Golarka do ubrań GDS7 bea

 

Twoje ubrania zasługują na to!

Twoje ubrania są Twoją wizytówką, a nasza golarka GDS7 pomoże Ci zadbać o ich nieskazitelną prezencję! Nie ważne, czy czeka Cię formalne spotkanie, eleganckie party czy też na co dzień zależy Ci na idealnym looku, nasza golarka jest gotowa sprostać Twoim oczekiwaniom!

 

GDS7 BEA to nie tylko praktyczne narzędzie, ale także stylowy element wyposażenia. Funkcjonalność idzie tu ramię w ramie z estetyką!

Dokładnie tak - dzięki efektownemu, ale prostemu i intuicyjnemu designowi, korzystanie z tego urządzenia to prawdziwa przyjemność. Nasza golarka została stworzona z myślą o Twojej wygodzie.

Jej wytrzymałe, metalowe sitko w połączeniu z wydajnym nożem to gwarancja skutecznego usuwania wszelkich zanieczyszczeń z Twoich ubrań, a odpowiednio zoptymalizowana konstrukcja zapewnia maksymalnie efektywne działanie przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, nawet wymagających tkanin.
Urządzenie działa na baterie, co gwarantuje niezależność i mobilność użytkowania.

Odkryj zalety naszej golarki do ubrań i doświadcz komfortu w pielęgnacji swojej garderoby. Zadbaj o zawartość swojej szafy szybko i skutecznie, bez konieczności kosztownych wizyt u profesjonalisty. Ta golarka to przyjazna cenowo inwestycja, która przyniesie Ci wiele korzyści na co dzień.

 

Daj swoim ubraniom to, na co zasługują - nieskazitelny wygląd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • duży pojemnik
 • łatwa w czyszczeniu
 • metalowe sitko
 • pędzelek do czyszczenia
 • zasilanie: 2xAA (baterie nie załączone)
 • moc: 3W
 • EAN: 5908277388119

 


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby moc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego – przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami

 2. Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środkow chemicznych, po czym wytrzeć do sucha.

 1. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

 2. Regularnie sprawdzać, czy urządzenie lub jego część nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. Nie włączać urządzenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.UWAGA:
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.


Nóż (3) jest elementem eksploatacyjnym i powinien być
poddawany regularnej konserwacji.

 

 

GWARANCJA:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres: Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania).

Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzetdo-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13 lub mailowo: serwis@edom.eu

Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/ sprzedawcy za towar.

Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Pokrywa pojemnika
 2. Osłona
 3. Nożyk
 4. Pojemnik
 5. Korpus
 6. Włącznik
 7. Komora baterii
 8. Pokrywa komory baterii
 9. Szczoteczka

 

DANE TECHNICZNE:

zasilanie: 2 x AA (baterie nie należą do wyposażenia).

 

PRZEZNACZENIE:

Golarka GDS7 przeznaczona jest do odświeżania rożnego rodzaju odzieży i tkanin. Usuwanie tzw. kłaczków czy meszków z materiału powoduje, że znowu wygląda on świeżo.

Urządzenie można stosować nie tylko na ubraniach, ale także na zasłonach, kocach, czy tapicerowanych meblach.

 

INSTALACJA / WYMIANA BATERII:

 • Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
 • Otworzyć pokrywę baterii (8).
 • Wyjąć baterie.
 • Włożyć nowe baterie - należy zwrócić uwagę na polaryzację.
 • Zamknąć pokrywę (8).

Zużyte akumulatory należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

 • Przed uruchomieniem dokładnie założyć osłonę (2) oraz pokrywę pojemnika (1).
 • Nie włączać golarki kiedy osłona (2) jest luźna.
 • UWAGA. Urządzenie nie działa w przypadku źle zamontowanej osłony (2).
 • Golarka rozpoczyna pracę po naciśnięciu włącznika (6).
 • Delikatnie przesuwać golarkę po płasko ułożonym ubraniu.
 • Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie nacisnąć włącznik (6).

WSKAZÓWKI:

 • Nie golić kłaczków z ubrań kiedy ubranie znajduje się na ciele, grozi to okaleczeniemciała.
 • Przed użyciem wypróbować w mało widocznym miejscu na ubraniu.
 • Szczególną uwagę należy zachować przy goleniu następujących części ubrań:

- wokół guzików i zamków błyskawicznych,

- części wystających,

- łączeń,

- szwów,

- przedmiotów przyklejonych do ubrania,

- części delikatnych.

 • Przesuwać urządzenie zgodnie ze wzorem na ubraniu.
 • W przypadku opornych kłaczków przesuwać urządzenie wzdłuż wzoru pionowo i poziomo.
 • W przypadku cienkich ubrań złożyć dwie warstwy ubrania i golić np. na desce do prasowania
 • Unikać włączania golarki kiedy nie zbiera kłaczków, tarcie między osłoną a wewnętrznym nożykiem może się zwiększyć i skrócić trwałość osłony i nożyka.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • Gdy pojemnik napełni się w około 80%, należy wyczyścić pojemnik i wewnętrzny nożyk.
 • przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i wyłączyć,
 • urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,
 • nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia,
 • obudowę przecierać wilgotną szmatką,
 • zdjąć pokrywę (1) oraz osłonę (2), odkręcając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
 • wysunąć nożyk (3),
 • za pomocą szczoteczki (9) wyczyścić osłonę, nożyk oraz mechanizm napędowy,
 • opróżnić pojemnik (4).

 

UWAGA. Zachować ostrożność w trakcie wyjmowania i czyszczenia nożyka (3). Nóż (3) jest ostry. Metalowe sitko osłony (2) należy czyścić bardzo delikatnie. Nie dociskać.


Ogólne
EAN 5908277388119
Akcesoria pędzelek do czyszczenia
Model duży przeźroczysty pojemnik
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 13.9 x 7.3 x 6.8 cm
Parametry elektryczne
Zasilanie 2 baterie AA (brak w zestawie)
Moc 3W
Możliwość samodzielnej wymiany akumulatorów TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Parametry fizyczne
Metalowe sitko TAK
Funkce
Łatwość czyszczenia TAK
Ostatní
Kód EAN 5908277388119
Hmotnost netto 0.17 kg
Hromadné balení 37.00 x 43.00 x 46.50 cm
Počet kusů v hromadném balení 60
Balení 8.20 x 8.50 x 14.50 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Příslušenství a díly

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu