Doskonały w działaniu i super wygodny w użyciu! Można nim sterować przy pomocy smartfona!

 

Klimatyzator przenośny KLC9100 COLUMBIAVAC to nowoczesny sposób na poprawę komfortu termicznego w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Schładza i osusza powietrze oraz zapewnia przyjemny nawiew. Posiada filtry powietrza oraz układ odparowywania wody, który zwiększa efektywność chłodzenia i obniża zużycie energii. 

Obsługa modelu KLC9100 jest prosta i bardzo wygodna:

 • klimatyzator nie wymaga specjalistycznego montażu – wystarczy rurę odprowadzającą ciepło zamontować w urządzeniu i wyprowadzić na zewnątrz, np. przez okno,
 • wbudowane kółka, ułatwiają przenoszenie,
 • poszczególne funkcje i tryby pracy ustawia się na dotykowym panelu sterowania, a wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem,
 • do obsługi zdalnej służy bezprzewodowy pilot, można też używać smartfona z systemem Android / iOS i zainstalowaną aplikacją,
 • do wyboru są cztery tryby pracy (automatyczny, nocny, opóźniony start i timer) oraz dwie prędkości nawiewu,
 • strumieniem zimnego powietrza można sterować za pomocą żaluzji zamontowanych w przedniej części obudowy,
 • urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia temperatury i prędkości pracy wentylatora, możliwa jest też zmiana jednostek temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita.

 

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZA POMOCĄ Wi-Fi I APLIKACJI:

Aplikacja umożliwia wygodniejsze sterowanie klimatyzatorem. Pozwala na precyzyjne dopasowanie ustawień do indywidualnych potrzeb w sposób prosty i intuicyjny.

W celu pobrania i zainstalowania aplikacji należy zeskanować poniższy kod QR (w zależności od systemu operacyjnego na urządzeniu mobilnym):

Wymagania systemowe dotyczące korzystania z aplikacji:

 • Android 4.1 lub nowszy,
 • iOS 8.0 lub nowszy.

Aplikację można też pobrać bezpośrednio w: Google Play lub App Store.

 

-> INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KLC9100 ZA POMOCĄ Wi-Fi I APLIKACJI

-> KARTA PRODUKTU KLC9100

 

GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • klasa energetyczna: A
 • doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
 • wygodne sterowanie pilotem bezprzewodowym oraz poprzez aplikację
 • panel sterowania z wyświetlaczem
 • zakres temperatur: 16 - 31 stopni C
 • programator zegarowy: 1-24h
 • 3 funkcje urządzenia: chłodzenie, osuszanie, nawiew
 • 4 tryby pracy urządzenia: praca automatyczna, tryb nocny, opóźniony start, timer
 • 2 prędkości wentylatora
 • nie wymaga montażu
 • wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie i chowanie urządzenia w okresie, kiedy nie jest używane
 • rura odprowadzająca ciepło – maksymalna długość 1,5m
 • listwa okienna umożliwiająca odprowadzenie ciepłego powietrza
 • pilot bezprzewodowy – baterie 2xAAA (nie załączone)
 • wysoka wydajność i oszczędność energii
 • wydajność chłodzenia: 2,64 kW (9000 BTU)
 • przepływ powietrza: 350 m3/h
 • wydajność osuszania: 24l/dzień
 • czynnik chłodzący: R290/210g
 • pobór mocy: 1010 W
 • głośność: 65dB(A)
 • zalecana powierzchnia pomieszczenia: do 25 m2
 • wymiary jednostki klimatyzacyjnej (szer x gł x wys): 35,4 x 33,8 x 69,8 cm
 • wymiary opakowania (szer x gł x wys): 39 x 41 x 89 cm
 • waga netto: 23 kg
 • waga brutto: 26 kg
 • EAN: 5908277385095

 

 


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.


WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed instalacją i uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z ostrzeżeniami na urządzeniu. W instrukcji zawarte są prawidłowe zasady montażu i obsługi klimatyzatora, których nieprzestrzeganie, grozi utratą gwarancji.
2. Niniejsze urządzenia jest przeznaczone tylko do użytku w warunkach domowych, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Urządzenia nie należy używać do celów innych niż wymienione w tej instrukcji obsługi.
Używanie klimatyzatora niezgodnie z jego przeznaczeniem grozi utratą gwarancji.
3. Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na jego temat i nie zapoznały się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności dzieci.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Instalacja klimatyzatora nie wymaga specjalistycznej wiedzy i może być przeprowadzona przez użytkownika we własnym zakresie, zgodnie ze wskazówkami i diagramami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną wycieku wody, porażenia prądem i nieodwracalnie uszkodzić urządzenie. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.
6. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu. Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.
7. Urządzenie należy trzymać przynajmniej 50 cm z dala od materiałów łatwopalnych (np. alkohol itd.) albo pojemników pod ciśnieniem (np. aerozoli).
8. Przewód sieciowy i wtyczka sieciowa urządzenia służą do ostatecznego odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego prądem elektrycznym, dlatego w każdej chwili muszą być łatwo dostępne.
9. Podczas burzy klimatyzator należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego. Jeżeli praca nie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego. Urządzenie można włączyć po kilku minutach.
10. W trakcie pracy urządzenia do wylotów powietrza nie wolno wkładać rąk lub jakichkolwiek przedmiotów.
11. Przed czyszczeniem, naprawą, konserwacją lub przeglądem, klimatyzator należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.
12. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączanej domowym środkiem czystości. Nie wycierać ani nie czyścić klimatyzatora rozpuszczalnikami chemicznymi, takimi jak benzyna i alkohol.
13. Urządzenie należy umieścić i używać z dala od rozbryzgów wody albo oleju.
14. Jeżeli podczas eksploatacji urządzenia, użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, jak np. dziwny zapach lub dźwięk, dym, parę, ogień, nagrzanie obudowy lub wtyczki sieciowej, awarię bezpiecznika, zakłócenia funkcjonowania innych urządzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania sieciowego i niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
15. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu.
16. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Pod groźbą utraty gwarancji, użytkownik nie może we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw, modyfikacji lub demontażu obudowy urządzenia.
18. W środku urządzenia nie znajdują się żadne części, które wymagałyby konserwacji ze strony użytkownika.
19. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
20. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączanej domowym środkiem czystości.

 

Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym gazem R290. Ostrożnie, ryzyko pożaru.

  Przed użyciem urządzenia przeczytać instrukcję.

  Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

  Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

 

UWAGA: RYZYKO POŻARU

 

Rysunki w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od widniejących na urządzeniu. Stosować się do rzeczywistych rysunków.


 

 Informacje dotyczące urządzeń wykorzystujących gazowy czynnik chłodniczy: R290
• Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
• Podczas rozmrażania i czyszczenia urządzenia nie wolno stosować narzędzi innych niż zalecane przez producenta.
• Urządzenie należy umieścić w przestrzeni wolnej od stałych źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działających urządzeń gazowych lub elektrycznych).
• Nie wolno dopuścić do przebicia obudowy, nie spalać urządzenia.
• Gazy stosowane jako czynnik chłodniczy mogą być bezwonne.
• Urządzenie należy zainstalować, użytkować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 11 m2.
• R290 jest chłodziwem w postaci gazowej, spełniającym dyrektywy unijne w zakresie ochrony środowiska. Nie dopuść do przebicia dowolnej części obwodu chłodzącego.
• Jeżeli urządzenie jest zainstalowane, użytkowane lub przechowywane w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji, należy zapewnić rozwiązania zapobiegające gromadzeniu się wyciekającego chłodziwa i stworzenia zagrożenia pożaru lub wybuchu w wyniku zapłonu chłodziwa spowodowanego przez grzejnik elektryczny, piec lub inne źródło zapłonu.
• Urządzenie należy przechowywać w sposób, który pozwoli zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
• Osoby obsługujące lub modyfikujące obwód chłodzący muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytowaną organizację, zapewniające fachowe
obchodzenie się z czynnikiem chłodniczym, co musi zostać potwierdzone przez renomowane organizacje branżowe.
• Wszelkie naprawy należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacja i naprawy wymagające zatrudnienia fachowców z innych dziedzin powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby uprawnionej do użytkowania palnych czynników chłodniczych


 

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

OPIS OGÓLNY (rys.1)
1. Panel sterowania
2. Pokrywa górna
3. Żaluzje
4. Uchwyty
5. Obudowa przednia
6. Obudowa tylna
7. Podstawa
8. Kółka

Tył:
9. Filtr I
10. Odprowadzenie wody – ciągłe
11. Otwór wylotowy ciepłego powietrza
12. Miejsce na nawinięcie przewodu
13. Filtr II
14. Odprowadzenie wody – ręczne
Dodatkowe akcesaoria:
15. Pilot
16. Rura wylotowa
17. Łącznik
18. Panel montażowy (2 części)

 

PRZEZNACZENIE:
Klimatyzator KLC9100 przeznaczony jest do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach mieszkalnych. Przy jego pomocy powietrze można schłodzić lub
osuszyć. Sprawdzi się także w roli standardowego wentylatora.

Klimatyzatorem można sterować także przy pomocy smartfonu z zainstalowaną aplikacją. Dokładną instrukcję można pobrać ze strony: www.eldom.eu

Wskazówki
:
1. Nie należy długo wystawiać się na działanie zimnego powietrza, bo jest to szkodliwe dla zdrowia.
2. Aby podczas chłodzenia jak najszybciej osiągnąć docelową temperaturę, należy w klimatyzowanym pomieszczeniu zamknąć drzwi i okna oraz do minimum ograniczyć używanie urządzeń emitujących ciepło. Pozostawić jedne drzwi nieznacznie uchylone w celu zapewnienia poprawnej wentylacji.
3. Okna najlepiej zasłonić (np. żaluzjami) przed promieniami słonecznymi, poprawi to efektywność działania klimatyzatora
4. W żadnym wypadku nie można kłaść jakichkolwiek przedmiotów na klimatyzatorze.

 

INSTALACJA:
Wybór miejsca instalacji (rys.2)
Urządzenie musi być ustawione pionowo na płaskiej powierzchni, w miejscu suchym i przestronnym. Wokół urządzenia należy zostawić co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu.
Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego.
Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.

Instalacja

Do jednego końca rury wylotowej należy przymocować łącznik (17), a drugi koniec zamocować w otworze wylotowym (11) – rys.3.
Łącznik (17) można zamocować w panelu montażowym (18), a następnie umieścić w oknie – rys.4. Długość panelu (18) jest regulowana.

Nieprawidłowy montaż
Rura wylotowa (16) nie powinna być bardzo zagięta (rys.5).
Nieprawidłowy montaż może spowodować niewłaściwą pracę urządzenia.
Na rurze wylotowej (16) nie może być żadnych ostrych zagięć.
Powietrze wydostające się z urządzenia musi przepływać swobodnie.

UWAGA
Długość rury wylotowej (16) jest zaprojektowana zgodnie ze specyfikacją klimatyzatora. Rury wylotowej nie wolno zastępować innymi wężami albo wydłużać, ponieważ może to powodować wadliwe działanie urządzenia. Maksymalna długość wyprostowanej rury wylotowej wynosi 1500mm. Należy zastosować możliwie najkrótszą długość rury. Najbardziej zalecane jest zainstalowanie rury wylotowej w poziomie.


PANEL STEROWANIA / PILOT – rys. 1
A    TIMER – automatyczne włączanie lub wyłączanie urządzenia.
G,F    wybór szybkości pracy wentylatora ( = szybko, =wolno).
I    wyświetlacz.
B,D    przyciski służące do ustawienia temperatury (chłodzenie) oraz czasu (TIMER).
Jednoczesne wciśnięcie obydwu przycisków na panelu sterowania zmienia jednostki temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita.
E    włączenie trybu nocnego
K,J,H    wybór sposobu pracy urządzenia ( = chłodzenie, = osuszanie, = nawiew).
C   włączanie/wyłączanie urządzenia.

DZIAŁANIE URZĄDZENIA:
Wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.
Strumień powietrza z klimatyzatora nie powinien być skierowany bezpośrednio na człowieka. Strumieniem zimnego powietrza można sterować za pomocą żaluzji (3).

 

CHŁODZENIE:
Chłodzenie jest domyślnym trybem pracy urządzenia uruchamianym po jego włączeniu przyciskiem „C”.
Urządzenie zapamiętuje ostanie ustawienia temperatury i prędkości wentylatora sprzed wyłączenia za pomocą przycisku „C” (po wyłączaniu z prądu urządzenie powraca do ustawień fabrycznych).
W przypadku gdy uruchomiony jest inny tryb, chłodzenie włącza się także przyciskiem „K”.
Chłodzenie jest sygnalizowane lampką kontrolną .
Na wyświetlaczu „I” pokazana jest ustawiona temperatura z zakresu 16°C do 31°C.
Do ustawiania temperatury służą przyciski „D” i „E”.
Szybkości pracy wentylatora ustala się za pomocą przycisków „G, F”.
Podczas korzystania z trybu osuszania rura odprowadzająca powietrze na zewnątrz musi być podłączona do urządzenia.

OSUSZANIE:
Włączyć urządzenie przyciskiem „C”
Nacisnąć przycisk „J”.
Na wyświetlaczu „I” pokaże się jest symbol „dh”.
Poziom wilgotności, przy którym funkcja się włącza jest stały – nie da się go zmienić.
Wentylator pracuje tylko z szybkością .
Podczas korzystania z trybu osuszania rura odprowadzająca powietrze na zewnątrz musi być podłączona do urządzenia, aby umożliwić usuwanie wilgoci.

WENTYLATOR:
W tym trybie działa tylko wentylator urządzenia.
Włączyć urządzenie przyciskiem „C”.
Nacisnąć przycisk „H”.
Na wyświetlaczu „I” pokaże się symbol „FA”.
Włączenie funkcji jest sygnalizowane lampką kontrolną
Szybkości pracy wentylatora ( / ) ustala się za pomocą przycisku „G,F”.
Aby wyłączyć należy nacisnąć przycisk „H,J,K” (zmiana trybu pracy) lub przycisk „C”
(wyłączenie urządzenia).


TRYB NOCNY:
Tryb nocny działa tylko łącznie z trybem chłodzenia.
Tryb nocny uruchamiany jest za pomocą przycisku „E”. Włączenie funkcji jest sygnalizowane lampką kontrolną Na wyświetlaczu „I” pokazana jest ustawiona temperatura. Wentylator pracuje tylko z szybkością
Aby wyłączyć tryb należy kolejny raz nacisnąć przycisk „E”.

OPÓŹNIONY START:
Urządzenie musi być wyłączone, ale podłączone do prądu.
Nacisnąć przycisk „A” – na wyświetlaczu „I” zaczną migać cyfry.
Za pomocą przycisków „B” i „D” wybrać czas z zakresu od 1 do 24 godzin.
Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać.
Włączenie funkcji sygnalizowane jest lamką kontrolną
Aby wyłączyć funkcję należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „A”.
Po włączeniu klimatyzator będzie działał w trybie chłodzenie zgodnie z wcześniejszymi
ustawieniami temperatury i szybkości pracy wentylatora.

 

TIMER:
Włączyć urządzenie przyciskiem „C”.
Wybrać żądany tryb pracy urządzenia (informacja powyżej).
Nacisnąć przycisk „A” – na wyświetlaczu „I” zaczną migać cyfry.
Za pomocą przycisków „B” i „D ” wybrać czas z zakresu od 1 do 24 godzin.
Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać.
Włączenie funkcji sygnalizowane jest lamką kontrolną
Aby wyłączyć funkcję należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „A”.
Zmiana trybu pracy jest możliwa gdy funkcja „TIMER” jest aktywna.

 

ODPROWADZENIE WODY:
Urządzenie jest wyposażone w układ odparowywania. Skroplona woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza, co zwiększa efektywność chłodzenia i obniża zużycie energii.
Jeżeli ilość wody w układzie osiągnie poziom maksymalny, na pulpicie sterowania zaświeci się lampka kontrolna i sprężarka przestanie pracować.

Ręczne usuwanie wody – rys. 6.
Urządzenie wyłączyć i przenieść w miejsce, gdzie można spuścić z niego wodę.
Wyjąć zatyczkę z otworu (14) i ostrożnie spuścić wodę.
Wsunąć zatyczkę w otwór (14). Włączyć urządzenie ponownie.

Ciągłe odprowadzenie wody – rys. 7.
Wyłączyć urządzenie. Wyjąć zatyczkę z otworu (10).
Zamontować gumową rurkę (nie jest w zestawie), a jej drugi koniec umieścić w pojemniku np. w wiadrze.

 

KONSERWACJA:
Uwaga. Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

CZYSZCZENIE:
Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Obudowę należy wyczyścić miękką wilgotną tkaniną.
Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie całej obudowy.
Urządzenia nie należy zraszać wodą.

 

FILTRY POWIETRZA:
Filtry powietrza zablokowane pyłem wpływają na zmniejszenie efektywności pracy urządzenia dlatego należy je czyścić co 2 tygodnie.
Filtry należy wysunąć z obudowy – rys. 7 – następnie myć w ciepłej wodzie (około 40°C) z obojętnym detergentem, opłukać i dokładnie osuszyć w zacienionym miejscu.

KONIEC SEZONU UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA:
Urządzenie wyłączyć i przenieść w miejsce, gdzie można spuścić z niego wodę.
Odkręcić nakrętkę z otworu „14”, wyjąć zatyczkę i ostrożnie spuścić wodę.
Wsunąć zatyczkę w otwór „14” i nakręcić zakrętkę.
Jeśli zastosowane było ciągłe odprowadzenie wody wyjąć rurkę z otworu „10”, wsunąć zatyczkę i nakręcić nakrętkę.
Włączyć urządzenie w trybie nawiewu na 2 godziny, aż do osuszenia klimatyzatora.
Po wyłączeniu, urządzenie należy odłączyć od zasilania.
Oczyścić filtr powietrza i po dokładnym osuszeniu zamontować w urządzeniu.
Zdemontowaną rurę wylotową (16) należy bezpiecznie zapakować.
Urządzenie należy zawinąć w plastikowy worek i ustawić w suchym miejscu.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
Przed nawiązaniem kontaktu w serwisem należy porównać objawy działania urządzenia z podanymi poniżej:

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Klimatyzator nie działa.

Brak zasilania.

Podłączyć urządzenie do gniazda linii zasilającej i włączyć.

na wyświetlaczu miga ikona image

Spuścić wodę.

Klimatyzator często uruchamia się samoczynnie.

Urządzenie ustawiono w świetle słonecznym.

Zasłonić okna.

Otwarte okna albo drzwi, dużo osób albo źródło ciepła w pomieszczeniu.

Zamknąć drzwi i okna, usunąć źródło ciepła.

Zabrudzony filtr.

Oczyścić albo wymienić filtr (filtry).

Zablokowany wlot albo wylot powietrza.

Udrożnić.

Urządzenie pracuje zbyt głośno.

Nierówne podłoże.

Ustawić urządzenie na równym, pełnym podłożu (mniejsze wibracje).

Sprężarka nie działa.

Uruchomiło się zabezpieczenie sprężarki.

Odczekać 3 minuty i uruchomić urządzenie ponownie po obniżeniu się temperatury.

 

Uwaga. W przypadku jakichkolwiek nietypowych objawów należynatychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Wezwaćuprawnionego elektryka.

Zmiany w powyższych danych nie muszą być publikowane w przypadkuusprawnienia produktu.

 

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie

220-240V~ 50Hz

Typ czynnika chłodzącego

R290/210g

Wydajność chłodzenia

9000Btu(2.64KW)

Pobór mocy

1010W

Dopuszczalne nadmierne ciśnienie robocze

STRONA ZASYSANIA

0.6MPa

STRONA WYLOTOWA

1.8MPa

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie

3.0MPa

Przepływ powietrza

350m³/h

 

Parametry bezpiecznika urządzenia:
Typ: 5ET lub SMT Napięcie: 250 V Prąd: 3,15 A
Uzupełnienie
Schemat ideowy klimatyzacji

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Eldom Sp. z o.o., ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katwice niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: klimatyzator przenośny KLC9100 jest zgodny
z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.eldom.eu/wsparcie/deklaracje

 

Instrukcja obsługi urządzenia za pomocą Wi-Fi i aplikacji:
Przed użyciem należy zapoznać się z podstawową instrukcja obsługi klimatyzatora, dołączonej do urządzenia, dostępnej również na stronie www.eldom.eu.

W związku z ciągłym rozwojem produktu oraz aplikacji mogą zostać wprowadzone zmiany, nie uwzględnione w niniejszej instrukcji. Zmiany te maja na celu poprawę funkcjonalności aplikacji i nie pogorszą właściwości użytkowych produktu. Aktualna wersja instrukcji jest do pobrania na stronie
www.eldom.eu.


OSTRZEŻENIA:
Zalecamy odłączenie klimatyzatora od źródła zasilania, podczas nieobecności, aby zapobiec niezamierzonemu włączeniu.

APLIKACJA „SMART LIFE - SMART LIVING”

Klimatyzatorem KLC9100 można sterować zarówno z poziomu panelu sterowania lub pilota jak i za pośrednictwem sieci domowej. Warunkiem jest stałe połączenie Wi-Fi z routerem 2,4 GHz i bezpłatna aplikacja „Smart Life - Smart Living” zainstalowana na urządzeniu mobilnym.
Aplikacja „Smart Life - Smart Living” jest dostępna dla systemów Android i iOS.

Wymagania systemowe dotyczące korzystania z aplikacji:
• iOs 8.0 lub nowszy
• Android 4.1 lub nowszy

POBIERANIE I INSTALACJA APLIKACJI:
W celu pobrania i zainstalowania aplikacji należy zeskanować poniższe kody QR (w zależności od systemu na urządzeniu mobilnym):


Google PlayApp Store
Aplikację można też wyszukać bezpośrednio w Google Play lub App Store.

UWAGA:
W zależności od dostawcy, pobieranie aplikacji może wiązać się z kosztami.

Aplikację można obsługiwać tylko po utworzeniu i zarejestrowaniu konta.
Jeżeli konto zostało wcześniej utworzone można się od razu zalogować, jeśli nie to należy je założyć.

ZAŁOŻENIE KONTA:
• Włączyć urządzenie i kliknąć pole „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Trzeba wyrazić zgodę na warunki polityki prywatności.
• Aplikacja automatycznie identyfikuje kraj użytkownika.
• Następnie należy wprowadzić adres e-mail i kliknąć pole „OTRZYMAJ KOD WERYFIKACYJNY”.
• Na podany adres zostanie wysłany 6-cio cyfrowy numer weryfikacyjny, który należy wprowadzić.

UWAGA: e-mail z numerem weryfikacyjnym może trafić do folderu SPAM w skrzynce pocztowej.

Po weryfikacji należy ustawić hasło i kliknąć pole „ZAKOŃCZONO”.
Po zakończeniu rejestracji nastąpi automatyczne zalogowanie do aplikacji.

KONFIGURACJA KONTA:
Przy pierwszym zalogowaniu się do aplikacji należy utworzyć rodzinę.
W tym celu należy – wpisać jej nazwę, podać lokalizacje (nie obowiązkowe) oraz ilość pokoi i kliknąć pole „Zakończ”.

LOGOWANIE:
• Włączyć aplikację i kliknąć pole „ZALOGUJ SIĘ UŻYWAJĄC ISTNIEJĄCEGO KONTA”.
• Wpisać adres e-mail oraz hasło i kliknąć pole „ZALOGUJ SIĘ”.
• Jeżeli konto zostało wcześniej skonfigurowane po zalogowaniu na ekranie pokaże się lista urządzeń, które można obsługiwać.

DODAWANIE URZĄDZENIA:
• Klimatyzator należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami podanymi na urządzeniu.
• Włączyć aplikację i kliknąć pole „DODAJ URZĄDZENIE” lub znak „+” (znajduje się w prawym górnym rogu).
• Z zakładki „DUŻE URZĄDZENIE” wybrać kategorię „KLIMATYZACJA”.
• Urządzenie można dodać gdy klimatyzator jest w trybie gotowości – wskaźnik na panelu sterowania szybko miga.
W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez ok 5 s. Jeżeli wskaźnik będzie migał wolno należ operację powtórzyć.
• Gdy wskaźnik zacznie szybko migać w aplikacji kliknąć pole „CONFIRM INDICATOR RAPIDLY BLINK”.
• Wybrać sieć Wi-Fi i wpisać hasło do niej.
• Poprawne podłączenie klimatyzatora do aplikacji sygnalizowane jest stałym podświetleniem wskaźnika .
• Po podłączeniu klimatyzatora na ekranie pojawi się jego nazwa, którą można zmienić.

STEROWANIE KLIMATYZATOREM ZA POMOCĄ APLIKACJI:
Klimatyzator musi być podłączony do zasilania, stać w zasięgu działania sieci Wi-Fi i być połączony z aplikacją.
Należy się zapoznać ze sposobem działania klimatyzatora opisanym w podstawowej instrukcji dołączanej do urządzenia.
• Włączyć aplikację i wybrać z listy urządzenie.
• W dolnej części pojawi się pasek sterowania.
• Włączyć klimatyzator przyciskiem „POWER” – urządzenie uruchomi się w trybie chłodzenia. Przyciskami „-” i „+” można ustawić żądaną temperaturę, a przyciskiem „FAN SPEED” prędkość wentylatora.
• Zmiana sposobu działania klimatyzatora (chłodzenie, osuszanie, wentylacja) możliwa jest za pomocą przycisku „MODE”.
• Tryb nocny włączany jest przyciskiem „FUNCTION”.
• Przycisk „TIMER” służy do planowanie włączania i wyłączania klimatyzatora.


Ogólne
EAN 5908277385095
Sterowanie panel dotykowy, pilot WiFi controlled + aplikacja na systemy: Android / iOS
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 69,8 x 35,4 x 33,8 cm
Funkce
Tryby pracy 3w1: CHŁODZENIE, WENTYLACJA, OSUSZANIE
Funkcja opóźnionego startu TAK
Tryb nocny TAK
Timer TAK
Wyświetlacz LCD TAK
Parametry elektryczne
Moc 1010W
Klasa energetyczna A
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Parametry fizyczne
Typ czynnika chłodzącego R290/210g
Wydajność chłodzenia 9000BTU (2.64kW)
Przepływ powietrza 350m³/h
Zalecana powierzchnia pomieszczenia do 25 m2
Wydajność osuszania 24l/dzień
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis Door-to-door
Ostatní
Kód EAN 5908277385095
Hmotnost netto 23.00 kg
Hromadné balení 39.00 x 39.50 x 87.50 cm
Počet kusů v hromadném balení 1
Balení 39.00 x 39.50 x 87.50 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Příslušenství a díly

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu