Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Nutri Blender BLN700 przeznaczony jest do szybkiego przygotowywania smacznych i pożywnych napojów, zup i smoothies itp.

Dokręcane uchwyty pozwalają zmienić dołączone pojemniki w poręczne kubki, a zakrętki ułatwiają przechowywanie świeżo zrobionych potraw.

 

Napełnij pojemnik odżywczymi składnikami, załóż na urządzenie i wciśnij aby rozpocząć miksowanie.
W kilka sekund blender zmiksuje świeże i zdrowe warzywa, soki owocowe albo koktajle.

Przygotuj porcje dowolnej wielkości:
W zestawie są 2 małe kubki 350 ml i 1 duży kubek 600 ml.

Napoje można przyrządzić w podróży albo przechować do późniejszego wypicia.
2 nasadki z ostrzami ze stali nierdzewnej - jedna służy do miksowania swieżych owoców i warzyw, druga do mielenia suchych ziaren, np. kawy.

Silnik o mocy 700 W umożliwia efektywne siekanie i rozdrabnianie owoców i warzyw.

 

 

SPECYFIKACJA:

 • szybkie przygotowanie potraw
 • uniwersalne pojemniki mogące służyć jako kubki
 • zakrętki ułatwiające przechowywanie
 • idealny dla osób aktywnych
 • innowacyjny system noży
 • kruszenie lodu
 • w zestawie:
  - 2 noże: do mielenia i rozdrabniania
  - 2 pojemniki o pojemności 350 ml
  - 1 pojemnik o pojemności 600 ml
  - 2 dokręcane uchwyty
  - 2 zakrętki ułatwiające przechowywanie
 • pojemniki można myć w zmywarce
 • BPA FREE
 • prędkość obrotowa: 19000 obr/min
 • moc: 700 W
 • EAN: 5908277384050

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- Przed pierwszym należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
- Przewód przyłączeniowy urządzenia należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
- Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
- Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie (w szczególności nóże E,F) nie mają jakichkolwiek uszkodzeń. Urządzenie nie może być używane, jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia zostały stwierdzone.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Przewodu urządzenia nie prowadzić w pobliżu gorących powierzchni.
- Urządzenie użytkować zawsze na płaskiej, równej powierzchni.
- Podczas pracy urządzenia należy trzymać rękę na pojemniku lekko go dociskając.
- Przed wyjęciem pojemnika (C,D) z gniazda (G) należy wyłączyć urządzenie i poczekać na całkowite zatrzymanie noża.
- Nie włączać urządzenia bez produktów.
- Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeżeli pojemnik (C,D) nie został prawidłowo umieszczony w gnieździe (G) lub bez odpowiednio zamontowanego noża (E,F).
- Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
- Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku, co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Nie przekraczać maksymalnego czasu pracy ciągłej urządzenia (2 minuty). Jeżeli czas ten zostanie przekroczony należy
natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 30 sec. przed jego ponownym użyciem.
- Do pojemnika (C, D) nie należy wkładać materiałów takich jak: papier, karton, plastik, metal itd.
- Nie wolno używać urządzenia do rozdrabniania produktów, które są zbyt trudne do rozdrobnienia (np. surowe mięso, mięso z kośćmi itp.).
- Nie wlewać gorących płynów.
- Produkty spożywcze dużych rozmiarów oraz przedmioty metalowe nie mogą być wkładane do urządzenia. Grozi to zablokowaniem mechanizmu tnącego i wznieceniem ognia lub porażenia prądem.
- Gdy urządzenie nie jest używane lub przed jego czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- nóże (E, F) są ostre; należy zachować wielką ostrożność podczas czyszczenia.
- Nie zanurzać przewodu lub obudowy silnika w wodzie lub innych cieczach, zawsze wytrzeć wilgotną szmatką. Nie należy czyścić urządzenia metalowymi czyścikami, których kawałki mogą się odłamać i dotknąć części elektrycznych, co może spowodować porażenie prądem.
- Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

 

OPIS CZĘŚCI:
A. Zakrętka
B. Uchwyt
C. Pojemnik mały
D. Pojemnik duży
E. Nóż do mielenia
F. Nóż do rozdrabiania
G. Gniazdo
H. Korpus

DANE TECHNICZE:
moc: 700 W
napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
dopuszczalny czas - nieprzerwanej pracy: 2 minuty
przerwa przed ponownym - rozpoczęciem pracy: 30 sekund

 

PRZEZNACZENIE:
Blender BLN700 przeznaczony jest do szybkiego przygotowywania smacznych i pożywnych napojów, zup i smoothies itp. Dokręcane uchwyty (B) pozwalają zmienić pojemniki (C) w poręczne kubki, a zakrętki ułatwiają przechowywanie świeżo zrobionych potraw.

 

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie części blendera mające kontakt z żywnością: zakrętki (A), pojemniki (C,D) oraz noże (E,F).
Nóż (E) przeznaczony jest do mielenia suchych, twardych produktów, np. ziaren kawy, cukru itp. Nie wolno mielić nasion oleistych np. lnu.
Nóż (F) przeznaczony jest do rozdrabniania np. owoców oraz miękkich warzyw.

Uwaga: Noże (E,F) są ostre. Noży nie wolno całkowicie zanurzać w wodzie.
Przed założeniem dokładnie wysuszyć.

• Postawić jeden z pojemników (C,D) na płaskiej, poziomej powierzchni otworem do góry i umieścić w nim produkty spożywcze. Produkty należy pociąć na małe kawałki.
Nie wolno umieszczać składników powyżej maksymalnego poziomu oznaczonego na pojemnikach (C,D).
• Na pojemnik (C,D) nałożyć jeden z noży (E,F) zgodny z rodzajem przetwarzanych produktów i zakręcić (fot. 2).
• Obrócić pojemnik (C,D) i umieść w gnieździe (G).
• Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
• Włączenie blendera następuje po dociśnięciu pojemnika (C,D) do korpusu (H). Urządzenie działa tak długo jak długo pojemnik (C,D) jest dociśnięty. Aby zablokować pojemnik w gnieździe (G, fot. 3), należy go przycisnąć i obrócić w prawo. Odblokowanie następuje po przekręceniu pojemnika (C,D) w lewo i zwolnieniu nacisku.
Nie wolno włączać urządzenia z pustym pojemnikiem.
Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia.
Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika.
UWAGA! W przypadku zablokowania noża (E,F) natychmiast wyłączyć blender, odłączyć go od sieci i usunąć przyczynę zablokowania. Pozostawić do ostygnięcia, na co najmniej 15 minut.
• Przed zdjęciem pojemnika (C,D) z korpusu (H) poczekać, aż ostrze (E,F) się zatrzyma.
• Pojemnik (C,D) obrócić, umieścić na płaskiej powierzchni i odkręcić nóż (E,F).
• Przelać zawartość do szklanki, przykręcić uchwyt (B) lub zakrętkę (A).


Przydatne wskazówki:

• Aby uzyskać najlepsze wyniki należy dodawać składniki w następującej kolejności: płyny, świeże warzywa i owoce, jogurt.
• Twarde twarde owoce i warzywa pociąć na małe kawałki od 1,8 do 2,5 cm.
• Przy użyciu noża (E) można rozdrabniać tylko suche składniki.
• Przy użyciu noża (F) można rozdrabniać lód. Nie wolno rozdrabniać mrożonych owoców.

W urządzeniu nie wolno:
• ubijać jajek,
• robić puree,
• rozdrabniać mrożonych owoców
• mieszać gorących płynów (o temperaturze powyżej 70oC),
• rozdrabniać owoców z pestkami lub twardą skórą – mogą uszkodzić ostrze,
• rozdrabniać surowego mięsa,

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu. Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać aż nóż (E,F) przestanie się obracać.
Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
Elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia przy użyciu szczoteczki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody.
Należy szczególnie ostrożnie myć noże, gdyż są ostre. Noży nie wolno zanurzać całkowicie w wodzie.
Korpus (H) urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nigdy nie zanurzać korpusu (H) w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.
Zakrętki (A) oraz pojemniki (C i D) można myć w zmywarce, umieszczając je na górnej półce. Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki. Maksymalna temperatura to 50oC.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu