Technologia w służbie Twojego zdrowia!

Technologia wkrada się we wszystkie dziedziny naszego życia. Dlaczego nie wykorzystać jej do walki o wymarzona sylwetkę? Teraz pomiary, które dotąd znane były Ci jedynie z profesjonalnych salonów dietetyków, przeprowadzisz we własnym domu! Inteligentna waga osobowa TWO500 allie nie tylko precyzyjnie zmierzy wagę, ale także określi poziomu tłuszczu, wody, mięśni, masy kostnej, tłuszczu trzewnego, BMR, białka, otyłości, wieku biologicznego oraz LBM !

Wagę bardzo prosto połączysz ze swoim smartfonem za pomocą dedykowanej mu intuicyjnej aplikacji, w której możesz utworzyć aż 8 kont użytkowników.

 

UŻYTKOWANIE WAGI Z APLIKACJĄ:
Waga komunikuje się z urządzeniami bezprzewodowo dysponującymi technologią Bluetooth w wersji minimum 4.0 i systemami operacyjnymi iOS 7.0/Android 4.3 lub nowszymi.

Aplikacja nie jest zoptymalizowana pod kątem tabletów. 

 

ŁATWA INSTALACJA W 4 KROKACH:

 • Pobierz aplikację za pomocą kodu umieszczonego poniżej (znajduje się także na okładce instrukcji) lub wyszukaj w "App Store" lub "Google Play" wpisując słowo kluczowe: „OKOK·International”.
 • Przy pierwszym użyciu utwórz nowe konto użytkownika.
 • Upewnij się, że w Twoim smartfonie jest włączona transmisja „Bluetooth”.
 • Uruchom aplikację. 

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów aplikacja i jej wygląd mogą z czasem ulec zmianie.

 

Waga dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych (biała i czarna)

 


SPECYFIKACJA:

 • 1 pomiar 12 parametrów:
  - masa ciała
  - wskaznik BMI
  - zawartości tłuszczu
  - zawartości mięśni
  - zawartości wody
  - zawartości kości
  - zawartości tłuszczu trzewnego
  - BMR – wskaźnik podstawowej przemiany materii
  - zawartości białka
  - poziom otyłości
  - wiek biologiczny
  - LBM – masa ciała bez tkanki tłuszczowej
 • dedykowana aplikacja
 • 8 kont użytkowników
 • zasilanie: 2 x AAA (załączone)
 • waga maksymalna: 180 kg
 • dokładność podziałki: 100 g
 • dokładność wskazania: 500 g
 • moc nadajnika: 1mW
 • kolor: czarna
 • EAN: 5908277386009

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony

 

 


WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:
1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
3. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
4. Nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra.
5. Nie stawać na wadze mokrymi stopami.
6. Przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym. Podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami.
7. Dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi.
8. Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać w wodzie.
9. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
10. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione
i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
11. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.

 

UWAGA
1. Podczas użytkowania waga wytwarza prąd o małym natężeniu, który przebiega przez ciało. Może to powodować nieprawidłowe działanie urządzeń
elektromedycznych (np. rozrusznika serca), co stanowi ryzyko dla zdrowia użytkownika.
2. Nie zaleca się użytkowania wagi przez kobiety ciężarne, chorych dializowanych.

UWAGA
A. Wskaźniki oszacowane za pomocą urządzenia są jedynie wartościami orientacyjnymi dla celów użytkownika, a nie dla celów medycznych. Jeśli wspomniane wartości procentowe są niższe lub wyższe od podanych wartości referencyjnych, należy skontaktować się z lekarzem w celu konsultacji.
B. Aby wyniki pomiaru były dokładne nie należy umieszczać wagi w polu elektromagnetycznym (np. w pobliżu kuchenek mikrofalowych}.
C. Mokra powierzchnia wagi może być śliska.

Eldom Sp. z o.o., 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5a, niniejszym oświadcza, że produkt: inteligentna waga osobowa TWO500, TWO550, TWO600 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.eldom.eu/wsparcie/deklaracje/

 

OPIS OGÓLNY (RYS. I)
1. Wyświetlacz
2. Elektrody
3. Pokrywa baterii (tylna część wagi)
4. Przycisk zmiany jednostek (tylna część wagi)

DANE TECHNICZNE:
- waga maksymalna: 180 kg
- dokładność podziałki: 100 g
- dokładność wskazania: 500 g
- zasilanie: bateria 2 x AAA (załączone)
- moc nadajnika: 1mW

 

PRZEZNACZENIE:
Waga przeznaczona jest do pomiaru wagi, a także określanie poziomu tłuszczu, wody, mięśni, masy kostnej, tłuszczu trzewnego, BMR, białka, otyłości, wieku biologicznego oraz LBM.
Wyznaczanie wskaźników oparte jest na parametrach takich jak waga, wzrost, wiek itp. i pozwala określić ogólną kondycję organizmu.
Zaleca się dokonywanie pomiarów o tej samej porze (np.19.00-21.00). Wyniki pomiaru mogą być błędne po wyczerpujących ćwiczeniach fizycznych, podczas stosowania forsownej diety oraz w stanie silnego odwodnienia.
Wagę należy używać na twardej i płaskiej powierzchni.
Podczas wykonywania pomiaru należy stać spokojnie.
Pomiary mogą dawać nieodpowiednie wyniki w przypadku:
- dzieci oraz dorosłych powyżej 70 roku życia (można używać zwykłego trybu ważącego)

OBSŁUGA:
Wymiana baterii:
1. Otworzyć pokrywę baterii (3) znajdującą się na spodzie urządzenia.
2. Delikatnie podważyć i wyjąć baterie.
3. Włożyć nowe baterie i delikatnie docisnąć, aż do zaskoczenia zaczepu. Należy zwrócić uwagę na polaryzację.
4. Zamknąć pokrywę (3).
Zużyte baterie powinny być wyrzucane do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

ZMIANA JEDNOSTEK WAŻENIA:
Można zmienić jednostkę ważenia (kg/lb/st) przyciskiem (4) znajdującym się na spodzie wagi.


UŻYTKOWANIE BEZ UŻYCIA APLIKACJI:

TRYB ZWYKŁEGO WAŻENIA
- Postawić wagę na stabilnej, suchej powierzchni.
- Stanąć na wadze równomiernie rozmieszczając stopy (waga uruchomi się automatycznie).
- Odczekać kilka sekund aż wskazanie wagi się ustabilizuje.
- Odczytać wskazanie wyświetlacza.

UŻYTKOWANIE Z APLIKACJĄ
UWAGA
W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów aplikacja i jej wygląd mogą z czasem ulec zmianie.
Waga łączy się z urządzeniami dysponującymi złączem minimum Bluetooth 4.0 i systemami operacyjnymi iOS 7.0/Android 4.3 lub nowszymi. Waga nie jest zoptymalizowana pod kątem tabletów. Można założyć 8 kont użytkowników.
1. Należy pobrać aplikację za pomocą kodu umieszczonego na okładce instrukcji lub wyszukać w "App Store" lub "Google Play" słowo kluczowe „OKOK·International”.
2. Przy pierwszym użyciu należy utworzyć nowe konto użytkownika.
3. Upewnić się, że w smartfonie jest włączona transmisja przez złącze „Bluetooth”.
4. Uruchomić aplikację.
5. Wejść boso na wagę i równomiernie rozmieścić stopy na elektrodach (2).
6. Pomiary pojawią się na wyświetlaczu wagi oraz w aplikacji.
7. Wszystkie pomiary zostaną automatycznie zapisane w historii danych w aplikacji.

UWAGA
W aplikacji w zakładce „Dynamika” będą widoczne wszystkie pomiary dokonane przez użytkownika natomiast w zakładce „Tendencja” będzie brany pod uwagę tylko jeden pomiar z danego dnia.
Aplikacja pozwala na śledzenie w czasie zmian 12 parametrów. Dokładne wyjaśnienia odnośnie wskaźników dostępne są w aplikacji.
W aplikacji parametry podzielone są na dwie grupy:
- Parametry podstawowe - rys. II.
- Parametry dodatkowe - rys. III, które należy aktywować w aplikacji: ustawienia/indeks zdrowotności (rys. IV).

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
1. Nie zanurzać w wodzie.
2. Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


Ogólne
EAN 5908277386009
Pomiar tkanki tłuszczowej, mięśniowej,BMI,poziomu wody w organiźmie TAK
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 2.3 x 30.2 x 26.7 cm
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Właściwości pomiarowe
Waga maksymalna 180 kg
Dokładność podziałki 100 g
Dokładność wskazania 500 g
Parametry fizyczne
Platforma z bezpiecznego szkła TAK
Funkce
Wyświetlacz LCD TAK
Automatyczne wyłączanie TAK
Dedykowana aplikacja TAK
Bluetooth TAK
Parametry elektryczne
Typ baterii 2x AAA (brak w zestawie)
Ostatní
Kód EAN 5908277386009
Hmotnost netto 1.60 kg
Hromadné balení 30.00 x 31.50 x 34.00 cm
Počet kusů v hromadném balení 8
Balení 3.70 x 28.50 x 31.50 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu