowica
7. Nasadka mieszająca
8. Nasadka ugniatająca
9. Nasadka ubijająca
10. Szpatułka
11. Pokrywa z dozownikiem

 

DANE TECHNICZNE:
- moc: 800 W
- MBP - moc zablokowania silnika: 1500 W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50 Hz
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 10 minut
- przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 15 minut
- pojemność misy: 5 l

Zakres prędkości pracy w zależności od rodzaju użytej nasadki fot.1.

 

PRZEZNACZENIE ROBOTA KUCHENNEGO WRK1200/WRK1250

Rożne prędkości, końcówki do wyrabiania, mieszania ciasta oraz ubijania piany sprawiają, że robot jest niezastąpiony w wielu czasochłonnych i uciążliwych pracach kuchennych. Robot jest wydajny, trwały, łatwy w obsłudze i utrzymaniu czystości oraz bezpieczny w użytkowaniu przy zachowaniu WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Przed pierwszym użyciem robota należy:

- zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji,

- usunąć i bezpiecznie wyrzuć wszelkie materiały opakowaniowe i etykiety

- upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony,

- umyć elementy, które mają kontakt z żywnością,

- ustawić urządzenie na płaskim, twardym i stabilnym podłożu.

 

MONTAŻ:

- ustawić urządzenie na płaskim, twardym i stabilnym podłożu,

- upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (2) jest ustawiony w pozycji 0”,

- wcisnąć przycisk blokady (3) i odchylić ramię podstawy (4) aż do zablokowania,

- umieścić misę (5) na podstawie (1) w przeznaczonym dla niej miejscu i zablokować przekręcając w prawo,

- zamontować jedną z nasadek (7, 8, 9) w głowicy (6), w tym celu należy wsunąć nasadkę

w głowicę i zablokować przekręcając w lewo (fot. 2),

- wcisnąć przycisk (3) i opuścić ramię podstawy (4),

- zamontować pokrywę (11) wsuwając ją na misę (5) (fot. 3).

OBSŁUGA:

- przed uruchomieniem należy upewnić się, że wszystkie elementy zostały poprawnie zamontowane

- podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej,

- robot rozpoczyna pracę po wybraniu prędkości przełącznikiem (2), zmieniając jego położenie można uzyskać 8 rożnych prędkości,

- urządzenie wyposażone jest w funkcję “powolnego startu” co oznacza, że osiąga odpowiednią prędkość po kilku sekundach,

- włączenie pracy pulsacyjnej możliwe jest po przekręceniu i przytrzymaniu przełącznika (2) w pozycji “P”. Po zwolnieniu przełącznika wraca on automatycznie na pozycję 0”.

- produkty można dodać zarówno przed zamontowaniem misy na podstawie jaki i w trakcie pracy urządzenia, poprzez przeznaczony do tego otwór w pokrywie (11).

 

UWAGA:

Należy dobrać odpowiednią prędkość pracy w zależności od użytej nasadki fot. 1.
Prędkość należy dopasować także do konsystencji przetwarzanych produktów.

Po skończeniu pracy należy:

- włącznik (2) ustawić w pozycji 0” i odczekać do zatrzymania się założonej nasadki,

- ściągnąć pokrywę (11),

- odchylić ramię podstawy (4) wciskając przycisk blokady (3)

Należy zachować ostrożność przy otwieraniu ramienia podstawy (4). Zaleca się przytrzymać je od góry aby nie otworzyło się zbyt gwałtownie.

- zdjąć nasadkę przekręcając ją w prawo,

- odblokować misę (5) przekręcając ją w lewo i zdjąć z podstawy (1).

UWAGA:

Urządzenie nie włączy się jeżeli ramię podstawy (4) nie jest opuszczone i zablokowane.
Urządzenie nie włączy się także gdy w momencie opuszczenia ramienia (4) włącznik (2) nie znajduje się w pozycji „0”.

Aby włączyć robota w takiej sytuacji należy po opuszczeniu ramienia przekręcić włącznik (2) najpierw w pozycję „0”, a następnie wybrać prędkość.

Podniesienie ramienia podstawy (4) w trakcie pracy zatrzyma urządzenie.

Aby ponownie włączyć urządzenie należy opuścić ramię (4), przekręcić włącznik (2) najpierw w pozycję „0” a następnie wybrać prędkość.


UWAGA:

Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenie. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika i utraty gwarancji.

W przypadku zablokowania urządzenia w trakcie pracy, przed czyszczeniem wyłączyć z sieci i odczekać do zatrzymania zamontowanej nasadki.

Jeżeli urządzenie zwalnia podczas miksowania lub ubijania należy przerwać pracę i w miarę możliwości rozrzedzić miksowany lub ubijany produkt.

Aby zapobiec wylewaniu się produktów z misy w trakcie miksowania, nie należy napełniać jej powyżej 2/3 pojemności. Urządzenie należy postawić na płaskim, twardym, stabilnym podłożu.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Kiedy urządzenie nie jest używane lub przed dokładnym czyszczeniem należy odłączyć je od sieci.
Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.

Wszystkie zdejmowalne części można myć w zmywarce, umieszczając je na górnej półce.

Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki. Maksymalna temperatura to 50.C.

Podstawę (1) i ramię podstawy (4) urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
Nigdy nie zanurzać podstawy (1) i ramienia podstawy (4) w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody. Elementy te czyścić wilgotną szmatką lub ręcznikiem.


Ogólne
EAN 5908277386207
Wymienne końcówki ubijająca, mieszająca, ugniatająca
Ilość stopni regulacji prędkości silnika 8
Misa obrotowa NIE
Seria Pyszna kolekcja
Akcesoria przeźroczysta pokrywa, szpatułka
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 29.8 x 36.5 x 22.5 cm
Funkce
Tryby pracy 8 biegów + pulsacja
Wolny start TAK
Parametry elektryczne
Moc 800W
Moc maksymalna (MBP) 1500 W
Napięcie zasilania 220-240V ~50HZ
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry fizyczne
Pojemność 5 litrów
Ostatní
Kód EAN 5908277386207
Hmotnost netto 4.50 kg
Hromadné balení 41.50 x 52.00 x 37.00 cm
Počet kusů v hromadném balení 2
Balení 25.00 x 39.00 x 35.00 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu