Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

Grzejnik olejowy HO110C ribby ELDOM

 

Grzejnik olejowy… i problem chłodu z głowy 

 

Kiedy za oknem zimno, buro i ponuro, a Ty natychmiast potrzebujesz dodatkowego ciepła sięgnij po niezawodny grzejnik olejowy HO110C.
Dzięki niemu szybko i efektywnie ogrzejesz przestrzeń zarówno w swoim domu jak i biurze. 

Grzejnik olejowy HT110C ribby został wyprodukowany zgodnie z najwyższymi wymogami, z wykorzystaniem zaawansowanej technologii. Dzięki wykonaniu według wysokich standardów, jest bezpieczny i łatwy w użyciu. Jest wyposażony w regulowany termostat, lampkę kontrolną oraz wyłącznik bezpieczeństwa.
Bardzo szybko się nagrzewa i pracuje niezwykle cicho. Stabilne nóżki z obrotowymi kółkami oraz wygodny uchwyt zapewniają mobilność urządzenia.

 

 

 

 

>> KARTA PRODUKTU HO110C

 

 

SPECYFIKACJA:

 • 3 stopnie mocy
 • szybkie nagrzewanie
 • regulowany termostat
 • lampka kontrolna
 • uchwyt ułatwiający przenoszenie
 • stabilne nóżki z obrotowymi kółkami zapewniające mobilność
 • wyłącznik bezpieczeństwa
 • cicha praca
 • moc: 2500 W
 • EAN: 5908277386542

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń, dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek bezpieczeństwa, może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby moc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.

 1. Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdem zasilającym.

 1. Miejsce ustawienia urządzenia powinno zapewniać jego stabilność. Przewód przyłączeniowy nie może przebiegać w pobliżu otworów wylotowych gorącego powietrza. Przewód nie powinien być także przygniatany lub prowadzony w pobliżu ostrych krawędzi. Należy uważać, aby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami

 1. Należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci przed czyszczeniem i konserwacją, w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania - POCZEKAĆ AŻ WYSTYGNIE.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.

 1. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.

 2. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, zasłony, wykładziny itp. oraz materiałów, które mogą ulec deformacji.

 1. Nie używać w pomieszczeniach podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz gdzie używa się palnych rozpuszczalników, lakierów lub klei.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Używać tylko w pozycji pionowej.

 1. Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.

 1. Przenosić urządzenie tylko za pomocą uchwytu.

 2. OSTRŻENIE: Nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały dostęp do urządzenia. W czasie eksploatacji temperatura powierzchni grzejnika może być dosyć wysoka.

 1. W czasie pracy nie zakrywać urządzenia ubraniami ani innymi tkaninami.

 1. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

 2. Nie stosować urządzenia do suszenia ubrań.

 3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Należy trzymać urządzenie oraz jego przewód z dala od dzieci.

 1. Osłona elementów grzejnych ma na celu zapobieganie bezpośredniemu do nich dostępowi i musi być na miejscu, gdy grzejnik jest w użyciu.

 1. Osłona elementów grzejnych nie daje pełnej ochrony dla małych dzieci i osób niedołężnych.

 1. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

 2. Należy odłączyć urządzenie z sieci w czasie gdy jest nieużywany.

 1. Przed schowaniem urządzenia należy odczekać aż ostygnie.

 2. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone.

 1. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.

 1. Urządzenie jest wypełnione dokładną ilością specjalnego oleju.

 1. W przypadku wycieku oleju skontaktować się z serwisem.

 2. Należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji oleju podczas złomowania urządzenia.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy - wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Grzejnika nie należy używać w pomieszczeniu, którego powierzchnia podłogi jest mniejsza niż 5 m2.

 1. Firma Eldom sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywać grzałki.

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach


UWAGA!

Grzejnik olejowy jest źródłem ciepła, dopóki jest używany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane z najwyższą starannością


OSTRZE
ŻENIE: Urządzenia nie wolno włączać bez przymocowanych kołek. Używać tylko w pozycji pionowej (kołka na dole, elementy sterujące na górze), każda inna pozycja może stworzyć niebezpieczną sytuację.


UWAGA: Woreczek foliowy mo
że stanowić niebezpieczeństwo

aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Termostat
 2. Włącznik zasilania
 3. Lampka kontrolna
 4. Uchwyt
 5. Otwory wentylacyjne
 6. Kołka samonastawne
 7. Żebra grzewcze

DANE TECHNICZE:

 • moc: 2500 W
 • napięcie zasilania: 220-240 V ~ 50-60 Hz

 

PRZEZNACZENIE:

Grzejnik olejowy HO110 przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Został wyprodukowany zgodnie z najwyższymi wymogami i wykorzystaniem zaawansowanej technologii. Dzięki wykonaniu według wysokich standardów, jest bezpieczny i łatwy w użyciu.

 

MONTAŻ:

 • po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym,
 • zamocować nóżki z kołkami (6) rys. 2,

- ostrożnie ustawić urządzenie do góry nogami (najlepiej na miękkiej powierzchni tak, aby nie uszkodzić powłoki ochronnej).

- zamontować metalowe podstawy kołek za pomocą klamer i nakrętek – podstawy powinny być rozmieszczone jak na rys. 1.

- kołka samonastawne umieścić w zamontowanych podstawach i dokręcić za pomocą dołączonych nakrętek.

- obrócić grzejnik z powrotem do właściwej dla niego pozycji pionowej.

 • ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu, min 2 m od mebli i rzeczy łatwopalnych.

 

 

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

UWAGA

Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.

Nie zakrywać otworów wylotowych w czasie pracy urządzenia.

 • ustawić termostat (1) w pozycji „LOW”, a włącznik (2) w pozycji “OFF” (urządzenie wyłączone),
 • podłączyć urządzenie do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
 • za pomocą przełącznika (2) wybrać moc grzania:

- „I” moc 1000W

- „II” moc 1500W

- „III” moc 2500W

 • urządzenie rozpoczyna pracę po wybraniu temperatury działania za pomocą pokrętła termostatu (1).
  Ustawienie najwyższej temperatury pracy następuje przy ustawieniu pokrętła termostatu (1) w pozycji „HIGH” oraz wybraniu poziomu grzania „III
 • praca urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną (3).

 

WSKAZÓWKI:

 • Przenosić urządzenie tylko za pomocą uchwytu (4).
 • Urządzenie działa tylko w pozycji pionowej. Posiada zabezpieczenie odcinające zasilanie w przypadku jego przewrócenia.
 • W czasie pracy nie zakrywać grzejnika ubraniami ani innymi tkaninami. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
 • Urządzenie posiada zabezpieczenie termiczne odcinające zasilanie w przypadku przegrzania. W takiej sytuacji należy pokrętło termostatu ustawić w pozycji „LOW”, odłączyć urządzenie od sieci i usunąć przyczynę przegrzania. przed ponownym włączeniem urządzenia należy odczekać do jego ostygnięcia.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i odczekać do wystygnięcia,
 • urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,
 • nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości,
 • obudowę przecierać wilgotną szmatką.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
 • należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

 • urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
 • nie może być używane do celów zawodowych,
 • gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu