Lodówka turystyczna ID5501 IDEAL

 

Dobra jakość za rozsądną cenę? Idealnie… po prostu IDEAL!


Poznaj nowe, wszechstronne urządzanie, które zrewolucjonizuje sposób, w jaki przechowujesz jedzenie i napoje w podróży! Dzięki zaawansowanym funkcjom chłodzenia i grzania, ID5501 Ideal utrzyma Twoje produkty i potrawy zimne lub ciepłe - zawsze w temperaturze, której sobie życzysz!

Funkcja ECO zapewnia mniejszy pobór prądu, co czyni lodówkę przyjazną nie tylko dla środowiska, ale także... dla Twojego portfela!

Zasilanie 12V pozwala na używanie lodówki w podróży, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem na camping, piknik czy długie trasy. Z kolei opcja 220-240V sprawdzi się w domu lub biurze. Temperatura chłodzenia może osiągnąć do 15°C poniżej temperatury otoczenia, zapewniając orzeźwienie nawet w najgorętsze dni, podczas gdy funkcja grzania utrzymuje żywność w temperaturze do około 60°C.

 

Pojemność 29l zapewnia, że w urządzeniu zmieści się wszystko, czego potrzebujesz. Lodówka ID5501 IDEAL jest łatwa w obsłudze dzięki prostej konstrukcji i wygodnemu uchwytowi do przenoszenia. Lampka kontrolna i blokada pokrywy zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

W zestawie znajdują się dwa przewody zasilające, dzięki czemu lodówka jest gotowa do użytku zarówno w domu, jak i w podróży.

 

Warto pamiętać, że lodówka turystyczna nie zastąpi w pełni stacjonarnej lodówki domowej, a urządzenie nie jest zaprojektowane do podgrzewania zimnych produktów, lecz do zachowywania gorących posiłków w wysokiej temperaturze.

 

Jeżeli urządzenie eksploatowane jest prawidłowo i zgodnie z instrukcjami, temperatura produktów może utrzymać się przez wiele godzin.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • funkcje chłodzenia i grzania
 • funkcja ECO - mniejszy pobór prądu
 • temperatura chłodzenia do 15°C poniżej temperatury otoczenia
 • możliwość zasilania napięciem 12V i 220-240V
 • temperatura grzania do około 60°C
 • możliwość zasilania napięciem 12V (zasilanie samochodowe) i 220-240V
 • dwa przewody zasilające w komplecie
 • pojemność: 29l
 • lampka kontrolna
 • blokada pokrywy
 • wygodny uchwyt do przenoszenia
 • prosta obsługa
 • moc przy zasilaniu 12V:
  - chłodzenie: 45W
  - grzanie: 43W
 • moc przy zasilaniu 220-240V:
  - chłodzenie: 60W
  - grzanie: 55W
  - ECO: 8,6W
 • napięcie zasilania:
  - 12V lub 220-240V~ 50Hz
  - USB: 5V, 2A
 • głośność: 26dB
 • klasa klimatyczna: SN/N
 • klasa energetyczna: D
 • EAN: 5908277388522

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń, dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek bezpieczeństwa, może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 2. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka UPEWNIĆ SIĘ, iż dane umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają parametrom zasilania.

 3. Nie ciągnąć za przewód w celu wyciągnięcia wtyczki  z gniazdka.

 4. W czasie pracy urządzenia nie przykrywać otworów wentylacyjnych znajdujących się w pokrywie.

 5. Nie zmieniać trybu zasilania w trakcie pracy urządzenia, grozi to jego uszkodzeniem.

 6. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu, śniegu, nadmiernej wilgoci itp.

 7. Przewód zasilający nie może znajdować się blisko źródeł ciepła.

 8. Do przenoszenia lodówki używać uchwytu.

 9. Delikatnie zamykać pokrywę używając uchwytu  w jej przedniej części.

 10. Nie odginać zbyt mocno pokrywy, grozi to uszkodzeniem mechanicznym nie podlegającym gwarancji.

 11. Używać tylko w pozycji pionowej, nie stawiać lodówki  „do góry nogami".

 12. Nie przeładowywać lodówki. Pokrywa musi się swobodnie zamykać. Należy też zwrócić uwagę by produkty nie zakrywały od wewnątrz otworu wentylatora w pokrywie.

 13. Zachować szczególną ostrożność w trakcie przewożenia włączonego urządzenia samochodem. Chronić przed upadkiem w trakcie jazdy.

 14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór  lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu  w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia  i konserwacji sprzętu. Należy trzymać urządzenie oraz jego przewód z dala od dzieci.

 15. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.

 16. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 17. Nie wolno używać lodówki z uszkodzonym przewodem zasilającym.

 18. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu 

 19. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 20. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności  za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


UWAGA:

Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać
go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

GWARANCJA
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja
w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu.

W przypadku wystąpienia wady lub ujawnienia uszkodzenia sprzętu w okresie gwarancji, sprzęt będzie naprawiony bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

Przesyłka na adres sprzedawcy (wskazany w dokumencie zakupu) powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Przed wysłaniem urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Termin naprawy urządzenia, w przypadku dostarczenia go na adres sprzedawcy wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru.

Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

Eldom sp. z o.o, tel: 32 253 04 13, e-mail: serwis@eldom.eu 

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Uchwyt
 2. Panel sterowania
 3. Panel zasilający
 4. Otwory wentylacyjne
 5. Pokrywa
 6. Korpus
 7. Przewód zasilający 12V (samochodowy)
 8. Przewód zasilający 220-240V
 9. Włącznik funkcji ECO
 10. Włącznik urządzenia
 11. Wyświetlacz
 12. Przyciski sterujące
 13. Gniazdo zasilania AC
 14. Gniazdo zasilania DC
 15. Gniazdo USB

 

DANE TECHNICZNE:

 • Moc przy zasilaniu 12V:-
  - chłodzenie: 45W
  - grzanie: 43W
 • Moc przy zasilaniu 220-240V:
  - chłodzenie: 60W
  - grzanie: 55W
  - ECO: 8,6W
 • Napięcie zasilania:
  - 12V lub 220-240V~ 50Hz
  - USB: 5V, 2A
 • Pojemność: 29l

 

PRZEZNACZENIE:

Lodówka turystyczna ID5501 łączy podwójne, zintegrowane funkcje chłodzenia i podgrzewania poprzez zastosowanie półprzewodnika (ogniwa Peltiera), bez wykorzystania sprężarki lub kriogeniki. Wśród zalet produktu warto wymienić ekologiczność, niewielkie gabaryty, nieznaczny ciężar, długą żywotność oraz małe zużycie energii.

Lodówka turystyczna ID5501 zastąpi w pełni stacjonarnej lodówki domowej.

Działa z zastosowaniem innej techniki chłodzenia oraz przy zmiennych warunkach zewnętrznych, co za tym idzie parametry, sposób działania i osiągi obu tych produktów nie są ze sobą porównywalne. Urządzenie chłodzi maksymalnie do 15°C poniżej temperatury otoczenia. Grzeje do temperatury około 60°C.

W celu osiągnięcia optymalnego efektu chłodzenia zaleca się włożenie niezamrożonych produktów. Schłodzenie potrwa od 2 do 3 godzin.

Urządzenie nie jest zaprojektowane do podgrzewania zimnych produktów, lecz do zachowywania gorących posiłków w wysokiej temperaturze.

Jeżeli urządzenie eksploatowane jest prawidłowo i zgodnie z instrukcjami, temperatura produktów może utrzymać się przez wiele godzin.

Uchwyt (1) zabezpiecza pokrywę przed otwarciem. Otwarcie pokrywy (5) jest możliwe tylko kiedy uchwyt jest złożony.

 

OBSŁUGA:

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.

Urządzenie można zasilać napięciem 12V lub 220-240V, za pomocą dołączonych przewodów zasilających (7) i (8), bez dodatkowych akcesoriów.

 

UWAGA

Nie podłączać jednocześnie dwóch przewodów zasilających – grozi to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych w czasie pracy urządzenia.

 

UWAGA

Wartość ustawiona przyciskami „D” nie oznacza zadanej temperatury. Oznacza tylko poziom intensywności działania urządzenia. Wartość temperatury osiągniętej przez urządzenie jest uzależniona m. in. od wartości temperatury zewnętrznej oraz ilości i temperatury produktów umieszczonych wewnątrz. 

 

ZASILANIE PRĄDEM ZMIENNYM 220-240V

 • Ustawić urządzenie na płaskim i stabilnym podłożu.
 • Podłączyć jeden koniec przewodu zasilającego (8) do gniazda „E”, a drugi do gniazda sieciowego.
 • Przyciskiem „B” włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu „C” pojawi się wartość temperatury wewnątrz urządzenia.
 • Przyciskami „D” ustawić tryb pracy (wartość dodatnia – grzanie, wartość ujemna – chłodzenie)
  oraz poziom intensywności działania.
 • Opcjonalnie przyciskiem „A” można włączyć funkcję

Funkcja ECO działa tylko w przypadku zasilania urządzenia napięciem 220-240V.
Pobór prądu w tym przypadku jest zredukowany. Funkcję ECO można stosować np. przy przechowywaniu małej ilości pożywienia.   

 

ZASILANIE PRĄDEM STAŁYM 12V (SAMOCHODOWE)

 • Ustawić urządzenie na płaskim i stabilnym podłożu.
 • Podłączyć jeden koniec przewodu zasilającego (7) do gniazda „F”, a drugi do gniazda do gniazda zapalniczki samochodu.
 • Przyciskiem „B” włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu „C” pojawi się wartość temperatury wewnątrz urządzenia.
 • Przyciskami „D” ustawić tryb pracy (wartość dodatnia – grzanie, wartość ujemna – chłodzenie)
  oraz poziom intensywności działania.

 

GNIAZDO USB 5V, 2A   

 • Służy do ładowania urządzeń.

 

WSKAZÓWKI:

 • artykuły spożywcze należy przechowywać w dodatkowych, własnych opakowaniach, co zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem zjawiska szronienia lub skraplania oraz przenikania się zapachów,
 • w przypadku zasilania samochodowego nie należy podczas postoju (wyłączony silnik samochodu) zasilać lodówki z gniazda zapalniczki samochodowej dłużej niż 3 godziny – dłuższa praca prowadzi do nadmiernego wyładowania akumulatora,
 • zmiana temperatur w izolowanym pojemniku (częste otwieranie lub wyłączanie) prowadzi
  do powstania naturalnych zjawisk w postaci szronienia lub skraplania widocznych na ściankach pojemnika, czy też wewnętrznej części pokrywy jak również bezpośrednio na artykułach spożywczych,
 • optymalna temperatura wewnątrz izolowanego pojemnika przy zachowaniu pewnych stałych parametrów zewnętrznych zwykle osiągana jest pomiędzy 2-4 godz. od momentu uruchomienia urządzenia.
 • urządzenie nie służy do schładzania ciepłych czy też gorących artykułów spożywczych.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie
  i odłączyć je od zasilania.
 • Obudowę, elementy wyposażenia i przewód zasilający należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką
  z odrobiną środka do mycia naczyń.

OSTRZEŻENIE. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

 • Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.

Ogólne
EAN 5908277388522
Teplota chlazení do 15°C poniżej temperatury otoczenia
Teplota ohřevu do 60°C
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 48.8 x 40.2 x 34.2 cm
Klasa klimatyczna SN/N
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Funkce
Lampka kontrolna TAK
prosta i wygodna obsługa TAK
funkce chlazení ANO
funkce ohřev TAK
Funkce ECO TAK
Praktické držadlo pro přenášení TAK
Blokada pokrywy TAK
Parametry elektryczne
Možnost napájení 12V TAK
Zasilanie napięciem 220-240V TAK
Zasilanie napięciem 5V 2A (USB) TAK
Moc przy zasilaniu 12V chłodzenie: 45W ; grzanie: 43W
Moc przy zasilaniu 220-240V chłodzenie: 60W ; grzanie: 55W ; ECO: 8,6W
Klasa energetyczna D
Parametry fizyczne
Pojemność 29l
Głośność 26dB
Ostatní
Kód EAN 5908277388522
Hmotnost netto 4.35 kg
Hromadné balení 32.50 x 42.00 x 49.50 cm
Počet kusů v hromadném balení 1
Balení 32.50 x 42.00 x 49.50 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu