Blender kielichowy BK5S jaar ELDOM

 

Ten nowoczesny blender przeznaczony jest do szybkiego przygotowywania smacznych i pożywnych koktajli, smoothie i shakeów.
BK5S jaar to blender kielichowy i personalny w jednym! Napoje możesz przygotowywać w dzbanku lub w pojemniku, który dzięki uniwersalnej zakrętce szybko zmienisz w poręczny bidon! A ten, dzięki specjalnej zawieszce łatwo zamocujesz przy pasku lub plecaku.
Spieszysz się na trening? Pożywny i energetyzujący koktajl przygotujesz w 3 minuty! Czy wyobrażasz sobie większą oszczędność czasu?

 

 

Blender BK5S oferuje bogate wyposażenie :

 • kielich z pokrywą – 1000 ml
 • 2 butelki z zakrętkami z ustnikiem i zawieszką – 600 ml
 • 2 noże pasujące do kielicha i butelek
 • zatyczka pokrywy z miarką – 15 ml

Ważne: Noże blendera wykonane są ze stali szlachetnej, a materiał wykorzystany do jego produkcji jest wolny od BPA!

 

   

 

  

SPECYFIKACJA:

 • 2 w 1 - wszystko czego potrzebujesz - blender kielichowy i personalny w jednym.
 • idealny dla osób aktywnych
 • butelki mogą służyć jako bidon
 • szybkie przygotowanie potraw
 • praca pulsacyjna
 • noże wykonane ze stali nierdzewnej
 • BPA FREE
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • obudowa ze stali szlachetnej
 • silnik umożliwia efektywne siekanie i rozdrabnianie owoców i warzyw.
 • zdrowsze miksowanie
 • w kilka sekund miksuje świeże i zdrowe warzywa oraz owoce.
 • najlepszy do przygotowywania koktajli z owoców miękkich, smoothie itp.
 • prędkość obrotowa: 19500 obr./min.
 • moc: 350 W
 • moc maksymalna: 900 W MBP
 • EAN: 5908277386399

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

 

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować.

 • Przewód przyłączeniowy urządzenia należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 • Nie zanurzać przewodu lub obudowy silnika w wodzie.

 • Nie używać na wolnym powietrzu.

 • Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 • Nie włączać urządzenia bez produktów.

 • Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

 • Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 • Nóź jest ostry; zachować wielką ostrożność podczas czyszczenia.

 • Nie przekraczać maksymalnego czasu pracy ciągłej urządzenia (1 minuty). Jeżeli czas ten zostanie przekroczony należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 1 min. przed jego ponownym użyciem.

 • Do pojemnika nie należy wkładać materiałów takich jak: papier, karton, plastik, metal itd.

 • Nie wolno używać urządzenia do rozdrabniania produktów, które są zbyt trudne do rozdrobnienia (np. surowe mięso, mięso z kośćmi itp.).

 • Nie wlewać gorących płynów.

 • Nie uruchamiać urządzenia jeżeli pojemnik/dzbanek nie został prawidłowo umieszczony na obudowie silnika lub bez odpowiednio założonej pokrywy wraz z miarką.

 • Podczas pracy urządzenia należy trzymać rękę na pokrywie dzbanka lub na pojemniku lekko dociskając.

 • Przed wyjęciem pojemnika/dzbanka z gniazda lub podniesieniem pokrywy należy zwolnić przycisk włącznika i poczekać na całkowite zatrzymanie ostrza.

 • Jeśli urządzenie nie jest używane lub przed jego czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenie musi wychłodzić się zanim zostanie poskładane lub rozmontowane.

 • Produkty spożywcze dużych rozmiarów oraz przedmioty metalowe nie mogą być wkładane do urządzenia. Grozi to zablokowaniem mechanizmu tnącego i wznieceniem ognia lub porażenia prądem.

 • Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem.

 • W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko zaproszenia ognia.

 • Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 • Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 • Nie należy czyścić urządzenia metalowymi czyścicami, których kawałki mogą się odłamać i dotknąć części elektrycznych, co może spowodować porażenie prądem.

 • Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku do urządzenia oraz na stronie eldom.eu

 • Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 • Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

UWAGA
W urządzeniu zamontowany jest termiczny bezpiecznik, aby zapobiec uszkodzeniu silnika w przypadku ekstremalnego przeciążenia. Jeśli urządzenie niespodziewanie wyłączy się, należy odłączyć je od sieci i pozostawić do ostygnięcia na co najmniej 15 minut. Po tym czasie urządzenie powinno się włączyć.

 

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE DO URZĄDZEŃ MARKI ELDOM DOSTĘPNE SĄ W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.ELDOM.EU

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Zatyczka
 2. Pokrywa dzbanka
 3. Dzbanek
 4. Zespół tnący
 5. Gniazdo
 6. Podstawa
 7. Włącznik
 8. Zakrętka uniwersalna
 9. Butelka

 

DANE TECHNICZE:

Moc: 350 W
Moc maksymalna (MBP - moc zablokowania silnika): 900 W
Napięcie zasilania: 220-240V ~ 50/60Hz
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 1 minuta
Przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 1 minuta

 

PRZEZNACZENIE:

Blender BK5S przeznaczony jest do szybkiego przygotowywania smacznych i pożywnych napojów. Napoje można przygotować w dzbanku lub bezpośrednio w pojemniku. Uniwersalna zakrętka (8) pozwala zmienić butelkę (9) w poręczny bidon, wyposażony w wygodny ustnik do picia oraz zawieszkę umożliwiającą przyczepienie go np. do paska lub plecaka.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Przed pierwszym użyciem robota należy:
- zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji,
- usunąć i bezpiecznie wyrzuć wszelkie materiały opakowaniowe i etykiety
- upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony,
- umyć elementy, które mają kontakt z żywnością,

 

OBSŁUGA:

- Ustawić podstawę (6) na płaskim, twardym i stabilnym podłożu.
- Należy się upewnić, że blender jest wyłączony (włącznik (7) nie jest wciśnięty) i odłączony od sieci.

 

Praca z użyciem dzbanka (3):

- Do spodu dzbanka (3) dokładnie przykręcić zespół tnący (4) rys. 1. Zbyt słabe przykręcenie spowoduje, że włącznik (7) nie zostanie odblokowany i urządzenie się nie włączy.
- Dzbanek (3) z zamontowanym nożem (4) odwrócić i ustawić na płaskiej powierzchni.
- Do dzbanka (3) włożyć produkty i wlać płyn pilnując, aby ich ilość nie przekroczyła poziomu maksymalnego zaznaczonego na dzbanku – rys. 2.
- Proporcje poszczególnych składników:

Produkty: 100-400 g

Płyn:150-600 ml

Pojemność całkowita: 1000 ml

 

UWAGA

Nie wolno włączać urządzenia jeśli w dzbanku (3) nie znajduje się jakiś płyn (np. woda, sok itp.).

- Na dzbanek (3) założyć pokrywę (2) i zablokować przekręcając w prawo, do pokrywy włożyć zatyczkę (1) rys. 3.

Uwaga:

W pokrywie (2) znajdują się otwory umożliwiające wylewanie zawartości z dzbanka bez ściągania pokrywy – rys. 4. W trakcie pracy blendera pokrywa (2) powinna być założona tak, aby otwory były przy uchwycie. W przeciwnym razie w trakcie pracy płyn może wydostać się z otworów w pokrywie.

- Dzbanek (3) umieścić w gnieździe (5) zgodnie z oznaczeniami i zablokować przekręcając w prawo – rys 8.

 

Uwaga

Urządzenie posiada zabezpieczenie przed uruchomieniem go bez prawidłowo założonego dzbanka (3).

- Podstawę (6) podłączyć do sieci zgodnej z parametrami podanymi w instrukcji.
- Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (7). Urządzenie pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty przycisk (7). Najlepszy efekt daje praca pulsacyjna.
- Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia to 1 minuta.

 

Uwaga

Nie wolno włączać urządzenia z pustym dzbankiem (3) oraz bez założonej pokrywy (2). Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika oraz zespołu tnącego (4).


- W przypadku zablokowania noża (4) natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci i pozostawić do ostygnięcia na co najmniej 15 minut. Usunąć przyczynę zablokowania.
- Przed zdjęciem dzbanka (3) z podstawy (6) poczekać, aż ostrze (4) się zatrzyma.
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Aby ściągnąć dzbanek (3) z podstawy należy go obrócić w lewo i podnieść.
- Zdjąć pokrywę (2) przekręcając w lewo i ponownie zamontować tym razem tak, aby otwory (rys. 4) znalazły się przy wylewce dzbanka (3).
- Zawartość przelać do szklanki.
- Po zakończeniu pracy umyć wszystkie elementy.


Praca z u
życiem butelki (9):

- Postawić butelkę (9) na płaskiej, poziomej powierzchni otworem do góry, umieścić w niej produkty i wlać płyn.
- Produkty należy pociąć na małe kawałki. Nie wolno umieszczać składników powyżej maksymalnego poziomu (600 ml) oznaczonego na butelce (9).
- Do butelki (9) dokładnie przykręcić zespół tnący (4) rys. 5. Zbyt słabe przykręcenie spowoduje, że włącznik (7) nie zostanie odblokowany i urządzenie się nie włączy.


UWAGA

Nie wolno włączać urządzenia jeśli w butelce (9) nie znajduje się jakiś płyn (np. woda, sok itp.).

- Obrócić butelkę (9) i umieść w gnieździe (5) zgodnie z oznaczeniami i zablokować przekręcając w prawo – rys. 8.


Uwaga

Urządzenie posiada zabezpieczenie przed uruchomieniem go bez prawidłowo założonej butelki (9).

- Podstawę (6) podłączyć do sieci zgodnej z parametrami podanymi w instrukcji.
- Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (7). Urządzenie pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty przycisk (7). Najlepszy efekt daje praca pulsacyjna.
- Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia to 1 minuta.


Uwaga

Nie wolno włączać urządzenia z pustą butelką (9). Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika oraz zespołu tnącego (4).

- W przypadku zablokowania noża (4) natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci i pozostawić do ostygnięcia na co najmniej 15 minut. Usunąć przyczynę
zablokowania.
- Przed zdjęciem butelki (9) z podstawy (6) poczekać, aż ostrze (4) się zatrzyma.
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Aby ściągnąć butelką (9) z podstawy należy ją obrócić w lewo i podnieść.
- Butelkę (9) obrócić, ustawić na płaskiej powierzchni i odkręcić nóź (4) rys. 6.
- Przelać zawartość do szklanki lub zamontować zakrętkę (8). Zakrętka (8) jest wyposażona w praktyczny ustnik z zatyczką oraz uchwyt - rys. 9.
- Po zakończeniu pracy umyć wszystkie elementy.


PRZYDATNE WSKAZÓWKI:

Uwaga
W urządzeniu nie wolno:

- ubijać jajek,
- robić puree,
- mieszać gorących płynów (powyżej 50°C),
- rozdrabniać owoców z pestkami lub twardą skorą – mogą uszkodzić ostrze,
- rozdrabniać surowego mięsa,
- rozdrabniać tylko suchych składników,
- W urządzeniu można kruszyć lód, ale wielkość kruszonych kostek nie może przekroczyć 2 cm. Zbyt duże kostki będą odbijały się od ostrzy.
- O ile przepis nie stanowi inaczej, najpierw należy wlać do dzbanka (3) lub butelki (9) płyn następnie dodać świeże składniki, rozmrożone produkty i lody.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki należy dodawać składniki w następującej kolejności: płyny, świeże warzywa i owoce, jogurt.
- Twarde owoce i warzywa pociąć na małe kawałki od 1,8 do 2,5 cm.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Proste czyszczenie dzbanka (3):

- Opróżnić dzbanek (3), napełnić go wodą (500ml) i zamontować pokrywę (2) z zatyczką (1).
- Umieścić dzbanek (3) w gnieździe (5), podłączyć podstawę (6) do prądu i nacisnąć kilka razy włącznik (7).
- Wylać wodę ze dzbanka (3) i opłukać.


Proste czyszczenie butelki (9):

- Opróżnić butelkę (9), napełnić ją wodą (300 ml) i zamontować nóź (4).
- Umieścić butelkę (9) w gnieździe (5), podłączyć podstawę (6) do prądu i nacisnąć kilka razy włącznik (7).
- Wylać wodę z butelki (9) i opłukać.

 

Dokładne czyszczenie urządzenia:

Uwaga
Żadnych elementów urządzenie nie można myć w zmywarce!

- Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu.
- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać, aż nóź (4) przestanie się obracać.
- Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
- Elementy (1, 2, 3, 8, 9) umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia przy użyciu szczoteczki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody.
- Należy szczególnie ostrożnie myć ostrze zespołu tnącego (4), gdyż jest bardzo ostre.
Zespołu tnącego (4) nie wolno zanurzać całkowicie w wodzie.
- Podstawę urządzenia (6) czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nigdy nie zanurzać podstawy (6) w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


WARUNKI GWARANCJI:
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- Nie może być używane do celów zawodowych,
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Szczegółowe warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277386399
BPA FREE TAK
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 35.2 x 17.4 x 12.6 cm
Akcesoria kielich z pokrywą; 2 butelki z zakrętkami, ustnikiem i zawieszką; 2 noże pasujące do kielicha i butelek; zatyczka pokrywy z miarką
Obudowa ze stali szlachetnej
Funkce
Ilość biegów 1
Praca pulsacyjna TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Zabezpieczenie przed uruchomieniem bez dzbanka TAK
Zakrętka z ustnikiem i zawieszką TAK
Miarka TAK – 15 ml
Pokrywa z otworem TAK
Parametry elektryczne
Moc 350 W
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50/60Hz
Moc maksymalna (MBP) 900W
Parametry fizyczne
Pojemność kielich z pokrywą – 1000 ml; 2 butelki z zakrętkami, ustnikiem i zawieszką – 600 ml
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Ostatní
Kód EAN 5908277386399
Hmotnost netto 1.75 kg
Hromadné balení 34.00 x 72.50 x 52.00 cm
Počet kusů v hromadném balení 8
Balení 16.00 x 35.50 x 25.50 cm

Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.

Příslušenství a díly

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu