Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

Odkurzacz ID5901 IDEAL

 

Dobra jakość za rozsądną cenę? Idealnie… po prostu IDEAL!

Odkurzacz bezworkowy z technologią cyklonową to najlepsze i najbardziej wydajne narządzie w walce o czystość w Twoim domu!

Czy marzysz o zarówno efektywnym, jak i komfortowym sprzątaniu? Odkurzacz ID5901 IDEAL został zatem stworzony specjalnie dla Ciebie! Ten wyposażony w najnowszą technologię cyklonową, bezworkowy sprzęt to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie łatwość utrzymania czystości oraz najwyższą skuteczność odkurzania.

 

Główne zalety odkurzacza:

 • Technologia cyklonowa: innowacyjna technologia cyklonowa gwarantuje potężną siłę ssącą, usuwającą nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia z każdej powierzchni.
 • Bezworkowy i łatwy do utrzymania w czystości: odkurzacz bez worka to nie tylko wygoda, ale także ekonomiczne i ekologiczne, czyli przyjazne dla środowiska rozwiązanie. Oszczędzaj pieniądze i dbaj o naszą planetę!
 • 2 Filtry Antyalergiczne HEPA: ochrona Twojego zdrowia to dla nas priorytet – wyposażyliśmy nasz odkurzacz w dwa filtry antyalergiczne HEPA skutecznie zatrzymują alergeny i drobinki kurzu, zapewniając świeże i czyste powietrze w Twoim domu.
 • Długi przewód z automatycznym zwijaczem: odkurzacz zapewnia Ci maksymalną swobodę ruchu dzięki długiemu przewodowi o długości 4,86 metra. Automatyczny zwijacz przewodu sprawi, że sprzątanie będzie jeszcze wygodniejsze.
 • Duży pojemnik na kurz: zapomnij o częstym opróżnianiu pojemnika! ID5901 IDEAL wyposażony jest w duży pojemnik o pojemności 1,5 litra, co sprawia, że możesz skupić się na sprzątaniu, a nie na oczyszczaniu pojemnika.
 • Metalowa rura teleskopowa i zestaw praktycznych końcówek: solidność i funkcjonalność idą tutaj w parze! Metalowa rura teleskopowa zapewnia stabilność konstrukcji oraz jej trwałość, a zestaw praktycznych końcówek umożliwia dostosowanie sprzętu do różnych powierzchni, a więc… podłoga, dywan, kanapa czy firany?
 • Wysoka skuteczność na wszystkich powierzchniach: bez względu na to, czy chcesz odkurzyć płytki, puszysty dywan czy zbitą wykładzinę – nasz odkurzacz radzi sobie doskonale na wszystkich powierzchniach, dzięki czemu Twój dom zawsze będzie lśnił czystością. Dla tego odkurzacza nie ma niemożliwego!

 

Zamów nasz odkurzacz już dziś i ciesz się czystością bez kompromisów. Twój dom zasługuje na najlepsze!

 

Jako dodatkowe akcesorium dostępnę są filtry antyalergiczne (HEPA x2szt)  - IDF5901

 

 

 

    

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • technologia cyklonowa
 • bezworkowy - łatwy do utrzymania w czystości
 • 2 filtry antyalergiczne HEPA
 • długi przewód - 4,86m
 • automatyczny zwijacz przewodu
 • duży pojemnik na kurz o pojemności: 1,5 l
 • metalowa rura teleskopowa
 • zestaw praktycznych końcówek
 • wysoka skuteczność odkurzania na wszystkich powierzchniach
 • moc: 700W
 • EAN: 5908277388232

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.

 1. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 1. Kabel zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.

 2. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Nie odkurzać odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a w szczególności nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu.

 1. Nie wolno używać odkurzacza do odkurzania mokrej powierzchni dywanów np. Po praniu szamponami piorącymi. Należy odczekać do pełnego wyschnięcia piany i wysuszenia odkurzanej powierzchni.

 1. Przenosić odkurzacz korzystając z uchwytu (nie należy ciągnąć za wąż).

 2. Odkurzaczem nie wolno zbierać gorącego popiołu, niedopałków papierosów i zapałek, ostrych przedmiotów (odłamków szkła), gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki itp., gruzu, wody i innych cieczy.

 1. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 2. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

 1. Odkurzacz należy chronić przed wilgocią, nie należy też stawiać na nim naczyń z płynem.

 1. Nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru.

 2. Aby wyłączyć urządzenie z sieci nigdy nie ciągnąć za przewód, zawsze używać wtyczki.

 1. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

 1. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.

 1. Nie stawać na wężu ssącym, ani nie stawiać na wężu ssącym ciężkich przedmiotów.

 1. Nie blokować otworu wlotowego.

 2. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 3. Przed każdym czyszczeniem i opróżnianiem pojemnika odłączyć urządzenie od sieci.

 1. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub gdy urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja o sposobie serwisowania zawarta jest w sekcji „Gwarancja” oraz na stronie www.eldom.eu

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.


UWAGA:
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo - aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

GWARANCJA

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. W przypadku wystąpienia wady lub ujawnienia uszkodzenia sprzętu w okresie gwarancji, sprzęt będzie naprawiony bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. Przesyłka na adres sprzedawcy (wskazany w dokumencie zakupu) powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Przed wysłaniem urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą. Termin naprawy urządzenia, w przypadku dostarczenia go na adres sprzedawcy wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

Eldom sp. z o. o, tel: 32 253 04 13, e-mail: serwis@eldom.eu

OPIS OGÓLNY:

 1. Szczotka duża
 2. Rura teleskopowa
 3. Regulacja rury teleskopowej
 4. Regulacja przepływu powietrza
 5. Rączka
 6. Wąż
 7. Gniazdo
 8. Pojemnik na kurz
 9. Pokrywa pojemnika
 10. Blokada pokrywy pojemnika na kurz
 11. Element zabezpieczający
 12. Filtr wewnętrzny
 13. Miejsce na filtr zewnętrzny
 14. Uchwyt
 15. Blokada pojemnika na kurz
 16. Włącznik
 17. Zwijacz przewodu
 18. Gniazdo na szczotkę
 19. Filtr wylotowy
 20. Pokrywa filtra wylotowego
 21. Miejsce na filtr wylotowy
 22. Ssawka dwufunkcyjna
 23. Ssawka okrągła
 24. Szczotka mała
 25. Korpus

 

DANE TECHNICZE:

- moc: 700 W

- napięcie zasilania: 220-240V~ 50-60Hz

- pojemność zbiornika na kurz: 1,5 l

 

PRZEZNACZENIE:

Odkurzacz ID5901 przeznaczony jest do czyszczenia z kurzu dywanów, wykładzin dywanowych, firanek, zasłon, mebli tapicerowanych. Wyposażony jest w przeźroczysty pojemnik, dzięki czemu łatwo kontrolować ilość nagromadzonego w nim kurzu.

 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:

- Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.

- Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone.

- Odkurzacz można przenosić używając uchwytu (14).

 

OBSŁUGA:

- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy filtry (12, 19) oraz pojemnik (8) są zamontowane – rys. 1.

UWAGA. Nie wolno korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów (12, 19) oraz pojemnika (8).

- Włożyć końcówkę węża (6) w gniazdo (7) – rys 2.

- Następnie końcówkę (5) połączyć z rurą teleskopową (2) - rys. 3.

- Na drugim końcu rury (2) zamontować odpowiednią końcówkę (1, 22, 23, 24) – rys. 4.

- Wyregulować długość rury teleskopowej (2) za pomocą przycisku (3).

- Chwycić za wtyczkę i wyciągnąć przewód zasilający na żądaną długość.

UWAGA. Przewód można wyciągnąć maksymalnie do żółtego znacznika (YELLOW) – rys. 5. W żadnym przypadku nie wyciągać przewodu do czerwonego znacznika (RED), ponieważ można w ten sposób uszkodzić mechanizm zwijacza przewodu.


- Jeżeli przewód zostanie wyciągnięty poza żółty znacznik (YELLOW), należy go zwinąć przy pomocy przycisku (17).

- Włączyć przewód zasilający do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

- Odkurzacz rozpoczyna pracę po wciśnięciu włącznika (16).

- W trakcie odkurzania można zmieniać siłę ssania regulatorem (4).

- Należy obserwować stan zapełnienia pojemnika (8), jeżeli został osiągnięty poziom 2/3 wysokości pojemnika, pojemnik (8) należy opróżnić (patrz OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA).

UWAGA. Nie wolno odkurzać, jeśli osiągnięty został poziom 2/3 wysokości pojemnika (8).


- Aby zakończyć pracę urządzenia należy wcisnąć przycisk (16).

- Po zakończeniu pracy przewód odłączyć od sieci i zwinąć, dociskając i przytrzymując przycisk (17).

Należy mocno trzymać przewód, aby zapobiec jego niekontrolowanym ruchom.

 

PORADY I WSKAZÓWKI:

- Odkurzacz można przechowywać w pozycji poziomej. Z tylu urządzenia znajduje się uchwyt (18) umożliwiający zaparkowanie rury ssącej, a na szczotce (1) znajduje się odpowiedni zaczep.

- W przypadku odkurzania obić, małych dywaników lub delikatnych tkanin zaleca się zmniejszenie siły ssącej regulatorem (4).

- W przypadku zacięcia przewodu podczas zwijania, zaleca się nieznaczne rozwinięcie go i ponowną próbę zwinięcia.

- Do odkurzania trudno dostępnych miejsc (narożników, szczelin itp.) należy używać dwufunkcyjnej końcówki (16). Końcówka ta wyposażona jest także w szczotkę umożliwiającą usuwanie kurzu z mebli, książek itp.

 

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA:

Regularne opróżnianie pojemników zapewnia prawidłową pracę odkurzacza oraz utrzymanie optymalnej siły ssącej.

- Wyłączyć urządzenie przyciskiem (16) i odłączyć przewód od sieci.

- końcówkę węża (6) wyjąć z gniazda (7) – rys. 2.

- Chwycić za uchwyt w pokrywie pojemnika (9), wcisnąć przycisk blokady (15) i trzymając za uchwyt (14) wyjąć pojemnik (8) z korpusu.

- Nad koszem wyciągnąć z pojemnika filtr (12), a następnie nacisnąć przycisk blokady (10) i ściągnąć pokrywę (9).

- Z pojemnika usunąć śmieci, a następnie założyć pokrywę i zamknąć.

- Filtr (12) należy oczyścić nad koszem, a następnie umieścić w pojemniku (8) w miejscu na filtr (13).

- Podczas zakładania filtra (12), element (11) powinien być wciśnięty w pokrywę pojemnika (9).

- Pojemnik (8) z założoną pokrywą (9) i zamontowanym filtrem (12) umieścić w korpusie (25).

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

- Prawidłową pracę urządzenia gwarantuje regularne czyszczenie i wymiana filtrów (12, 19) oraz opróżnianie pojemnika (8).

- Obudowę, elementy wyposażenia i przewód zasilający należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie innej płynnej substancji.

- Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących mogących spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.

 

FILTRY:

- Należy regularnie sprawdzać stan filtrów (12, 19) i w razie konieczności je wyczyścić. Odkurzacz wyposażony jest w dwa filtry:

 • filtr wewnętrzny – wlotowy (12) chroni m.in. silnik przed uszkodzeniami.
 • filtr zewnętrzny (19), to ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza w odkurzanych pomieszczeniach.

Dostęp do filtra możliwy jest po otwarciu pokrywy filtra (20).

- Filtry (12, 19) należy okresowo wymieniać (po około 100 godzinach pracy).

- Zestaw filtrów jest dostępny pod symbolem IDF5901.

Filtry są elementami eksploatacyjnymi i ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu