Obrotowa suszarka do żywności SG300 exsi ELDOM

Totalnie zakręcona suszarka do żywności poleca się do pomocy!

Uwielbiasz suszone owoce i warzywa? A może jesteś zapalonym grzybiarzem i co roku przetwarzasz prawdziwe góry tego leśnego przysmaku z myślą o świątecznych frykasach? Jeśli tak, mamy dla Ciebie niesamowitego I… zakręconego pomocnika! Wirującą suszarkę do żywności SG300 exsi!

Suszenie żywności to efektywny sposób jej konserwacji. W przeciwieństwie do wekowania czy mrożenia nie wymaga posiadania olbrzymich powierzchni przeznaczonych do przechowania żywności. Wysuszone produkty zabierają niewiele miejsca i nie potrzebują nadzwyczajnych warunków.

 

Co możesz wysuszyć w suszarce do żywności?

 • grzyby
 • owoce,
 • mięsa (wołowina, drób),
 • ryby,
 • makarony (mmmm, domowy makaron na wyciągnięcie ręki!)
 • warzywa
 • zioła i przyprawy,

 

Jak działa SG300 exsi ?

W standardowych suszarkach wewnątrz urządzenia nieustannie krąży ciepłe powietrze, które przepływając przez sita wysusza znajdujące się na nich produkty.
W nowej SG300 exsi do opisanego procesu dochodzi jeszcze wirowanie samego urządzenia! Jeszcze szybsze i wydaje urządzenie w naprawdę zakręconym stylu! 5- cio warstwowy system suszenia, tacki o średnicy 32 cm i regulacja temperatury… czego chcieć więcej?

 

  >> Pobierz NOWY E-BOOK - Akademia Suszenia

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • obrotowe tacki o średnicy 32 cm
 • wydajny, 5-cio warstwowy system suszenia
 • wentylator równomiernie rozprowadzający ciepło
 • regulacja temperatury: 40-70ºC
 • lampka kontrolna
 • łatwa w użytkowaniu i czyszczeniu
 • zachowuje ważne dla naszego zdrowia składniki odżywcze
 • suszone produkty to świetny pomysł na zdrową przekąskę
 • moc: 250 W
 • EAN: 5908277386320

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed użyciem przeczytać dokładnie instrukcję obsługi.
1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
3. Używanie przedłużacza z tym urządzeniem nie jest zalecane. Jeśli jednak konieczne jest użycie przedłużacza, należy się upewnić, że jego parametry są zgodne z parametrami urządzenia, aby uniknąć przegrzania. Nie używać jednocześnie żadnego innego urządzenia na przedłużaczu. Nie należy umieszczać przedłużacza w miejscu, w którym może zostać pociągnięty przez dzieci lub zwierzęta lub potknąć się o niego
4. Nie używać jednorazowo dłużej niż 40 godzin. Po zakończeniu nieprzerwanej pracy urządzenia przez 40 godzin należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.
5. Nie używać na wolnym powietrzu.
6. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
7. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci. Dzieci winny pozostawać pod nadzorem, by mieć pewność, że nie wykorzystują one urządzenia do zabawy.
9. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
10. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
11. Nie wieszać przewodu na ostrych krawędziach i nie dopuszczać, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
12. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
13. Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części.
14. Nie dotykać gorących powierzchni.
15. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego wyłączyć najpierw urządzenie.
16. Nie wolno zanurzać podstawy z silnikiem, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach.
17. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka. W takim przypadku należy oddać urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
18. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
19. Nie wolno niczego stawiać na pokrywie urządzenia.
20. Nie przykrywać urządzenia w czasie pracy.
21. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, firany, wykładziny itp.
22. Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, palników, kuchenek, piekarników, itp.
23. Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
24. Nie wolno wykorzystywać urządzenia do innych celów niż zostało przeznaczone.
25. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie i zranienie użytkownika.
26. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


 

OPIS OGÓLNY:

 1. Pokrywa
 2. Sita (5szt.)
 3. Podstawa
 4. Włącznik/regulacja temperatury
 5. Lampka kontrolna

 

DANE TECHNICZE:

 • moc: 250W
 • napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
 • regulacja temperatury: 40-70°C
 • dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 40 godz.
 • przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 2 godz.

 

 

PRZEZNACZENIE:

Suszenie produktów to skuteczny sposób na ich konserwację. Ciepłe powietrze o stałej, regulowanej temperaturze swobodnie krąży wewnątrz urządzenia między górną i dolną pokrywą, sitami, których wysokość można regulować oraz podstawą zasilającą. Dlatego produkty znajdujące się w sekcjach urządzenia schną równomiernie i przy minimalnych stratach prozdrowotnych witamin. W suszarce SG300 efektywność suszenia podnoszą obrotowe sita. Dzięki temu można cieszyć się owocami, warzywami i grzybami, które są przygotowywane bez użycia niezdrowych substancji przez cały rok. Za pomocą suszarki SG300 można suszyć większość artykułów spożywczych, między innymi:

 • grzyby
 • owoce,
 • mięsa (wołowina, drób),
 • makarony,
 • warzywa - np. w celu przygotowania zdrowych posiłków instant (bez konserwantów),
 • rośliny (kwiaty, liście),
 • zioła, przyprawy,
 • owoce w cukrze, do późniejszego przetworzenia na soki instant.


UŻYTKOWANIE:

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.

Przed pierwszym użyciem należy umyć sita (2) i pokrywę (1).

 

OBSŁUGA:

 • Upewnić się, że przewód przyłączeniowy jest odłączony od sieci, a włącznik (4) ustawiony jest w pozycji „OFF”.
 • Ustawić podstawę (3) suszarki na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
 • Ułożyć sita (2) z produktami na podstawie (3).
 • Produkty przed suszeniem należy umyć, a następnie osuszyć.

 

UWAGA.

Nie umieszczać na sitach produktów mokrych.

Produkty należy pokroić w kawałki mieszczące się swobodnie między ułożonymi sitami.

W czasie pracy urządzenia ciepłe powietrze krąży we wnętrzu suszarki między pokrywą i sitami, a podstawą. Z tego też powodu produkty na sitach układać należy w sposób umożliwiający swobodny przepływ powietrza produkty nie mogą być ułożone zbyt blisko siebie - produkty nie mogą być ułożone zbyt blisko siebie.

UWAGA.

Zaleca się założenie wszystkich 5 sit na podstawie podczas suszenia produktów, niezależnie od tego, ile sit jest pustych.

 • Na najwyższe sito (2) nałożyć pokrywę (1).
 • Włączyć wtyczkę urządzenia do sieci, a następnie pokrętłem (4) włączyć urządzenie (sita zaczną się obracać) i wybrać temperaturę.
 • Zalecane temperatury dla przykładowych produktów:- zioła: 40°C- pieczywo: 40-50°C- warzywa: 50-55°C- owoce: 55-60°C- mięso, ryby: 65-70°C
 • Praca urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną (5).
 • Po zakończeniu używania należy wyłączyć urządzenie przekręcając włącznik (4) w pozycję „OFF” i odłączyć od sieci.

 

PORADY I WSKAZÓWKI:

 • poniższa tabela zawiera orientacyjne czasy suszenia przykładowych produktów. Czas suszenia zależy od rodzaju produktu, grubości plastrów, stopnia wilgotności,
 • czas suszenia zależny jest również od temperatury oraz wilgotności pomieszczenia,
 • produkty przed suszeniem należy umyć, a następnie osuszyć
 • należy usunąć zgniłe części oraz pestki,
 • w przypadku ziół wskazane jest suszenie tylko młodych liści,
 • wysuszone produkty najlepiej przechowywać w szklanych pojemnikach z metalowymi nakrętkami w ciemnym i suchym miejscu. Wysuszone zioła można przechowywać w papierowych torebkach,
 • przechowywać tylko ostudzone produkty,
 • pojemniki do przechowywania muszą być suche i czyste.

 

PRODUKT

PRZYGOTOWANIE

STOPIEŃ WYSUSZENIA

CZAS

JABŁKA

Obrać, wydrążyć i pokroić w plasterki. Na 2 minuty zanurzyć w marynacie.

Odsączyć i ułożyć na

sitach.

Giętkie

4-15 godz..

ŚLIWKI

Umyć, pozostawić w całości lub

przepołowić, usunąć

pestki.

Zawilgocenie niewidoczne

5-25 godz.

BANANY

Obrać i pokroić na kawałki o gr.3mm.

Zawilgocenie niewidoczne

5-25 godz.

TRUSKAWKI

Umyć i pokroić na kawałki o gr. 9mm.

Zawilgocenie niewidoczne

5-25 godz.

ANANAS

(świeży)

Obrać, pokroić w plastry lub w kostkę.

Twarde

6-36 godz.

ANANAS

(z puszki)

Przed ułożenie na sitach odcedzić i osuszyć.

Giętkie

6-36 godz.

WIŚNIE

Przed suszeniem wypestkować.

Twarde

6-36 godz.

SKÓRKA POMARAŃCZY

Obraną skórkę pociąć na plasterki.

Kruche

6-15 godz.

GRUSZKI

Obrać i wydrążyć gniazdo nasienne. Pokroić

w plasterki, połówki lub

ćwiartki.

Giętkie i twarde

5-24 godz.

RABARBAR

Suszyć tylko miękkie łodygi.

Chrupiące

4-16 godz.

GRZYBY

Wybrać grzyby

o zawiniętych pod spód kapeluszach, oczyścić

z piachu lub obrać. Suszyć pokrojone lub

w całości.

Twarde i kruche

3-10 godz.

PIETRUSZKA

Ułożyć listki na sitach.

Kruche

2-10 godz.

MARCHEW

Do suszenia wybrać młode kruche korzenie. Gotować na parze, aż będą miękkie. Pokroić w plasterki lub kostkę, a następnie odsączyć.

Twarde

4-12 godz.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci i odczekać do ostygnięcia,
 • podstawy (3) nie wolno zanurzać w wodzie,
 • do mycia nie używać ostrych środków czyszczących,
 • podstawę (3) można czyścić lekko zwilżoną szmatką i wytrzeć do sucha,
 • sita (2) oraz pokrywę (1) myć w letniej wodzie,
 • nie wolno myć w zmywarkach do naczyń.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
 • należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA

 • urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
 • nie może być używane do celów zawodowych,
 • gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi,
 • sprzęt oddawany do reklamacji powinien być czysty i kompletny.

 

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277386320
Ilość warstw 5 warstw
Średnica tacek 32 cm
Nadmuch TAK
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 26 x 33,5 x 32,5 cm
Funkce
Regulacja temperatury TAK
Łatwość czyszczenia TAK
Lampka kontrolna TAK
Obrotowe sita TAK
Parametry elektryczne
Moc 250 W
Włącznik zasilania TAK
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Ostatní
Kód EAN 5908277386320
Hmotnost netto 3.25 kg
Hromadné balení 38.00 x 74.00 x 63.50 cm
Počet kusů v hromadném balení 4
Balení 37.00 x 36.00 x 31.00 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Příslušenství a díly

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu