Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym. Jak działa OUTLET?

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Ta nowoczesna golarka o klasycznej kolorystyce posiada wiele zalet.
Dzięki zasilaniu akumulatorowo-sieciowemu można golić się zarówno przed lustrem w łazience, jak też z dala od zasilania sieciowego.

Głowica goląca z trzema wirującymi ostrzami dopasowuje się do kształtu twarzy i powoduje, że proces golenia przebiega w szybki i precyzyjny sposób. Ze względu na ergonomiczny kształt wygodnie trzyma się ją w dłoni. A trymer, w który jest wyposażona, zadba o stylizację twojej brody.

Utrzymanie maszynki do golenia w czystości nie sprawia żadnych trudności, po zakończeniu golenia łatwo umyjesz ją pod bieżącą wodą. Zaoszczędzisz dzięki temu sporo czasu, a następnego dnia sięgniesz po gotowe do użycia urządzenie.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • zasilanie akumulatorowo-sieciowe
 • wskaźnik ładowania
 • głowica goląca z 3 ostrzami
 • trymer
 • ergonomiczna obudowa
 • moc: 3W
 • EAN: 5908277381912

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie
2. urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
3. gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego
6. nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie i innych cieczach
7. nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia
8. nie używać na wolnym powietrzu
9. używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
10. należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń.
Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli zostaną stwierdzone uszkodzenia
11. jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu
12. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE.  Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

 

OPIS OGÓLNY:

1. Głowica z trzema ostrzami tnącymi
2. Przycisk otwierania obudowy głowicy
3. Włącznik
4. Wskaźnik ładowania
5. Gniazdo przyłączenia przewodu zasilającego
6. Trymer
7. Przycisk otwierania trymera

 

DANE TECHNICZNE:
- moc: 3W
- napięcie zasilania: 100-240V ~ 50/60Hz
- czas ładowania: 8 godzin
- akumulator: Ni-Cd 600 mAh

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
- używanie urządzenia możliwe jest po naładowaniu akumulatora lub z sieci - należy prawidłowo podłączyć kabel zasilający do gniazda (5)
- golarka rozpoczyna pracę po przełączeniu włącznika (3)
- aby wyłączyć urządzenie należy ponownie przełączyć włącznik (3)
- urządzenie wyposażone jest w wewnętrzny akumulator, którego czas ładowania wynosi około 8 godz. Aby przedłużyć żywotność akumulatora ładowanie powinno
odbywać się w jednym, nieprzerwanym cyklu po całkowitym rozładowaniu.
- ładowanie sygnalizowane jest lampką kontrolną (4). Lampka kontrolna nie gaśnie po naładowaniu akumulatorów.
- po naładowaniu należy odłączyć urządzenie od sieci oraz wypiąć kabel zasilający z gniazda (5)
- urządzenie wyposażone jest w trymer (6) do strzyżenia brody, który uruchamiany jest przyciskiem (7)

 

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:
Nóż oraz sitko noża tnącego podlegają normalnemu zużyciu i nie są objęte gwarancją
Można je zamówić poprzez sklep internetowy na stronie www.eldom.eu, gdzie korzystając z różnych form płatności i wysyłki (co ma wpływ na koszty) wybiorą Państwo formę najbardziej dogodną dla siebie. Wysyłając poniższy formularz pocztą na adres producenta za przesyłkę zapłacicie Państwo przy odbiorze.
Informację o kosztach można uzyskać pod nr tel. 32 253 04 13.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci
- po każdym goleniu należy opróżnić komorę noży tnących. W tym celu otworzyć głowicę wciskając przycisk (2) oraz zdjąć mocowanie ostrzy przekręcając delikatnie pokrętło (fot. 1). Do czyszczenia używać dołączonego pędzelka.
- komorę noży tnących można umyć pod bieżącą wodą
- nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie i innych cieczach
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia
- obudowę przecierać wilgotną szmatką
W przypadku czyszczenia wodą przed kolejnym użyciem należy całe urządzenie dokładnie wysuszyć

 

WYMIANA SITEK I NOŻY:
W celu wymiany noży i sitek postępować zgodnie z demontażem opisanym w punkcie „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
Kolejność demontażu ilustruje fot. 2.

 

 

Noże i sitka są elementem eksploatacyjnym i powinny być regularnie wymieniane.
Nie są objęte gwarancją.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu