Czajnik bezprzewodowy z regulacją temperatury C530 nevo

Elegancja i technologia na co dzień!

Przedstawiamy czajnik, który dzięki swojej zaawansowanej technologii przeniesie parzenie napojów na zupełnie nowy poziom doskonałości!

Czajnik C530 Nevo z izolowaną obudową wykonaną ze szkła i trwałego tworzywa to esencja funkcjonalności i elegancji. Odkryj świat perfekcyjnie parzonych herbat i napojów dzięki zaawansowanym parametrom tego wyjątkowego urządzenia.

4 unikalne programy: 70°C (White), 80°C (Green), 90°C (Oolong) oraz 100°C (Boil) zapewniają idealne temperatury dla różnych rodzajów herbat i napojów.
Dzięki, aż 13 poziomom ustawienia temperatury co 5°C, możesz dostosować parzenie do swoich nawet bardzo indywidualnych preferencji!

Funkcja podtrzymania temperatury utrzymuje wodę w odpowiedniej temperaturze przez długi czas, co pozwala na doskonałą logistykę np. podczas porannej krzątaniny czy w oczekiwaniu na gości. Będzie także ważnym elementem codzienności dla świeżo upieczonych mam.

Intuicyjny dotykowy panel sterowania oraz wyświetlacz LED zapewniają prostą i precyzyjną obsługę. Potrójny system zabezpieczeń oraz wskaźnik poziomu wody gwarantują bezpieczne użytkowanie urządzenia.

Obrotowa podstawa ułatwia przenoszenie i napełnianie czajnika, a filtr siatkowy dba o to, by każdy łyk napoju był doskonały.

 

C530 Nevo to nie tylko narzędzie, to partner w tworzeniu niezwykłych smaków i aromatów.

 

 

 

         

 

Widok 360:

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wykonanie: izolowana obudowa: tworzywo + szkło
 • płyta grzejna
 • pojemność: 1,7 litra
 • moc maksymalna: 2200W
 • 4 zapisane programy: 70°C (White), 80°C (Green), 90°C (Oolong) i 100°C (Boil)
 • 13 poziomów ustawienia temperatury (krok co 5°C)
 • funkcja podtrzymania temperatury
 • intuicyjny dotykowy panel sterowania
 • wyświetlacz LED
 • potrójny system zabezpieczający
 • wskaźnik poziomu wody
 • lampka kontrolna
 • obrotowa podstawa
 • filtr siatkowy
 • EAN: 5908277388003

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

 3. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.

 4. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać dzbanka bez wody.

 1. Nie wolno nalewać powyżej poziomu max na wskaźniku dzbanka. Przepełnienie dzbanka grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).

 1. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

 1. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.

 2. Nie napełniać dzbanka ustawionego na podstawie.

 3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.

 1. Czajnik włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci.

 1. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 2. Podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie.

 3. Czajnik może być używany tylko z dołączoną, oryginalną podstawą.

 1. Należy uważać na wydobywającą się z dzbanka podczas gotowania gorącą parę.

 1. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 1. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.OSTRZEŻENIE:
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.


UWAGA:
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

− urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

− należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


 • GWARANCJA

− urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

− nie może być używane do celów zawodowych,

− gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi,

− szczegółowe warunki gwarancji dołączone są do urządzenia.

 

 • OPIS OGÓLNY
 1. Wylewka + filtr siatkowy
 2. Pokrywa
 3. Przycisk otwierania pokrywy
 4. Uchwyt
 5. Zbiornik
 6. Podstawa
 7. Włącznik / wyłącznik
 8. Kontrolka sygnalizacji pracy
 9. Przyciski funkcyjne
 10. Zapisane programy
 11. Wyświetlacz
 12. Wskaźnik poziomu wody

 

 • DANE TECHNICZE

− moc: 1850-2200W

− napięcie zasilania: 220-240V~ 50/60Hz

− pojemność: 1,7 l

 

 

 • PRZEZNACZENIE

Dzbanek bezprzewodowy C530 przeznaczony jest do gotowania wody. Wyposażony jest w funkcję regulacji oraz podtrzymania temperatury. Jednorazowo można zagotować 0,5 - 1,7l wody. Maksymalny poziom wody zaznaczony jest na wskaźniku (12), a minimalny wewnątrz zbiornika (5).

 • UŻYTKOWANIE

UWAGA. Przed pierwszym użyciem dzbanka należy 2-3 krotnie zagotować wodę i wylać.

− Wszystkie zmiany ustawień potwierdzane są sygnałem dźwiękowym.

− Podstawę urządzenia (6) należy ustawić na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni. W podstawie jest miejsce na nadmiar przewodu. Ważne by przewód był wyprowadzony z podstawy (6) przez specjalny rowek by urządzenie stało stabilnie.

− Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnić się, iż dane umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają parametrom sieci.

− Urządzenie należy napełniać po otwarciu pokrywy (2). Pokrywę otwiera się przyciskiem (3).

Pokrywę należy zamknąć dociskając lekko, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.

Nie należy napełniać dzbanka kiedy stoi na podstawie.

− Po postawieniu czajnika na podstawie podłączonej do zasilania wskaźniki (7-11) zostaną podświetlone. Jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja czajnik automatycznie przejdzie w tryb czuwania – będzie tylko podświetlony przycisk (7).

− Jeżeli czajnik jest w trybie czuwania, aby rozpocząć pracę należy nacisnąć przycisk (7).

− Po zagrzaniu wody do zadanej temperatury podświetlone wskaźniki wygaszają się po około 30 sekundach.

Regulacja temperatury

− Czajnik umożliwia zagrzanie wody do zadanej temperatury.

− Na stałe zapisane są 4 programy (temperatury): 70°C (White), 80°C (Green), 90°C (Oolong) i 100°C (Boil).

− Ręcznie można wybrać temperaturę z zakresu 40°C - 95°C (krok co 5°C).

− Urządzenie umożliwia podtrzymanie temperatury dla każdej wybranej wartości.

Uwaga: Zdjęcie czajnika z podstawy powoduje skasowanie ustawień.

 

 • OBSŁUGA

− Czajnik rozpoczyna pracę po wybraniu jednego z zapisanych programów (10) lub ustawieniu temperatury.

− Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem (7).

Zapisane programy

− Temperatury: 70°C (White), 80°C (Green), 90°C (Oolong) i 100°C (Boil) są dostępne od razu po wybraniu odpowiedniego przycisku (10).

− Praca urządzenia sygnalizowana jest podświetleniem kontrolki wybranego programu.

− Dzbanek wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody.

− Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem (7).

Ręczny wybór temperatury

− Aby wybrać żądaną temperaturę wody z zakresu 40°C - 95°C (krok co 5°C) należy naciskać przyciski (9), aż na wyświetlaczu (11) pojawi się odpowiednia wartość.

− Po chwili na wyświetlaczu (11) pojawi się aktualna temperatura wody w czajniku i rozpocznie się grzanie.

− Praca urządzenia sygnalizowana jest podświetleniem kontrolek (7, 8, 9).

Na wyświetlaczu (11) będzie wyświetlana bieżąca temperatura.

− Po osiągnięciu zadanej temperatury, czajnik wyłączy się.

− Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem (7).

Podtrzymywanie temperatury

− Podtrzymanie temperatury jest możliwe dla każdej wybranej temperatury.

− Aby włączyć funkcję podtrzymania temperatury należy wybrać temperaturę a następnie nacisnąć przycisk (8).

− Włączenie funkcji będzie sygnalizowane migającym wskaźnikiem (8).

− Po zagrzaniu wody do zadanej temperatury czajnik przez 2 godziny będzie kontrolował temperaturę.

− Gdy temperatura wody spadnie poniżej ustawionej wartości o około 5°C, grzanie zostanie wznowione.

− Naciśnięcie przycisku (8) bez wcześniejszego wybrania temperatury będzie skutkowało jedynie ok 3 sekundowym migotaniem kontrolki (8).

Uwaga: Zdjęcie czajnika z podstawy powoduje skasowanie ustawień.


 • FILTR

Filtr nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie jego przedostawaniu się do naczynia przy wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić. Twarda woda może spowodować zatkanie filtra już po kilkunastu gotowaniach.


 • CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i poczekać, aż wystygnie.

− Czyścić wolno tylko zimne urządzenie.

− Podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie.

− Zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

− Osad z wody na wewnętrznych powierzchniach należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po czym czajnik wypłukać czystą wodą.

− W przypadku osadzania się kamienia wapiennego na płycie grzejnej należy go regularnie usuwać w podany niżej sposób:

 • Zagotować w dzbanku - 0,75 l wody,
 • Wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z kontaktu,
 • Wlać do dzbanka - 0,1l octu,
 • Pozostawić roztwór na kilka godzin w imbryku,
 • Wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą,
 • Zagotować w dzbanku wodę w ilości 1l,
 • Wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka czystą wodą.

− Zaniechanie usuwania kamienia z grzałki powoduje przyśpieszone zużycie elementu grzejnego dzbanka.

Szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt agresywnych środków do usuwania kamienia dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją producenta dzbanka.


Ogólne
EAN 5908277388003
Obudowa izolowana: tworzywo + szkło
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 24.5 x 20.8 x 15.5 cm
Parametry elektryczne
Moc 1850 - 2200 W
Płyta grzejna TAK
Grzałka spiralna NIE
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50/60Hz
Parametry fizyczne
Pojemność 1,7 litra
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkce
Otočný podstavec TAK
Wskaźnik poziomu wody TAK, maksymalny zaznaczony jest na wskaźniku, a minimalny wewnątrz zbiornika.
Podświetlenie LED zbiornika NIE
Filtr siatkowy TAK
Lampka kontrolna TAK
Automatyczny wyłącznik TAK
Podtrzymanie temperatury TAK
Odchylana pokrywa TAK
Dotykowy panel sterowania TAK
Tryby pracy 4 zapisane programy: 70°C (White), 80°C (Green), 90°C (Oolong) i 100°C (Boil)
Regulacja temperatury 13 poziomów ustawienia temperatury (krok co 5°C)
Ostatní
Kód EAN 5908277388003
Hmotnost netto 1.25 kg
Hromadné balení 24.80 x 58.50 x 56.00 cm
Počet kusů v hromadném balení 6
Balení 19.50 x 23.00 x 27.00 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu