Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

STOP dla kłaczków i zmechaceń!

Wełniane czapki, szaliki i swetry zawsze mogą wyglądać jak nowe! Wystarczy użyć naszej wygodnej i skutecznej golarki do ubrań!
Nadaje się do odświeżania różnego rodzaju odzieży i tkanin! Doskonale sprawdza się także przy zasłonach, kocach czy tapicerowanych meblach. Posiada specjalną nakładkę z regulowaną długością cięcia (nakładka dystansowa) - do stosowania w przypadku delikatnych materiałów oraz materiałów z długim włosem.
Dzięki temu wszystkie kłaczki i meszki można bezpiecznie usuwać, bez najmniejszych obaw o uszkodzenie tkaniny. Jest też wyposażona w czujnik bezpieczeństwa i nie zadziała, gdy osłona noży nie została poprawnie zamontowana.

Model GDS6 YAGA jest zasilany akumulatorowo (ładowanie akumulatora sygnalizuje lampka kontrolna) i bardzo poręczny. Ma pojemnik na zmechacenia, który łatwo się opróżnia oraz dołączony do zestawu pędzelek, służący do oczyszczania m.in. osłony i noży tnących.
Istnieje też możliwość samodzielnej wymiany zużytych akumulatorów.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • nowoczesny i skuteczny system do usuwania zmechaceń z garderoby
 • usuwa zmechacenia ze swetrów, spodni, bluzek, kocy itp.
 • komfortowa w użyciu
 • nasadka z regulacją dla delikatnych tkanin
 • łatwy do czyszczenia pojemnik na zmechacenia
 • możliwość samodzielnej wymiany akumulatorów
 • czujnik bezpieczeństwa
 • przeznaczone do różnych powierzchni (materiałów)
 • pędzelek do czyszczenia
 • zasilanie akumulatorowe
 • moc: 3W
 • EAN: 5908277385507

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
1. podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
2. sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają
3. nie używać urządzenia do celów innych niż te wymienione w instrukcji
4. nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta
5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
6. napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
7. używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
8. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Nakładka dystansowa
2. Osłona
3. Nożyk
4. Korpus
5. Lampka
6. Włącznik
7. Uchwyt
8. Gniazdko zasilania
9. Pojemnik
10. Szczoteczka
11. Pokrywa akumulatora


DANE TECHNICZE:
- moc: 3W
- napięcie zasilania: 100-240V ~ 50Hz
- zasilanie akumulatorowe
- akumulator: 2 x Ni-MH 600mAh
- czas ładowania: 8 godzin

PRZEZNACZENIE:
Golarka GDS6 przeznaczona jest do odświeżania różnego rodzaju odzieży i tkanin. Usuwanie tzw. kłaczków czy meszków z materiału powoduje, że znowu wygląda on świeżo. Urządzenie można stosować nie tylko na ubraniach, ale także na zasłonach, kocach, czy tapicerowanych meblach.
Nakładka dystansowa z regulowana długością cięcia umożliwia bezpieczne usunięcie kłaczków bez obaw, że odświeżany materiał ulegnie zniszczeniu.


UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
- używanie urządzenia możliwe jest WYŁĄCZNIE po naładowaniu akumulatora,
- należy prawidłowo podłączyć kabel zasilający do gniazda (8),
- urządzenie wyposażone jest w akumulatory, których czas ładowania wynosi około 8 godz. Aby przedłużyć żywotność akumulatorów ładowanie powinno odbywać się w jednym, nieprzerwanym cyklu po całkowitym rozładowaniu.
- ładowanie sygnalizowane jest lampką kontrolną (5). Lampka kontrolna nie gaśnie po naładowaniu akumulatora.
- po naładowaniu należy odłączyć urządzenie od sieci oraz wypiąć kabel zasilający z gniazda (8).


WYMIANA AKUMULATORÓW:
1. Otworzyć pokrywę akumulatorów (11).
2. Wyjąć akumulatory.
3. Włożyć nowe akumulatory. Należy zwrócić uwagę na polaryzację.
4. Zamknąć pokrywę (11).
Zużyte akumulatory należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

 

OBSŁUGA:
- przed uruchomieniem dokładnie założyć osłonę (2).
Nie włączać golarki kiedy osłona (2) jest luźna.
UWAGA. Urządzenie nie działa w przypadku źle zamontowanej osłony(2)
- golarka rozpoczyna pracę po przełączeniu włącznika (6)
- delikatnie przesuwać golarkę po płasko ułożonym ubraniu
- aby wyłączyć urządzenie należy przełączyć włącznik (6)NAKŁADKA DYSTANSOWA:
W przypadku tkanin delikatnych lub z długim włosem należy na osłonę (2) nałożyć nakładkę dystansową – rys. 1.
Dystans miedzy nakładka a osłonką można regulować – rys. 2.

WSKAZÓWKI:
1. Nie golić kłaczków z ubrań kiedy ubranie znajduje się na ciele, grozi to okaleczeniem ciała.
2. Szczególną uwagę należy zachować przy goleniu następujących części ubrań:
-- wokół guzików i zamków błyskawicznych
-- części wystających
-- łączeń
-- szwów
-- przedmiotów przyklejonych do ubrania
-- części delikatnych
3. Przed użyciem wypróbować w mało widocznym miejscu na ubraniu.
4. Przesuwać urządzenie zgodnie ze wzorem na ubraniu.
5. W przypadku opornych kłaczków przesuwać urządzenie wzdłuż wzoru pionowo i poziomo.
6. W przypadku cienkich ubrań złożyć dwie warstwy ubrania i golić np. na desce do prasowania
7. Unikać włączania golarki kiedy nie zbiera kłaczków, tarcie między osłoną a wewnętrznym nożykiem może się zwiększyć i skrócić trwałość osłony i nożyka.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Gdy pojemnik napełni się w około 80%, należy wyczyścić pojemnik i wewnętrzny nożyk.
-- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i wyłączyć
-- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
-- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia
-- obudowę przecierać wilgotną szmatką
-- zdjąć osłonę (2), odkręcając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
-- wysunąć nożyk (3)
-- za pomocą szczoteczki (10) wyczyścić osłonę, nożyk oraz mechanizm napędowy
-- opróżnić pojemnik (9)
Zachować ostrożność w trakcie wyjmowania i czyszczenia nożyka (3).
Nóż jest ostry. Metalowe sitko osłony (2) należy czyścić bardzo delikatnie. Nie dociskać.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia
niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna byc nalezycie zabezpieczona (zaleca sie uzycie oryginalnego opakowania). Urzadzenie mozna wysłac na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:
https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej
Informacje o wysyłce mozna takze uzyskac pod nr telefonu 32 253 04 13.
Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie
przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu