Dobra jakość za rozsądną cenę? Idealnie… po prostu IDEAL!

 

IK1102 Ideal jest niezastąpiony w każdej kuchni.

Przydaje się zawsze wtedy kiedy masz ochotę na aromatyczną kawę, pachnący napar czy orzeźwiającą herbatę.

Jego pojemność 1,8 litra wystarczy na przygotowanie napojów nawet dla większej ilości osób.

Obrotowa podstawa ułatwia bezpieczne manewrowanie urządzeniem, a wskaźnik poziomu wody pozwala na szybkie skontrolowanie ilości wody w czajniku. Dodatkowo, zbiornik z podświetleniem LED sprawia, że czajnik prezentuje się bardzo stylowo i elegancko.

IK1102 Ideal wyposażony jest również w potrójny system zabezpieczeń, który chroni urządzenie przed przegrzaniem, przelaniem lub włączeniem się przy braku wody. Dzięki temu możesz mieć pewność, że korzystasz z produktu bezpiecznego dla siebie i Twojej rodziny.

Nie trać czasu i zamów już dziś ten fantastyczny czajnik. Będzie to inwestycja, która zapewni Ci wygodę, bezpieczeństwo i styl w Twojej kuchni!

 

     

 

SPECYFIKACJA:

 • wykonanie: szkło + tworzywo
 • płyta grzejna
 • pojemność: 1,8l
 • moc: 1500 W
 • obrotowa podstawa
 • potrójny system zabezpieczający
 • wskaźnik poziomu wody
 • zbiornik z podświetleniem LED
 • EAN: 5908277386818

 


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji
niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu
znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

 3. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.

 4. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać dzbanka bez wody.

 1. Nie wolno nalewać powyżej poziomu max na wskaźniku dzbanka. Przepełnienie dzbanka grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).

 1. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

 1. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.

 2. Nie napełniać dzbanka ustawionego na podstawie.

 3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.

 1. Czajnik włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci.

 1. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 2. Podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie.

 3. Czajnik może być używany tylko z dołączoną, oryginalną podstawą.

 1. Należy uważać na wydobywającą się z dzbanka podczas gotowania gorącą parę.

 1. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 1. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Wylewka
 2. Odchylana pokrywa
 3. Uchwyt otwierania pokrywy
 4. Włącznik
 5. Uchwyt
 6. Wskaźnik poziomu wody
 7. Podstawa
 8. Zbiornik z podświetleniem LED

DANE TECHNICZNE:

- moc: 1500W

- napięcie zasilania: 220-240V~ 50-60Hz

- pojemność: 1,8 l

 

PRZEZNACZENIE:

Czajnik bezprzewodowy IK1102 przeznaczony jest do gotowania wody. Jednorazowo można zagotować 0,5 - 1,8 l wody.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Podstawę urządzenia (7) należy ustawić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.

W podstawie jest miejsce na nadmiar przewodu. Ważne by przewód był wyprowadzony z podstawy (7) przez specjalny rowek by urządzenie stało stabilnie.

Przed pierwszym użyciem dzbanka należy 2-3 krotnie zagotować wodę i wylać.

Czajnik można napełniać bezpośrednio przez wylewkę (1) lub po otwarciu pokrywy (2).

Pokrywę otwieramy uchwytem (3). Pokrywę należy zamknąć dociskając lekko aż do słyszalnego zatrzaśnięcia. Nie należy napełniać dzbanka kiedy stoi na podstawie.

Na wskaźniku (6) zaznaczona jest minimalna (0,5l) i maksymalna (1,8l) ilość gotowanej wody.

Czajnik rozpoczyna pracę po włączeniu przycisku (4) w pozycję „I”. Praca urządzenia sygnalizowana jest podświetleniem zbiornika (8).

Czajnik wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody. Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie ustawiając przełącznik (4) w pozycję „0”.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyścić tylko ostudzone i odłączone od sieci urządzenie.

- Podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie.

- Zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

- Osad z wody na wewnętrznych powierzchniach należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po czym czajnik wypłukać czystą wodą.

- W przypadku osadzania się kamienia wapiennego na grzałce należy go regularnie usuwać w podany niżej sposób:

- Zagotować w dzbanku 0,5 l wody.

- Wyłączyć czajnik oraz wyjąć wtyczkę z kontaktu.

- Wlać do dzbanka 0,1l octu i pozostawić roztwór na kilka godzin.

- Wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą.

- Zagotować w dzbanku wodę w ilości 1l.

- Wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka czystą wodą.

- Zaniechanie usuwania kamienia z grzałki powoduje przyśpieszone zużycie elementu grzejnego dzbanka.

- Szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt agresywnych środków do usuwania kamienia nie są objęte gwarancją producenta dzbanka.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.

- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu.

W przypadku wystąpienia wady lub ujawnienia uszkodzenia sprzętu w okresie gwarancji, sprzęt będzie naprawiony bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

Przesyłka na adres sprzedawcy (wskazany w dokumencie zakupu) powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Przed wysłaniem urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Termin naprawy urządzenia, w przypadku dostarczenia go na adres sprzedawcy wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru.

Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.


Ogólne
EAN 5908277386818
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 25 x 22 x 16.5 cm
Parametry elektryczne
Moc 1500W
Płyta grzejna TAK
Grzałka spiralna NIE
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50-60 Hz
Parametry fizyczne
Pojemność 1,8 litra
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkce
Otočný podstavec TAK
Wskaźnik poziomu wody jednostronny
Podświetlenie LED zbiornika TAK
Filtr siatkowy NIE
Automatyczny wyłącznik TAK
Odchylana pokrywa TAK
Ostatní
Kód EAN 5908277386818
Hmotnost netto 0.93 kg
Hromadné balení 40.00 x 60.00 x 49.00 cm
Počet kusů v hromadném balení 12
Balení 19.50 x 19.50 x 23.00 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu