Grill kontaktowy GK130 plaat

Dziś jest w planie… grillowanie!

To niesamowite urządzenie wyniesie Twoje domowe barbecue na zupełnie nowy poziom!
Dzięki 2 funkcjom GK130 plaat sam wybierasz czy masz ochotę na szybki ruszt czy raczej na biesiadę przy prawie klasycznym, otwartym grillu. Prawie… bo grill elektryczny nie wymaga spalania węgla i podtrzymywania ognia.
Nie wydziela także duszących, gryzących zapachów spalenizny – możesz używać go więc w ogrodzie, na balkonie, a nawet… w swoim salonie! Zawsze wtedy kiedy o tym zamarzysz!


Jego płyty grzejne o wymiarach  25,6 x 17,8 cm pokryte są powłoką antyadhezyjną . Urządzenie wyposażone jest w praktyczne odprowadzanie tłuszczu do specjalnego pojemnika. 2 lampki kontrolne oraz regulacja temperatury ułatwiają precyzyjne ustawienie parametrów grilla. Blokada płyt oraz nienagrzewający się uchwyt gwarantują jego bezpieczne użytkowanie. Do urządzenia dołączona jest specjalna szpatułka ułatwiająca czyszczenie płyt.

 

 

 

 

Do każdego grilla elektrycznego GK130 PLAAT dodajemy książeczkę z autorskimi przepisami Jakuba Kuronia.

  

SPECYFIKACJA:

 • 2 funkcje:
  - grill kontaktowy - możliwość grillowania produktów o różnej grubości
  - grill płaski - duża powierzchnia grillowania
 • dedykowana szpatułka ułatwiająca czyszczenie płyt
 • obudowa ze stali szlachetnej
 • płyty z powłoką antyadhezyjną
 • regulacja temperatury
 • 2 lampki kontrolne
 • płyty o wymiarach: 25,6 x 17,8cm z powłoką antyadhezyjną
 • praktyczne odprowadzenie tłuszczu
 • funkcjonalny pojemnik na tłuszcz
 • nienagrzewający się uchwyt
 • prosta obsługa
 • blokada płyt ułatwiająca przechowywanie
 • moc: 1600 W
 • EAN: 5908277386375

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
2. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
3. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
4. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
5. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
6. Nie używać na wolnym powietrzu.
7. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, firany, wykładziny itp.
8. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
9. Części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt.
10. Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu produktów. Gotowe produkty są gorące i mogą poparzyć.
11. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
14. Nie przykrywać urządzenia w czasie pracy.
15. Nie wkładać do urządzenia produktów w foliach metalowych.
16. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
17. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
18. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
19. Nie wieszać przewodu na ostrych krawędziach i nie dopuszczać, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
20. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE:

- Rozkładanie górnej płyty dozwolone jest tylko gdy urządzenie jest zimne. W innym przypadku istnieje ryzyko oparzenia.
- Przy rozkładaniu urządzenia przewód zasilający przeprowadzić tak, aby nie miał kontaktu z górną płytą.

 

Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Pokrywa górna
2. Uchwyt
3. Lampka kontrolna – podłączenie
4. Termostat
5. Lampka kontrolna – praca
6. Blokada płyt
7. Blokada „180 stopni”
8. Podstawa
9. Pojemnik na tłuszcz
10. Wylewka
11. Płyty grzejne
12. Szpatułka

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 1600W
- napięcie zasilania: 220-240 V~ 50/60 Hz

 

PRZEZNACZENIE:

Grill GK130 przeznaczony jest do grillowania, smażenia, podgrzewania itp. różnego rodzaju potraw. Dzięki ruchomej górnej płycie może być wykorzystany jako grill kontaktowy (jednoczesne opiekanie produktów o różnej grubości z dwóch stron) albo jako tradycyjny grill poziomy (po otwarciu do 180 stopni).


PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:

 • Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.
 • Przed pierwszym użyciem wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte, (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).
 • Podczas pierwszego użycia może wydzielać się specyficzny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to proces normalny i ustępuje po pewnym czasie.
 • W pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno. Pierwsze użycie urządzenia powinno odbyć się bez produktów.

 

OBSŁUGA:

Przed przystąpieniem do użytkowania i podłączeniem urządzenia do sieci zgodnej z parametrami podanymi na urządzeniu, termostat (4) należy ustawić w pozycji „0”.

 

GRILL KONTAKTOWY

 • Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
 • Opuścić pokrywę (1).
 • W podstawie (8) zamontować pojemnik na tłuszcz (9) – zdjęcie 1.
 • Włączyć urządzenie do sieci. Zapali się czerwona lampka kontrolna (3).
 • Termostatem (4) ustawić temperaturę. W trakcie nagrzewania się urządzenia świeci się zielona lampka (5), która zgaśnie, gdy urządzenie osiągnie wymaganą temperaturę.
 • Otworzyć pokrywę (1) trzymając za uchwyt (2). Ułożyć produkty i delikatnie opuścić pokrywę (1). Nie dociskać pokrywy (1), aby nie zgnieść produktów oraz nie blokować jej w czasie pracy blokadą (6). Pokrywa (1) automatycznie dopasowuje się do grubości produktów.

 

UWAGA:

Blokada (6) służy tylko do zabezpieczenie urządzenia przed otwarciem przy przechowywaniu. Nie wolno jest używać w trakcie pracy urządzenia.

Podczas pieczenia zielona lampka kontrolna (5) zapala się i gaśnie. Termostat utrzymuje odpowiednią temperaturę.

 • Po zakończeniu pieczenia wyjąć produkty. Aby nie uszkodzić płyt grzejnych należy używać dołączonej do urządzenia szpatułki (12) ewentualnie sztućców drewnianych lub z tworzyw sztucznych odpornych na wysokie temperatury.
 • W trakcie przygotowywania kolejnych porcji produktów zamknąć pokrywę (1), aby utrzymać temperaturę.
 • Należy regularnie opróżniać pojemnik (9).
 • Po całkowitym zakończeniu opiekania należy odłączyć urządzenie od sieci.

 

GRILL POZIOMY:

 • Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
 • Nacisnąć przycisk blokady (7) i trzymając za uchwyt (2) rozłożyć górną płytę.

 

UWAGA:

Rozkładanie górnej płyty dozwolone jest tylko gdy urządzenie jest zimne. W innym przypadku istnieje ryzyko oparzenia. Przewód zasilający przeprowadzić tak, aby nie miał kontaktu z górną płytą.

 • W podstawie (8) zamontować pojemnik na tłuszcz (9) – zdjęcie 1.
 • Włączyć urządzenie do sieci. Zapali się czerwona lampka kontrolna (3).
 • Termostatem (4) ustawić temperaturę. W trakcie nagrzewania się urządzenia świeci się zielona lampka (5), która zgaśnie, gdy urządzenie osiągnie wymaganą temperaturę.
 • Ułożyć produkty na płytach i grillować odwracając je co jakiś czas.
 • Podczas pieczenia zielona lampka kontrolna zapala się i gaśnie (5). Termostat utrzymuje odpowiednią temperaturę.
 • Po zakończeniu pieczenia zdjąć produkty. Aby nie uszkodzić płyt grzejnych należy używać dołączonej do urządzenia szpatułki (12) ewentualnie sztućców drewnianych lub z tworzyw sztucznych odpornych na wysokie temperatury.
 • Należy regularnie opróżniać pojemniki (9).
 • Po całkowitym zakończeniu opiekania należy odłączyć urządzenie od sieci.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od prądu i pozostawić do ostygnięcia.
 • Pojemnik (9) należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia.
 • Nie należy zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
 • Na początku należy przetrzeć płyty grzejne (11) ręcznikami papierowymi, aby usunąć tłuszcz.
 • Następnie należy oczyścić urządzenie i kabel lekko wilgotną ściereczką. Przed kolejnym użyciem urządzenia należy wytrzeć je do sucha.
 • Nie używać detergentów i rozpuszczalników.
 • W przypadku osadów trudnych do usunięcia nie należy używać twardych narzędzi, gdyż mogą zniszczyć powłoki zastosowane na płytkach urządzenia. Na uciążliwe zabrudzenia najlepiej jest położyć mokrą ścierkę, która rozmiękcza osady, a następnie przetrzeć papierowym ręcznikiem.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
 • Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

 • Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
 • Nie może być używane do celów zawodowych.
 • Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

 

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277386375
Obudowa ze stali szlachetnej
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 12 x 26 x 30.5 cm
Wymiary płyt 25.6 x 17.8 cm z powłoką antyadhezyjną
Akcesoria dedykowana szpatułka ułatwiająca czyszczenie płyt , funkcjonalny pojemnik na tłuszcz
Parametry elektryczne
Moc 1600W
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50/60Hz
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Funkce
prosta i wygodna obsługa TAK
Lampka kontrolna TAK
Powierzchnia z powłoką antyadhezyjną TAK
Regulacja temperatury TAK
Praktyczne odprowadzenie tłuszczu TAK
2 funkcje: grill kontaktowy - możliwość grillowania produktów o różnej grubości ; grill płaski - duża powierzchnia grillowania
Ostatní
Kód EAN 5908277386375
Hmotnost netto 2.00 kg
Hromadné balení 35.00 x 62.00 x 32.00 cm
Počet kusů v hromadném balení 4
Balení 15.00 x 33.00 x 30.00 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu