Elektryczny młynek do kawy MK60 dott ELDOM

Produkt jubileuszowy - wysoka jakość w świetnej cenie!

Świętuj z nami 25 lat ELDOM!

Pobudzający zapach poranka!

Nie ma nic piękniejszego niż upojny aromat świeżo zmielonej kawy o poranku!
Nie musisz już biegać do kawiarni ani szukać hermetycznych opakowań do wcześniej zmielonej kawy!

Teraz idealna porcja na idealny poranek jest idealnie w zasięgu ręki - dzięki małemu i poręcznemu pomocnikowi… idealnemu (a jakże by inaczej)!

 

Cichy, szybki i bezpieczny! Dokładnie taki jest elektryczny młynek do kawy MK60 dott. Jego przeźroczysta pokrywa pozwoli łatwo dobrać odpowiedni poziom zmielenia do wybranego przez Ciebie sposobu zaparzania kawy, a nóż ze stali nierdzewnej zagwarantuje jej perfekcyjne rozdrobnienie.

 

Pełne aromatu chwilę z ulubioną małą czarną ? Tylko z MK60 dott! 

SPECYFIKACJA:

 • przeźroczysta pokrywa
 • nóż ze stali nierdzewnej
 • pojemność 80 g
 • zabezpieczenie przed uruchomieniem bez pokrywy
 • wygodny przycisk pulsacyjny
 • moc: 150-180 W
 • EAN: 5908277386177

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

 1. Przed pierwszym podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem znamionowym umieszczonym na etykiecie.

 1. Nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć dopiero po jego zatrzymaniu.

 1. Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

 4. Używać urządzenia tylko i wyłącznie do mielenia kawy. Mielenie innych produktów grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

 1. Aby wyłączyć urządzenie z sieci nigdy nie ciągnąc za przewód, zawsze używać wtyczki.

 1. Nie przekraczać czasu pracy ciągłej urządzenia (30 sekund).

 1. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

 1. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

GWARANCJA

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.
Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarowek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

 

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE DO URZĄDZEŃ MARKI ELDOM DOSTĘPNE SĄ W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.ELDOM.EU

OPIS OGÓLNY:
1. Przeźroczysta pokrywa
2. Przycisk pulsacyjny
3. Korpus

DANE TECHNICZE:
• moc: 150-180 W
• napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50Hz
• dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 1 min.
• przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 1 min.

 

PRZEZNACZENIE:

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do mielenia kawy.

Pojemność urządzenia wynosi 80 g.

OBSŁUGA:

Przed pierwszym użyciem umyć pokrywę (1) oraz pojemnik znajdujący się w korpusie (3) (patrz CZYSZCZENIE URZĄDZENIA). UWAGA: Zachować szczególną ostrożność przy myciu noża.

 • Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od prądu.
 • Rozwinąć całkowicie przewód.
 • Ściągnąć pokrywę (1).
 • Wsypać ziarenka kawy do pojemnika w korpusie (3).
 • Nie napełniać młynka poza brzeg.
 • Zamknąć pokrywę (1).

UWAGA: Urządzenie posiada zabezpieczenie przed uruchomieniem bez prawidłowo założonej pokrywy (1).

 • Aby zmielić kawę należy nacisnąć przycisk pulsacyjny (2).
 • Mielić kawę od ok 15-35s w zależności od rodzaju ziaren i potrzebnego stopnia zmielenia.

UWAGA: Aby uniknąć przegrzania się silnika nie używać urządzenia dłużej niż 1 minutę.

 • Należy odczekać co najmniej jedną minutę przed ponownym użyciem.
 • Po zmieleniu kawy odczekać, aż nóź się zatrzyma, otworzyć pokrywę (1) i wysypać zawartość.
 • Wyłączyć urządzenie z prądu.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA:

 • Wyłączyć urządzenie z prądu.
 • Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
 • Po każdym użyciu umyć pojemnik na kawę.
 • Wyczyścić wilgotną ściereczką zewnętrzną część urządzenia oraz pojemnik na kawę.

UWAGA: Zachować szczególną ostrożność przy myciu noża.

 • Po umyciu wytrzeć pokrywę suchą ściereczką.

PRZECHOWYWANIE:

 • Urządzenie przechowywać wyczyszczone w chłodnym i suchym miejscu.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
 • Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Ogólne
EAN 5908277386177
Włącznik z zabezpieczeniem TAK
Typ Udarowy
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 20 x 11 x 11 cm
Parametry elektryczne
Moc 150-180 W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Funkce
Regulacja grubości mielenia NIE
Wyjmowany pojemnik NIE
Praca pulsacyjna TAK
Parametry fizyczne
Pojemność 80g
Ostatní
Kód EAN 5908277386177
Hmotnost netto 0.69 kg
Hromadné balení 33.00 x 25.00 x 45.00 cm
Počet kusů v hromadném balení 12
Balení 11.50 x 11.00 x 21.00 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Příslušenství a díly

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu