Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Kuchenka indukcyjna - wygoda, oszczędność czasu i energii!

Niewielka, ale nowoczesna i funkcjonalna - kuchenka indukcyjna PI100 HIIT z serii Pyszna Kolekcja to rozwiązanie, które przyda się w domu i na wyjeździe! Pomoże ugotować lub podgrzać coś smacznego dla Ciebie i Twoich bliskich.

Kuchenka jest przeznaczona do przygotowywania artykułów spożywczych w naczyniach indukcyjnych. Zastosowanie technologii indukcyjnej pozwala skutecznie zaoszczędzić czas i energię - w porównaniu ze zwykłymi kuchenkami ogrzewa się tu sam garnek, a nie urządzenie, które służy do podgrzewania.

Model PI100 HIIT posiada powierzchnię grzejną o dużej średnicy (rozmiar pola grzewczego to 12-18 cm), czytelny wyświetlacz oraz wygodne pokrętło do ustawiania wybranych funkcji. Do dyspozycji są też 3 programy gotowania oraz 8 poziomów mocy i 8 poziomów temperatury. Wszystkie ustawienia są potwierdzane sygnałem dźwiękowym, a pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego przycisku.

Kuchenka jest wykonana z wysokiej jakości szkła krystalicznego, elegancka oraz łatwa w obsłudze i w czyszczeniu. Ma również wbudowany wentylator, który pracuje przez cały czas, gdy jest włączona, a po wyłączeniu - działa do momentu aż urządzenie przestygnie.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • seria: pyszna kolekcja
 • sterowanie mocą - 8 poziomów (200/600/800/1000/1200/1600/1800/2000 watt)
 • sterowanie temperaturą - 8 poziomów (60/80/100/180/200/220/240/270°C)
 • 3 opcjonalne programy gotowania do wyboru
 • czytelny wyświetlacz
 • łatwa obsługa
 • wygodna w czyszczeniu
 • duża średnica podgrzewania
 • rozmiar pola grzewczego 12-18 cm
 • wysokiej jakości szkło krystaliczne
 • moc: 2000 W
 • EAN: 5908277385231

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączaćza dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Pracujące urządzenienależy mieć zawsze w zasięgu wzroku, szczególnie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Wychodząc z pomieszczenia, gdzie znajduje się urządzenie należy je wyłączyć.
5. Jeżeli urządzenie nie pracuje należy odłączyć je od sieci.
6. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy termostat ustawić w pozycji „MIN” - urządzenie wyłączone.
7. Nie używać na wolnym powietrzu.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9. Nie układać produktów spożywczych na płycie grzejnej (2). Grozi to poparzeniem i uszkodzeniem urządzenia.
10. Nie należy używać w pobliżu firanek, zasłon lub innych łatwopalnych materiałów.
11. Nie umieszczać urządzenia w kącie pomieszczenia albo bezpośrednio obok ściany. Należy zapewnić co najmniej 30 cm przestrzeni od boków urządzenia.
12. Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia należy je ustawić na odpowiedniej zwysokości.
13. Kuchenkę można stawiać tylko na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni.Nad urządzeniem nie mogą znajdować się przedmioty z materiału łatwopalnego.
14. Nie dotykać obudowy oraz płyty grzejnej uruchomionego urządzenia (grozi ciężkim poparzeniem), a po zakończeniu pracy odczekać do całkowitego ostygnięcia.
15. Nie przesuwać urządzenia w czasie pracy.
16. Nie wolno prowadzić kabla zasilającego nad kuchenką.
17. Nie stosować w celach grzewczych.
18. Naczynia z produktami ustawiać na płycie grzejnej centralnie.
19. Nie używać kuchenki bez naczyń z produktami.
20. Używać tylko naczyń przeznaczonych do kuchenek indukcyjnych o płaskiej i stabilnej podstawie.
21. Nigdy nie używać, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub samo urządzenie.
22. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
23. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
24. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałew wyniku niewłaściwego używania urządzenia.
25. Zwróć szczególną uwagę na następujące „SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA TEGO URZĄDZENIA”.

 

UWAGA
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA TEGO URZĄDZENIA 
OSTRZEŻENIE:
Indukcja ciepła! Obiekty metalowe jak np. noże, widelce, łyżki i pokrywki garnków nie powinny być umieszczane na polu grzejnym, ponieważ mogą się nagrzewać.
Potencjalne szkody dla zdrowia! Osoby noszące rozruszniki serca nie mogą używać tej kuchenki. Należy zachować minimalną odległość 60 cm od urządzenia, gdy jest ono używane.

 

SYMBOLE NA PRODUKCIE
Na produkcie znajdują się symbole o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym:


OSTRZEŻENIE:

GORĄCA POWIERZCHNIA!
Kuchenka indukcyjna początkowo ogrzewa tylko podstawę używanych naczyń do gotowania, a nie samą strefę gotowania. Jednak z powodu ciepła emitowanego podczas gotowania, niebezpiecznie wysokie temperatury mogą również wystąpić w polu grzewczym po cyklu gotowania.

 

  USZKODZENIE POWIERZCHNI!
Jeśli powierzchnia jest uszkodzona lub ma pęknięcia, urządzenie należy wyłączyć, aby uniknąć niebezpieczeństwa wstrząsy elektryczne.

 

  UWAGA!
Niebezpieczeństwo poparzenia! Nie dotykać.

-- Zapobiegać spadaniu twardych lub ostrych naczyń na powierzchnię.
-- Urządzenie może wpływać na przedmioty posiadające pole magnetyczne jak radia, telewizory, karty bankomatowe lub kasety magnetofonowe.
-- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni odpornej na wilgoć i ciepło.
-- W przypadku wrażliwych powierzchni umieść pod urządzeniem płytę żaroodporną.
-- Ze względu na rosnące ciepło i opary nie należy obsługiwać urządzenia pod wiszącymi szafkami.
-- Zachować wystarczającą odległość bezpieczeństwa (30 cm) od łatwopalnych przedmiotów, takich jak meble, zasłony itp.!
-- Nigdy nie instalować urządzenia w szafce.
-- Nie podgrzewać pustych naczyń do gotowania, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych przegrzań.
-- Nie przesuwać urządzenia, gdy jest używane.
-- Podczas użytkowania upewnić się, że przewód zasilający nie ma kontaktu z gorącymi częściami urządzenia.
-- Nie używaj urządzenia z zewnętrznym zegarem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
-- Nie należy odłączać urządzenia od gniazdka natychmiast po zakończeniu gotowania.
Urządzenie potrzebuje co najmniej kilkunastu sekund do wychłodzenia.
-- NIGDY nie nakrywać urządzenia w czasie pracy ani gdy całkowicie nie wystygnie.
-- Nie używać urządzenia na metalowej powierzchni.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Pole grzewcze
2. Panel sterowania
3. Pokrętło regulacji
4. Otwory wylotowe
5. Otwór wlotowy – wentylator


PANEL STEROWANIA:
A. Wybór programu
B. Wyświetlacz
C. Włącznik
D. Kontrolka „Soup”
E. Kontrolka „Hot pot”
F. Kontrolka „Fry”

DANE TECHNICZNE:
-- moc: 2000 W
-- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
-- rozmiar pola grzewczego: 12 – 18 cm
-- sterowanie mocą: 200-2000 (8 poziomów)
-- sterowanie temperaturą: 60-270°C (8 poziomów)

 

PRZEZNACZENIE:
Kuchenka indukcyjna PI100 przeznaczona jest do przygotowywania artykułów spożywczych w naczyniach indukcyjnych. Zastosowanie technologii indukcyjnej pozwala zaoszczędzić czas i energię, ponieważ w porównaniu ze zwykłymi kuchenkami ogrzewa się sam garnek, nie urządzenie.


PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:
-- Przed przystąpieniem do użytkowania należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.
-- Przed pierwszym użyciem zaleca się wyczyszczenie urządzenia (patrz: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).
-- Ustawić urządzenie na płaskim, twardym, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu.

 

JAKICH NACZYŃ UŻYWAĆ?
Zaleca się stosowanie garnków i patelni dedykowanych do gotowania/smażenia na kuchenkach indukcyjnych z magnetyzowanym dnem.
Obecne na rynku naczynia najczęściej są oznaczone informacją czy są przeznaczone do gotowania na płytach indukcyjnych.
Aby sprawdzić czy posiadane naczynie można użyć na urządzeniu należy umieścić go nad polem grzewczym – jeśli zabrzmi kilka sygnałów ostrzegawczych i na wyświetlaczu pojawi się komunikat „E0”, naczynie jest nieodpowiednie.

UWAGA:
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie przełączy się w tryb gotowości po 60 sekundach.

 

 

 Nie wolno używać następujących rodzajów naczyń (rys. 1):
-- z wygiętymi (wypukłymi / parabolicznymi) podstawami,
-- o średnicy podstawy mniejszej niż 12 cm,
-- stojących na nóżkach,
-- wykonanych m. in. z gliny, szkła lub aluminium,
-- cięższych niż 5 kg.


OBSŁUGA:
Wszystkie zmiany ustawień potwierdzane są sygnałem dźwiękowym.
Ustawione parametry pracy widoczne są na wyświetlaczu „B”.
Pracę urządzenia można przerwać w każdym momencie wciskając przycisk „C” (wyłączenie urządzenia).
Urządzenie wyposażone jest w wentylator, który pracuje przez cały czas gdy jest ono włączone, a po wyłączeniu działa, aż urządzenie przestygnie.
-- Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi w instrukcji – urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania (na wyświetlaczu „B” pojawią się 4 migające kreski).
-- Na środku pola grzewczego umieścić odpowiednie naczynie (patrz: JAKICH NACZYŃ UŻYWAĆ).
-- Nacisnąć przycisk „ON / OFF” „C” – zaświeci się kontrolka „E” oraz włączy się wentylator.
-- Przyciskiem „A” wybrać program:
-- „SOUP” - zaświeci się kontrolka „D”. Wyświetlacz pokazuje stały poziom mocy: 1200.
-- „HOT POT”- zaświeci się kontrolka „E”. Za pomocą pokrętła wybrać moc od 200 do 2000. Jest 8 poziomów mocy: 200/600/800/1000/1200/1600/1800/2000.
-- „FRY” - zaświeci się kontrolka „F”. Za pomocą pokrętła wybrać temperaturę od 60 do 270°C. Jest 8 poziomów temperatury: 60/80/100/180/200/220/240/270°C.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
Przed nawiązaniem kontaktu w serwisem należy porównać objawy działania urządzenia z podanymi poniżej:

 

KOMUNIKAT

MOŻLIWA PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

E0

Nie ma naczynia na polu grzewczym. Użyto nieodpowiedniego garnka.

Umieścić w polu grzewczym odpowiednie naczynie.

E1

Napięcie w gniazdku jest za niskie.

Podłączyć urządzenie do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

E2

Napięcie w gniazdku jest za wysokie.

 

E3

Temperatura powierzchni płyty jest zbyt wysoka.

Wyłączyć urządzenie.

Jeśli komunikat będzie się powtarzał skontaktować się z serwisem.

E4, E5, E6, E7, E8, E9

Problem z urządzeniem.

Wyłączyć urządzenie i skontakotwać się z serwisem.

 

 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
-- Przed czyszczeniem urządzenie wyłączyć przyciskiem „C”, odłączyć od zasilania i poczekać aż wystygnie.
-- Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować przedmiotów ostro zakończonych albo ostrych, ponieważ można doprowadzić do uszkodzenia części funkcjonalnych albo naruszyć bezpieczeństwo urządzenia.
-- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.
-- Urządzenie czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzeć do sucha.
-- Nie używać żadnych kwaśnych lub ściernych detergentów.
-- Środek czyszczący do powierzchni: w przypadku uporczywych, zapieczonych pozostałości produktów należy stosować odpowiednie środki czyszczące przeznaczone do szklanych powierzchni.
-- Należy upewnić się, że żaden płyn nie dostał się do żadnego otworu w obudowie, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenie lub porażenie prądem.
-- Regularnie, co najmniej raz w tygodniu sprawdzać czy otwory wlotowy (5) i wylotowe (4) nie są zablokowane. Kurz można usunąć za pomocą odkurzacza.

PRZECHOWYWANIE:
-- Urządzenie należ przechowywać czyste i po jego ostygnięciu.
-- Przy dłuższych okresach nieużywania zaleca się dobrze zabezpieczyć urządzenie, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
-- Zawsze przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

UWAGA: Ryzyko uszkodzenia! Powierzchnia urządzenia może zostać uszkodzona przez ciężkie lub uszkodzone przedmioty.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA:
Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
Nie może być używane do celów zawodowych.
Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

Příslušenství a díly

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu